قیمت انواع میلگرد

میلگرد 25

میلگرد 25

سایز(mm):25

نوع:A3

میلگرد 16

میلگرد 16

سایز(mm):16

نوع:A4

میلگرد 40

میلگرد 40

سایز(mm):40

نوع:A1

میلگرد 32

میلگرد 32

سایز(mm):32

نوع:A4

میلگرد 32

میلگرد 32

سایز(mm):32

نوع:A3

میلگرد 32

میلگرد 32

سایز(mm):32

نوع:A1

میلگرد 30

میلگرد 30

سایز(mm):30

نوع:A3

میلگرد 30

میلگرد 30

سایز(mm):30

نوع:A1

میلگرد 28

میلگرد 28

سایز(mm):28

نوع:A4

میلگرد 28

میلگرد 28

سایز(mm):28

نوع:A3

میلگرد 28

میلگرد 28

سایز(mm):28

نوع:A1

میلگرد 25

میلگرد 25

سایز(mm):25

نوع:A4

میلگرد 25

میلگرد 25

سایز(mm):25

نوع:A1

میلگرد 22

میلگرد 22

سایز(mm):22

نوع:A4

میلگرد 22

میلگرد 22

سایز(mm):22

نوع:A3

میلگرد 22

میلگرد 22

سایز(mm):22

نوع:A1

میلگرد 20

میلگرد 20

سایز(mm):20

نوع:A4

میلگرد 20

میلگرد 20

سایز(mm):20

نوع:A3

میلگرد 20

میلگرد 20

سایز(mm):20

نوع:A1

میلگرد 18

میلگرد 18

سایز(mm):18

نوع:A4

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->