قیمت انواع شمش

شمش 150 4sp

شمش 150 4sp

(mm):150*150طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:4SP

شمش 150 3sp

شمش 150 3sp

(mm):150*150طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 150 5sp

شمش 150 5sp

(mm):150*150طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 150 5sp

شمش 150 5sp

(mm):150*150طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 100 نرمال

شمش 100 نرمال

(mm):100*100طول

(m):نرمالآنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 150 4sp

شمش 150 4sp

(mm):150*150طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:4SP

شمش 150 3sp

شمش 150 3sp

(mm):150*150طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 130 5sp

شمش 130 5sp

(mm):130*130طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 130 4sp

شمش 130 4sp

(mm):130*130طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:4SP

شمش 130 3sp

شمش 130 3sp

(mm):130*130طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 130 5sp

شمش 130 5sp

(mm):130*130طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 130 4sp

شمش 130 4sp

(mm):130*130طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:4SP

شمش 130 3sp

شمش 130 3sp

(mm):130*130طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 125 5sp

شمش 125 5sp

(mm):125*125طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 125 4sp

شمش 125 4sp

(mm):125*125طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:4SP

شمش 125 3sp

شمش 125 3sp

(mm):125*125طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 125 5sp

شمش 125 5sp

(mm):125*125طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:5SP

شمش 125 4sp

شمش 125 4sp

(mm):125*125طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:

شمش 125 3sp

شمش 125 3sp

(mm):125*125طول

(m):6آنالیز

شیمیایی:3SP

شمش 120 5sp

شمش 120 5sp

(mm):120*120طول

(m):12آنالیز

شیمیایی:5SP

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->