شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 10-A3 - فولاد بردسیر کرمان

آخرین قیمت : 4,230 - 02 مرداد 1397 - 13:05

سایز (mm)
10
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

02 مرداد 1397 - 13:05

شرکت تولید کننده

فولاد بردسیر کرمان


قیمت میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان درتاریخ 02 مرداد 1397 - 13:05

مشاهده  قیمت روز 02 مرداد 1397 - 13:05 میلگرد 10 فولاد بردسیر کرمان نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 10-A3 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 02 مرداد 1397 - 13:05 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 10 نوع A3، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 10 فولاد بردسیر کرمان است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 10 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد10 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 10 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد10 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,230

سه شنبه 1397/5/2

40+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,190

دوشنبه 1397/5/1

380+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,810

یکشنبه 1397/4/31

110+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,700

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,670

پنج شنبه 1397/4/28

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,640

چهارشنبه 1397/4/27

30- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,670

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,670

دوشنبه 1397/4/25

90+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,580

یکشنبه 1397/4/24

110+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,470

سه شنبه 1397/4/19

50- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,520

یکشنبه 1397/4/17

20- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,540

شنبه 1397/4/16

30- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,570

پنج شنبه 1397/4/14

30- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,600

چهارشنبه 1397/4/13

30- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,630

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,630

دوشنبه 1397/4/11

20- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,650

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,650

شنبه 1397/4/9

15- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,665

چهارشنبه 1397/4/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,665

سه شنبه 1397/4/5

65+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,600

دوشنبه 1397/4/4

90+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,510

یکشنبه 1397/4/3

130+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,380

شنبه 1397/4/2

10- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,390

پنج شنبه 1397/3/24

310+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,080

شنبه 1397/3/19

20+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,060

پنج شنبه 1397/3/10

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,030

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,030

سه شنبه 1397/3/8

20+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,010

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,010

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,010

پنج شنبه 1397/3/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 خرداد 1397

ساعت : 06:03
کیلوگرم

3,010

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 خرداد 1397

ساعت : 05:03
کیلوگرم

3,010

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

3,010

دوشنبه 1397/2/31

10- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 01:02
کیلوگرم

3,020

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,020

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,020

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

3,020

چهارشنبه 1397/2/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

3,020

سه شنبه 1397/2/25

30- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,050

دوشنبه 1397/2/24

50- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,100

یکشنبه 1397/2/23

70- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

3,170

شنبه 1397/2/22

60+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,110

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

3,110

دوشنبه 1397/2/17

60+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

3,050

یکشنبه 1397/2/16

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/2/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

سه شنبه 1397/2/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

یکشنبه 1397/2/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

3,000

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

3,000

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

3,000

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

3,000

چهارشنبه 1397/1/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

3,000

سه شنبه 1397/1/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

3,000

دوشنبه 1397/1/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

3,000

یکشنبه 1397/1/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

3,000

چهارشنبه 1397/1/22

250+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,750

شنبه 1397/1/18

20- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,770

شنبه 1397/1/18

50+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,690

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1397/1/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,670

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,670

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,670

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1396/12/10

10+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1396/12/9

10+ تومان

0%
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,660

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,640

شنبه 1396/12/5

20- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1396/12/3

40- تومان

0%

میلگرد 10-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/2

150- تومان

0%

مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات