قیمت انواع تیرآهن

تیرآهن 16

تیرآهن 16

(mm):16وزن

(Kg):180190

تیرآهن 24

تیرآهن 24

(mm):24وزن

(Kg):350360

تیرآهن 22

تیرآهن 22

(mm):22وزن

(Kg):310320

تیرآهن 20

تیرآهن 20

(mm):20وزن

(Kg):260270

تیرآهن 18

تیرآهن 18

(mm):18وزن

(Kg):210220

تیرآهن 27

تیرآهن 27

(mm):27وزن

(Kg):430440

تیرآهن 16

تیرآهن 16

(mm):16وزن

(Kg):140150

تیرآهن 14

تیرآهن 14

(mm):14وزن

(Kg):140150

تیرآهن 14

تیرآهن 14

(mm):14وزن

(Kg):130140

تیرآهن 18

تیرآهن 18

(mm):18وزن

(Kg):200210

تیرآهن 16

تیرآهن 16

(mm):16وزن

(Kg):160170

تیرآهن 14

تیرآهن 14

(mm):14وزن

(Kg):120130

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-