قیمت انواع ناودانی

ناودانی 5

ناودانی 5

(mm):5طول

(m):12

ناودانی 20

ناودانی 20

(mm):20طول

(m):6

ناودانی 18

ناودانی 18

(mm):18طول

(m):12

ناودانی 18

ناودانی 18

(mm):18طول

(m):6

ناودانی 20

ناودانی 20

(mm):20طول

(m):12

ناودانی 10

ناودانی 10

(mm):10طول

(m):6

ناودانی 8

ناودانی 8

(mm):8طول

(m):6

ناودانی 6

ناودانی 6

(mm):6طول

(m):12

ناودانی 5

ناودانی 5

(mm):5طول

(m):6

ناودانی 14

ناودانی 14

(mm):14طول

(m):12

ناودانی 14

ناودانی 14

(mm):14طول

(m):6

ناودانی 16

ناودانی 16

(mm):16طول

(m):12

ناودانی 16

ناودانی 16

(mm):16طول

(m):6

ناودانی 12

ناودانی 12

(mm):12طول

(m):12

ناودانی 12

ناودانی 12

(mm):12طول

(m):6

ناودانی 10

ناودانی 10

(mm):10طول

(m):12

ناودانی 8

ناودانی 8

(mm):8طول

(m):12

ناودانی 6

ناودانی 6

(mm):6طول

(m):6

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->