شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 25-A3 - فولاد شاهرود

آخرین قیمت : 15,400 - 21 دی 1400 - 11:10

سایز (mm)
25
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

21 دی 1400 - 11:10

شرکت تولید کننده

فولاد شاهرود


 قیمت میلگرد 25 فولاد شاهرود درتاریخ 21 دی 1400 - 11:10

قیمت روز 21 دی 1400 - 11:10 میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود، در مرکزتخصصی قلزات باتوجه به نوسانات قیمت بازار به روزرسانی میشود.
همچنین شما میتوانید، قیمت میلگرد 25 فولاد شاهرود از تاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 21 دی 1400 - 11:10 " را در این صفحه مشاهده نمایید.


میلگرد 25 فولاد شاهرود، ازبا کیفیت ترین میلگرد تولیدی کشور است  که دارای تردی مناسب برای استفاده در ساختمان، وتغییر شکل نسبی آن 14درصدمی باشد.

واین نوع میلگرد، بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 25 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 25 نوع A3 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
وشما میتوانید با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود را خریداری نمایید.

تولید کنندگان میلگرد25 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 25 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد25 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/10/18

100+ تومان

0.65%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/10/11

150- تومان

-0.98%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/10/9

200- تومان

-1.3%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/6

50- تومان

-0.32%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/1

300- تومان

-1.92%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/9/30

50+ تومان

0.31%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/9/27

100- تومان

-0.63%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/9/24

250- تومان

-1.56%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/9/21

50- تومان

-0.31%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/17

200+ تومان

1.23%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

100- تومان

-0.62%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/9/15

150- تومان

-0.93%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/9/14

150- تومان

-0.92%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/8

100+ تومان

0.61%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/6

50+ تومان

0.3%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/9/4

50+ تومان

0.31%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/3

250- تومان

-1.53%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/8/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/8/27

100- تومان

-0.6%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/8/25

50+ تومان

0.3%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/8/24

100- تومان

-0.6%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/8/22

50+ تومان

0.3%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,650

پنج شنبه 1400/8/20

3,800+ تومان

22.82%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/12/6

150- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/12/4

150- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,050

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/11/29

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/26

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/11/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/11/21

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/11/18

400- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/11/13

150+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/11/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/11/5

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/11/2

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/11/1

300- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/30

150- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/29

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/10/27

50- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/24

250- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/10/22

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/10/18

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/10/17

450- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1399/10/15

600+ تومان

0.05%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/10/14

250- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/10/13

500- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/10/10

400+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/8

400+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/10/6

300- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/10/3

500+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/2

500+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,900

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,900

چهارشنبه 1399/9/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/9/24

200- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/23

150- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,150

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,150

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/9/19

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,750

سه شنبه 1399/9/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/9/17

150+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/9/16

150+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/9/15

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,200

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,200

چهارشنبه 1399/9/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/9/11

750+ تومان

0.07%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,350

دوشنبه 1399/9/10

150- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,500

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,500

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,450

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,350

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,350

سه شنبه 1399/9/4

200- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,550

دوشنبه 1399/9/3

350- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/9/2

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/8/29

350- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,350

چهارشنبه 1399/8/28

150- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/8/27

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,600

دوشنبه 1399/8/26

300- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,900

یکشنبه 1399/8/25

500- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/8/24

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/8/19

500- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/8/18

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/8/15

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1399/8/14

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/8/7

350- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,150

سه شنبه 1399/8/6

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/8/3

550+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/8/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/7/30

900- تومان

-0.07%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/7/29

200- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/7/28

200+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/7/27

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/7/22

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/7/21

150+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/7/20

450+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/7/19

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/7/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/7/14

300- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/7/13

150- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1399/7/9

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/7/7

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/7/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/7/5

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/7/3

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/7/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/6/31

400+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/6/30

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/6/29

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,200

پنج شنبه 1399/6/27

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/6/26

500+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,600

دوشنبه 1399/6/24

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,250

یکشنبه 1399/6/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,150

یکشنبه 1399/6/23

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/6/22

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/6/19

150- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/6/18

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,100

دوشنبه 1399/6/17

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,750

یکشنبه 1399/6/16

300+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,450

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,450

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,450

چهارشنبه 1399/6/12

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/6/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/6/11

500+ تومان

0.05%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,500

پنج شنبه 1399/6/6

50+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,450

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,400

سه شنبه 1399/6/4

300+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,100

دوشنبه 1399/6/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,000

یکشنبه 1399/6/2

250- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,250

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,250

پنج شنبه 1399/5/30

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,450

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,450

سه شنبه 1399/5/28

50+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,400

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,400

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,400

شنبه 1399/5/25

250- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,650

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,650

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,650

سه شنبه 1399/5/21

150+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,800

یکشنبه 1399/5/19

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/5/16

300- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

سه شنبه 1399/5/14

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,250

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,250

یکشنبه 1399/5/12

400- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,650

شنبه 1399/5/11

500- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,150

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,150

چهارشنبه 1399/5/8

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/5/7

350+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,750

دوشنبه 1399/5/6

450+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

یکشنبه 1399/5/5

300+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

شنبه 1399/5/4

500- تومان

-0.05%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

10,500

پنج شنبه 1399/5/2

500- تومان

-0.05%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/1

700- تومان

-0.06%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,700

سه شنبه 1399/4/31

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/4/30

450+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,450

یکشنبه 1399/4/29

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,200

شنبه 1399/4/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/4/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/4/24

3,580+ تومان

0.49%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/4/23

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,500

یکشنبه 1399/4/22

250+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 تیر 1399

ساعت : 17:04
کیلوگرم

10,250

شنبه 1399/4/21

2,880+ تومان

0.39%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,100

پنج شنبه 1399/4/19

2,730+ تومان

0.37%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,520

چهارشنبه 1399/4/18

70+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,450

سه شنبه 1399/4/17

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

9,450

دوشنبه 1399/4/16

300+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

9,150

یکشنبه 1399/4/15

300+ تومان

0.03%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,850

شنبه 1399/4/14

1,480+ تومان

0.2%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

8,550

پنج شنبه 1399/4/12

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,350

چهارشنبه 1399/4/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,250

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,250

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,250

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,250

شنبه 1399/4/7

200+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,050

چهارشنبه 1399/4/4

150+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

7,900

سه شنبه 1399/4/3

330+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

7,570

دوشنبه 1399/4/2

50+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

7,520

یکشنبه 1399/4/1

150+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,370

شنبه 1399/3/31

170+ تومان

0.02%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,200

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,200

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,200

دوشنبه 1399/3/26

300+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,200

یکشنبه 1399/3/25

300+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,900

یکشنبه 1399/3/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,900

یکشنبه 1399/3/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

6,900

چهارشنبه 1399/3/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

6,900

دوشنبه 1399/3/19

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,000

یکشنبه 1399/3/18

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

6,950

شنبه 1399/3/17

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

6,900

سه شنبه 1399/3/13

500- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,400

شنبه 1399/3/10

150+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,250

پنج شنبه 1399/3/8

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,150

چهارشنبه 1399/3/7

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,050

سه شنبه 1399/3/6

300+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

6,750

شنبه 1399/3/3

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

6,650

پنج شنبه 1399/3/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,650

چهارشنبه 1399/2/31

130+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

6,520

سه شنبه 1399/2/30

70+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,450

دوشنبه 1399/2/29

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,550

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,550

شنبه 1399/2/27

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,500

پنج شنبه 1399/2/25

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,450

چهارشنبه 1399/2/24

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,400

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,400

یکشنبه 1399/2/21

30+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,370

شنبه 1399/2/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,370

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,370

چهارشنبه 1399/2/17

70+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,300

سه شنبه 1399/2/16

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,250

دوشنبه 1399/2/15

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,200

یکشنبه 1399/2/14

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,100

شنبه 1399/2/13

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,200

چهارشنبه 1399/2/10

50- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,250

سه شنبه 1399/2/9

70- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,320

دوشنبه 1399/2/8

60+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 09:02
کیلوگرم

6,260

شنبه 1399/2/6

1,960+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,100

چهارشنبه 1399/2/3

100- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

4,300

شنبه 1397/5/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,300

پنج شنبه 1397/5/4

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

4,200

چهارشنبه 1397/5/3

290+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,910

سه شنبه 1397/5/2

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,810

دوشنبه 1397/5/1

180+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,630

یکشنبه 1397/4/31

130+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,500

شنبه 1397/4/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,500

پنج شنبه 1397/4/28

15+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,485

چهارشنبه 1397/4/27

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,475

چهارشنبه 1397/4/27

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,465

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,465

دوشنبه 1397/4/25

25+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,440

یکشنبه 1397/4/24

30+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,410

شنبه 1397/4/23

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,400

شنبه 1397/4/23

15+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,385

پنج شنبه 1397/4/21

55+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,330

چهارشنبه 1397/4/20

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,320

سه شنبه 1397/4/19

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,310

یکشنبه 1397/4/17

40- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,350

شنبه 1397/4/16

50- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

14 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,400

پنج شنبه 1397/4/14

30- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/4/13

40- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,470

دوشنبه 1397/4/11

30- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,500

یکشنبه 1397/4/10

30- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530

شنبه 1397/4/9

30+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,500

چهارشنبه 1397/4/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,500

سه شنبه 1397/4/5

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,400

دوشنبه 1397/4/4

100+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,300

یکشنبه 1397/4/3

65+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,235

شنبه 1397/4/2

35+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 خرداد 1397

ساعت : 10:03
کیلوگرم

3,200

پنج شنبه 1397/3/31

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 خرداد 1397

ساعت : 10:03
کیلوگرم

3,200

چهارشنبه 1397/3/30

30- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,230

سه شنبه 1397/3/29

20- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,250

دوشنبه 1397/3/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,250

یکشنبه 1397/3/27

30+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,220

پنج شنبه 1397/3/24

120+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,100

چهارشنبه 1397/3/23

40+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,060

سه شنبه 1397/3/22

70+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,990

دوشنبه 1397/3/21

30+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,960

یکشنبه 1397/3/20

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,910

شنبه 1397/3/19

25+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 خرداد 1397

ساعت : 00:03
کیلوگرم

2,885

پنج شنبه 1397/3/17

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,885

یکشنبه 1397/3/13

15+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

12 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,870

شنبه 1397/3/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 خرداد 1397

ساعت : 10:03
کیلوگرم

2,870

پنج شنبه 1397/3/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,870

چهارشنبه 1397/3/9

20+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

07 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,850

دوشنبه 1397/3/7

40+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,810

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,810

شنبه 1397/3/5

5- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,815

پنج شنبه 1397/3/3

35+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 خرداد 1397

ساعت : 06:03
کیلوگرم

2,780

سه شنبه 1397/3/1

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 خرداد 1397

ساعت : 04:03
کیلوگرم

2,770

سه شنبه 1397/3/1

5+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,765

دوشنبه 1397/2/31

5+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 00:02
کیلوگرم

2,760

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,760

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,760

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,760

چهارشنبه 1397/2/26

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/2/25

15- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,765

دوشنبه 1397/2/24

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,765

یکشنبه 1397/2/23

25- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,790

شنبه 1397/2/22

40+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/2/17

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/2/16

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,740

یکشنبه 1397/2/16

20+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,720

یکشنبه 1397/2/16

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,710

یکشنبه 1397/2/16

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,700

یکشنبه 1397/2/16

40+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,660

شنبه 1397/2/15

15+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

13 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,645

پنج شنبه 1397/2/13

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,645

سه شنبه 1397/2/11

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,635

سه شنبه 1397/2/11

15+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,620

یکشنبه 1397/2/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,620

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,620

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,620

دوشنبه 1397/2/3

70- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,690

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,690

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

30 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,690

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,690

چهارشنبه 1397/1/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

28 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,690

سه شنبه 1397/1/28

10- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

27 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,700

دوشنبه 1397/1/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

26 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,700

یکشنبه 1397/1/26

40- تومان

0%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

23 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,740

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

22 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,740

چهارشنبه 1397/1/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

21 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,740

سه شنبه 1397/1/21

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,730

دوشنبه 1397/1/20

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,720

دوشنبه 1397/1/20

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,710

دوشنبه 1397/1/20

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

20 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

دوشنبه 1397/1/20

95+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,605

یکشنبه 1397/1/19

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

19 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,595

یکشنبه 1397/1/19

25+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,570

شنبه 1397/1/18

10+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهرود

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم