شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 10-A2 - فولاد راد همدان

آخرین قیمت : 15,895 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
10
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد راد همدان


قیمت میلگرد 10 فولاد راد همدان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

قیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان، در مرکزتخصصی قلزات باتوجه به نوسانات قیمت بازار به روزرسانی میشود.
همچنین شما میتوانید، قیمت میلگرد 10 فولاد راد همدان از تاریخ  " 03 اردیبهشت 1399 - 10:02 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 10:11 " را در این صفحه مشاهده نمایید.


میلگرد 10 فولاد راد همدان، ازبا کیفیت ترین میلگردی تولیدی کشور است  که دارای تردی مناسب برای استفاده در ساختمان، وتغییر شکل نسبی آن 14درصدمی باشد.

واین نوع میلگرد، براساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 10 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد10 نوع A3 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
وشما میتوانید با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 10-A3 فولاد راد همدان را خریداری نمایید.

تولید کنندگان میلگرد10 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 10 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد10 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.07%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,725

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.67%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.48%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.21%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.73%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.53%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,945

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.59%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.37%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,245

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.58%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,145

شنبه 1400/9/13

100+ تومان

0.58%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,045

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,045

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,045

سه شنبه 1400/9/9

290- تومان

-1.7%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,335

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,335

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,335

یکشنبه 1400/8/30

80+ تومان

0.46%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,255

سه شنبه 1400/8/25

350- تومان

-2.03%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

یکشنبه 1400/8/23

70+ تومان

0.4%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,535

شنبه 1400/8/22

300- تومان

-1.71%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,835

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,835

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,835

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,835

دوشنبه 1400/8/17

110+ تومان

0.62%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,725

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,725

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,725

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,725

سه شنبه 1400/8/11

80+ تومان

0.45%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,645

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,645

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,645

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,645

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,545

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,545

سه شنبه 1400/8/4

150+ تومان

0.85%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,395

دوشنبه 1400/8/3

80+ تومان

0.46%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,315

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.16%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,115

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.58%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,015

شنبه 1400/8/1

240+ تومان

1.41%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,775

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,775

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,775

سه شنبه 1400/7/27

130+ تومان

0.77%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,645

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.6%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,545

یکشنبه 1400/7/25

160+ تومان

0.97%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,385

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,285

شنبه 1400/7/24

70- تومان

-0.43%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,355

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,355

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,355

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,255

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.23%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,455

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,455

شنبه 1400/7/17

100+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,355

چهارشنبه 1400/7/14

100- تومان

-0.61%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,455

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,455

یکشنبه 1400/7/11

70+ تومان

0.43%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,385

شنبه 1400/7/10

120+ تومان

0.73%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,265

پنج شنبه 1400/7/8

280+ تومان

1.72%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,985

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,885

سه شنبه 1400/7/6

70+ تومان

0.44%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,815

یکشنبه 1400/7/4

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,715

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,715

شنبه 1400/7/3

460- تومان

-2.93%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,175

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,175

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,175

سه شنبه 1400/6/30

170+ تومان

1.05%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,005

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.62%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,905

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.94%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,755

دوشنبه 1400/6/29

330- تومان

-2.09%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,085

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,085

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,085

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,085

چهارشنبه 1400/6/24

480- تومان

-2.98%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,565

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,565

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,565

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.81%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,865

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,865

شنبه 1400/6/20

280- تومان

-1.66%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,145

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,145

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,145

چهارشنبه 1400/6/17

630- تومان

-3.67%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,775

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,775

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,775

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,775

شنبه 1400/6/13

300- تومان

-1.69%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,075

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,075

چهارشنبه 1400/6/10

110+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,965

سه شنبه 1400/6/9

300- تومان

-1.67%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,265

دوشنبه 1400/6/8

170- تومان

-0.93%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,435

دوشنبه 1400/6/8

100- تومان

-0.54%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,535

یکشنبه 1400/6/7

250- تومان

-1.35%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,785

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,785

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,785

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.27%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,735

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.27%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,685

دوشنبه 1400/6/1

140+ تومان

0.75%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,545

یکشنبه 1400/5/31

60+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,485

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.27%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,435

شنبه 1400/5/30

80+ تومان

0.43%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,355

یکشنبه 1400/5/24

250+ تومان

1.36%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,105

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.55%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,005

چهارشنبه 1400/5/20

70+ تومان

0.39%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,935

سه شنبه 1400/5/19

170+ تومان

0.95%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,765

دوشنبه 1400/5/18

250- تومان

-1.41%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,015

یکشنبه 1400/5/17

180- تومان

-1%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,195

شنبه 1400/5/16

200- تومان

-1.1%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,395

پنج شنبه 1400/5/14

280- تومان

-1.52%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,675

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,675

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,675

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,675

یکشنبه 1400/5/10

120+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,555

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,555

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,555

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,505

دوشنبه 1400/5/4

320+ تومان

1.73%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,185

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,185

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,185

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,185

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,185

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,185

شنبه 1400/4/26

1,740+ تومان

9.57%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,445

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,445

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,345

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,345

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,345

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.61%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,245

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.62%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,045

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,945

دوشنبه 1400/3/31

100+ تومان

0.63%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.63%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,945

یکشنبه 1400/3/30

130- تومان

-0.82%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,075

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,075

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,075

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,075

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,075

دوشنبه 1400/3/24

70+ تومان

0.44%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,005

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,005

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,005

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,005

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,955

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.31%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,905

سه شنبه 1400/3/18

60+ تومان

0.38%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.44%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,775

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.44%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,705

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.64%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,605

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,605

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.32%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,555

چهارشنبه 1400/3/12

130+ تومان

0.84%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,425

سه شنبه 1400/3/11

80+ تومان

0.52%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,345

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,345

یکشنبه 1400/3/9

70+ تومان

0.46%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,275

شنبه 1400/3/8

80+ تومان

0.52%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,195

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,195

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,195

چهارشنبه 1400/3/5

80+ تومان

0.53%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,115

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,065

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,065

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.66%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,165

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,165

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,165

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.66%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,065

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,065

دوشنبه 1400/2/27

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,015

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,965

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,915

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,865

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.67%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,765

سه شنبه 1400/2/21

70+ تومان

0.47%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,695

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,695

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,695

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.34%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,645

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,645

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.37%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,845

چهارشنبه 1400/2/15

110- تومان

-0.74%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,955

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,955

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,955

شنبه 1400/2/11

70+ تومان

0.47%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,885

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.67%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,785

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,785

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,785

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.34%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,735

دوشنبه 1400/2/6

60+ تومان

0.41%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,675

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,675

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,675

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,675

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,675

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,675

دوشنبه 1400/1/30

180+ تومان

1.23%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,495

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,495

یکشنبه 1400/1/29

160+ تومان

1.1%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,335

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.7%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,235

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,235

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,235

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0.35%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,185

دوشنبه 1400/1/23

180+ تومان

1.27%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,005

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,005

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,005

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,005

پنج شنبه 1400/1/19

80+ تومان

0.57%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,925

چهارشنبه 1400/1/18

60+ تومان

0.43%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,865

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.36%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,815

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,815

یکشنبه 1400/1/15

250- تومان

-1.81%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,065

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,065

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,065

سه شنبه 1400/1/10

110+ تومان

0.78%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,955

یکشنبه 1400/1/8

60+ تومان

0.43%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,895

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.44%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,695

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,695

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,695

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,695

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,695

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,645

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,645

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,645

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0.37%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,595

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.74%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,495

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,495

یکشنبه 1399/12/17

250- تومان

-1.85%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,745

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,745

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,745

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,745

سه شنبه 1399/12/12

40+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,705

دوشنبه 1399/12/11

40- تومان

-0.291864%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,745

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,745

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,745

یکشنبه 1399/12/10

40+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,705

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,655

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,555

چهارشنبه 1399/12/6

280- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,835

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,835

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,835

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,835

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,835

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,835

چهارشنبه 1399/11/29

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,785

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,785

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,785

یکشنبه 1399/11/26

40+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,745

شنبه 1399/11/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,445

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,345

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,345

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,295

دوشنبه 1399/11/20

80+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,215

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

شنبه 1399/11/18

300- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,415

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,415

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,415

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,415

دوشنبه 1399/11/6

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,385

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,385

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,385

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,385

چهارشنبه 1399/11/1

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,335

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,335

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,585

شنبه 1399/10/27

200- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,785

چهارشنبه 1399/10/24

300- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,085

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,085

سه شنبه 1399/10/23

130+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,955

دوشنبه 1399/10/22

200+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,755

دوشنبه 1399/10/22

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,725

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,625

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,625

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,625

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

-0.03%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,025

چهارشنبه 1399/10/17

200- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,225

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,225

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,125

دوشنبه 1399/10/15

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,075

یکشنبه 1399/10/14

80+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 09:10
کیلوگرم

13,995

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,995

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,995

پنج شنبه 1399/10/11

250- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,245

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,245

چهارشنبه 1399/10/10

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,215

سه شنبه 1399/10/9

300+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,915

سه شنبه 1399/10/9

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,865

دوشنبه 1399/10/8

70+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,795

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,715

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,665

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,585

شنبه 1399/10/6

200- تومان

-0.01%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,785

سه شنبه 1399/10/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,785

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,385

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,185

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,085

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

13,085

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,885

شنبه 1399/9/29

300+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,585

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,585

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,585

سه شنبه 1399/9/25

340+ تومان

0.03%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,245

دوشنبه 1399/9/24

300- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,545

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,545

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,745

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,745

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,645

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,445

چهارشنبه 1399/9/19

130+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,315

سه شنبه 1399/9/18

90+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,225

سه شنبه 1399/9/18

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,175

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,075

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,975

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,975

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,875

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,775

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,675

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,575

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,575

چهارشنبه 1399/9/12

120+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,455

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,355

سه شنبه 1399/9/11

520+ تومان

0.05%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,835

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,035

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,035

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,985

پنج شنبه 1399/9/6

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,935

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,835

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,835

سه شنبه 1399/9/4

250- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,085

سه شنبه 1399/9/4

100- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,185

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,185

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,185

شنبه 1399/9/1

200- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,385

شنبه 1399/9/1

300- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,685

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,685

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,685

سه شنبه 1399/8/27

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,635

دوشنبه 1399/8/26

300- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,935

دوشنبه 1399/8/26

400- تومان

0%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,335

یکشنبه 1399/8/25