شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
تیرآهن 16 - شرکت پروفیل صنعت ماهان

آخرین قیمت : 2,750,000 - 01 آذر 1400 - 11:09

سایز (mm)
16
وزن (Kg)
160-170
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

01 آذر 1400 - 11:09

شرکت تولید کننده

شرکت پروفیل صنعت ماهان


قیمت تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان درتاریخ 01 آذر 1400 - 11:09

قیمت روز 01 آذر 1400 - 11:09 تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان در سایت مرکز تخصصی فلزات قابل مشاده است. 
قیمت تیرآهن16، وزن170-160 از تاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 01 آذر 1400 - 11:09 " درمرکز تخصصی فلزات به روز رسانی میشود.

تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت  تیرآهن سایز 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان  توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این صفحه  بارگذاری میشود.
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان وزن 170-160، از با کیفیت ترین پروفیل های تولیدی در کشور است که  عمداتا در تولید این نوع پروفیل از نورد گرم استفاده میشود.

 استاندارد های مورد استفاده درتولید این نوع پروفیل:

ردیف استاندارد                            
1 IPE
2 INP
3 IPB
4 H

از تیرآهن سایز 16، وزن170-160 به صورت

  • ستون 
  • خرپا
  • نعل
  • تیر در پوشش سقف ها
  • و پل های لانه زنبوری در ساختمان به عنوان اصلی ترین پروفیل ساختمانی استفاده میشود.

شما میتوانید تیرآهن16 شرکت پروفیل صنعت ماهان را با کمک مشاوران خرید ما خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان تیرآهن 16، وزن170-160 در ایران:

از جمله تولید کنندگان تیرآهن 16 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان تیرآهن 16 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,750,000

دوشنبه 1400/9/1

50,000+ تومان

1.82%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1400

ساعت : 16:08
کیلوگرم

2,700,000

دوشنبه 1400/8/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1400/7/3

300,000- تومان

-11.11%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1400

ساعت : 16:06
کیلوگرم

3,000,000

چهارشنبه 1400/6/10

55,000- تومان

-1.83%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,055,000

دوشنبه 1400/6/8

80,000- تومان

-2.62%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

3,135,000

دوشنبه 1400/6/1

245,000+ تومان

7.81%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

2,890,000

دوشنبه 1400/5/18

110,000- تومان

-3.81%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,000,000

یکشنبه 1400/5/17

90,000- تومان

-3%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

3,090,000

دوشنبه 1400/5/11

35,000+ تومان

1.13%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

3,055,000

شنبه 1400/5/9

55,000+ تومان

1.8%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,000,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,000,000

دوشنبه 1400/4/21

300,000+ تومان

0.11%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

2,700,000

چهارشنبه 1400/4/16

300,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

2,700,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

2,700,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1400/4/12

90,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

2,610,000

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

2,610,000

سه شنبه 1400/4/8

70,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,680,000

سه شنبه 1400/3/18

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

2,630,000

دوشنبه 1400/3/17

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,620,000

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,620,000

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,620,000

چهارشنبه 1400/3/12

60,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,560,000

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,560,000

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,560,000

یکشنبه 1400/3/9

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,550,000

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,550,000

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,550,000

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,550,000

سه شنبه 1400/3/4

80,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,470,000

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,470,000

یکشنبه 1400/3/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,470,000

شنبه 1400/3/1

30,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,440,000

دوشنبه 1400/2/27

30,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,430,000

یکشنبه 1400/2/26

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,420,000

شنبه 1400/2/25

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,400,000

چهارشنبه 1400/2/22

20,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,380,000

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,380,000

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,380,000

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,380,000

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,380,000

پنج شنبه 1400/2/16

25,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,405,000

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,405,000

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,405,000

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,405,000

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,405,000

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,405,000

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,405,000

سه شنبه 1400/2/7

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,400,000

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,400,000

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,400,000

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,400,000

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,400,000

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,400,000

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,400,000

دوشنبه 1400/1/30

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,350,000

دوشنبه 1400/1/30

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,350,000

یکشنبه 1400/1/29

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,300,000

شنبه 1400/1/28

100,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,300,000

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

2,300,000

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,220,000

دوشنبه 1400/1/23

80,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,260,000

یکشنبه 1400/1/22

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,260,000

شنبه 1400/1/21

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,260,000

پنج شنبه 1400/1/19

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,260,000

چهارشنبه 1400/1/18

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,260,000

سه شنبه 1400/1/17

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1400

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,270,000

دوشنبه 1400/1/16

30,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,260,000

دوشنبه 1400/1/16

40,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,250,000

دوشنبه 1400/1/16

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,270,000

یکشنبه 1400/1/15

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,280,000

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,280,000

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,280,000

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,280,000

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,280,000

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,280,000

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,280,000

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,280,000

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,300,000

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,300,000

یکشنبه 1399/12/3

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,300,000

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,300,000

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1399/11/29

40,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,260,000

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,260,000

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

2,260,000

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

2,260,000

شنبه 1399/11/25

35,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,225,000

پنج شنبه 1399/11/23

55,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

2,225,000

سه شنبه 1399/11/21

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

2,220,000

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

2,220,000

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

2,220,000

شنبه 1399/11/18

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,230,000

چهارشنبه 1399/11/15

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

2,210,000

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,210,000

دوشنبه 1399/11/13

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,200,000

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

2,200,000

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

2,200,000

پنج شنبه 1399/11/9

80,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

2,200,000

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,200,000

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

2,200,000

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,200,000

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,200,000

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

2,200,000

چهارشنبه 1399/11/1

80,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,280,000

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,280,000

دوشنبه 1399/10/29

70,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,350,000

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,350,000

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

2,350,000

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

2,350,000

سه شنبه 1399/10/23

30,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,380,000

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

2,380,000

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,380,000

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,380,000

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,380,000

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

2,380,000

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,400,000

سه شنبه 1399/10/16

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,400,000

دوشنبه 1399/10/15

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

2,350,000

یکشنبه 1399/10/14

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,400,000

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,400,000

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,400,000

چهارشنبه 1399/10/10

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,350,000

سه شنبه 1399/10/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,350,000

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

2,350,000

یکشنبه 1399/10/7

60,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,290,000

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,290,000

شنبه 1399/10/6

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,300,000

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1399/10/3

100,000+ تومان

0.05%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1399/10/1

30,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

2,170,000

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

2,170,000

یکشنبه 1399/9/30

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,160,000

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,160,000

شنبه 1399/9/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

2,160,000

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,160,000

چهارشنبه 1399/9/26

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,150,000

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,150,000

دوشنبه 1399/9/24

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

2,200,000

یکشنبه 1399/9/23

20,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,220,000

شنبه 1399/9/22

1,998,000+ تومان

9%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

2,220,000

پنج شنبه 1399/9/20

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,220,000

چهارشنبه 1399/9/19

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,120,000

سه شنبه 1399/9/18

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

2,070,000

دوشنبه 1399/9/17

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,050,000

دوشنبه 1399/9/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,050,000

یکشنبه 1399/9/16

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,000,000

شنبه 1399/9/15

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

1,950,000

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,950,000

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

1,950,000

سه شنبه 1399/9/11

30,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

1,920,000

سه شنبه 1399/9/11

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

1,870,000

دوشنبه 1399/9/10

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,850,000

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

1,850,000

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,850,000

شنبه 1399/9/8

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

1,800,000

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

1,800,000

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

1,800,000

سه شنبه 1399/9/4

250,000- تومان

-0.12%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

2,050,000

سه شنبه 1399/9/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

2,050,000

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,050,000

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

2,050,000

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

2,050,000

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

2,050,000

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

2,050,000

سه شنبه 1399/8/27

100,000- تومان

-0.05%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,150,000

سه شنبه 1399/8/27

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1399/8/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,200,000

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

2,200,000

شنبه 1399/8/24

30,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,230,000

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

2,230,000

چهارشنبه 1399/8/21

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,220,000

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,220,000

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,220,000

یکشنبه 1399/8/18

100,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,320,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

2,320,000

چهارشنبه 1399/8/14

70,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

2,250,000

دوشنبه 1399/8/12

80,000+ تومان

0.04%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,170,000

دوشنبه 1399/8/12

130,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

2,300,000

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

2,300,000

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

2,300,000

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1399/8/7

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

2,350,000

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

2,350,000

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 آبان 1399

ساعت : 09:08
کیلوگرم

2,350,000

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,350,000

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

2,350,000

سه شنبه 1399/7/29

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

2,400,000

دوشنبه 1399/7/28

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,410,000

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,410,000

یکشنبه 1399/7/27

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,400,000

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,400,000

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,400,000

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,400,000

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,400,000

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

2,400,000

یکشنبه 1399/7/20

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,350,000

یکشنبه 1399/7/20

60,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,290,000

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,290,000

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,290,000

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,290,000

دوشنبه 1399/7/14

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

2,300,000

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

2,300,000

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

2,300,000

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

2,300,000

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

2,300,000

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,300,000

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

2,300,000

یکشنبه 1399/7/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 مهر 1399

ساعت : 15:07
کیلوگرم

2,300,000

شنبه 1399/7/5

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

2,290,000

شنبه 1399/7/5

30,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

2,260,000

شنبه 1399/7/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

2,260,000

پنج شنبه 1399/7/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

2,260,000

چهارشنبه 1399/7/2

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

2,250,000

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,250,000

دوشنبه 1399/6/31

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,230,000

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,230,000

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,230,000

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,230,000

پنج شنبه 1399/6/27

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

2,220,000

چهارشنبه 1399/6/26

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,200,000

دوشنبه 1399/6/24

70,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

2,130,000

یکشنبه 1399/6/23

60,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,070,000

یکشنبه 1399/6/23

15,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,055,000

شنبه 1399/6/22

5,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

2,060,000

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

2,060,000

چهارشنبه 1399/6/19

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,050,000

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,050,000

سه شنبه 1399/6/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

2,050,000

دوشنبه 1399/6/17

30,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,020,000

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

2,020,000

یکشنبه 1399/6/16

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,010,000

یکشنبه 1399/6/16

30,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

1,980,000

شنبه 1399/6/15

10,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

1,970,000

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

1,970,000

چهارشنبه 1399/6/12

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

1,920,000

سه شنبه 1399/6/11

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

1,900,000

سه شنبه 1399/6/11

65,000+ تومان

0.04%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

1,835,000

دوشنبه 1399/6/10

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

1,830,000

پنج شنبه 1399/6/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

1,830,000

چهارشنبه 1399/6/5

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

1,825,000

چهارشنبه 1399/6/5

5,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

1,820,000

سه شنبه 1399/6/4

10,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

1,800,000

دوشنبه 1399/6/3

550,000- تومان

-0.23%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

1,850,000

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

1,850,000

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

1,850,000

پنج شنبه 1399/5/30

500,000- تومان

-0.21%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

1,850,000

چهارشنبه 1399/5/29

500,000- تومان

-0.21%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

1,900,000

سه شنبه 1399/5/28

450,000- تومان

-0.19%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

1,900,000

دوشنبه 1399/5/27

450,000- تومان

-0.19%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

1,900,000

یکشنبه 1399/5/26

450,000- تومان

-0.19%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

1,900,000

شنبه 1399/5/25

450,000- تومان

-0.19%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

1,940,000

پنج شنبه 1399/5/23

10,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

1,950,000

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

1,950,000

سه شنبه 1399/5/21

50,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

2,000,000

دوشنبه 1399/5/20

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

2,050,000

یکشنبه 1399/5/19

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

2,060,000

پنج شنبه 1399/5/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

2,060,000

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

2,060,000

سه شنبه 1399/5/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

2,060,000

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

2,060,000

یکشنبه 1399/5/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

2,060,000

شنبه 1399/5/11

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

2,070,000

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

2,070,000

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

2,070,000

سه شنبه 1399/5/7

80,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

2,150,000

شنبه 1399/5/4

80,000+ تومان

0.04%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

2,300,000

چهارشنبه 1399/5/1

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

2,300,000

سه شنبه 1399/4/31

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

2,300,000

دوشنبه 1399/4/30

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

2,300,000

یکشنبه 1399/4/29

50,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

2,100,000

شنبه 1399/4/28

250,000- تومان

-0.11%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

2,000,000

چهارشنبه 1399/4/25

350,000- تومان

-0.15%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

2,000,000

سه شنبه 1399/4/24

350,000- تومان

-0.15%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

1,950,000

دوشنبه 1399/4/23

400,000- تومان

-0.17%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,850,000

یکشنبه 1399/4/22

180,000+ تومان

0.11%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

1,670,000

چهارشنبه 1399/4/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,670,000

سه شنبه 1399/4/17

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,650,000

یکشنبه 1399/4/15

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,630,000

شنبه 1399/4/14

110,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,520,000

پنج شنبه 1399/4/12

10,000- تومان

-0.00653595%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1399

ساعت : 09:04
کیلوگرم

1,530,000

پنج شنبه 1399/4/12

10,000+ تومان

0.00657895%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,520,000

چهارشنبه 1399/4/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

1,520,000

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1399

ساعت : 09:04
کیلوگرم

1,520,000

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,470,000

یکشنبه 1399/4/8

50,000- تومان

-0.0328947%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,470,000

شنبه 1399/4/7

50,000- تومان

-0.0328947%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,470,000

پنج شنبه 1399/4/5

50,000- تومان

-0.0328947%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,470,000

چهارشنبه 1399/4/4

50,000- تومان

-0.0328947%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

1,470,000

سه شنبه 1399/4/3

50,000- تومان

-0.0328947%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

1,410,000

دوشنبه 1399/4/2

110,000- تومان

-0.0723684%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1399

ساعت : 09:04
کیلوگرم

1,400,000

دوشنبه 1399/4/2

120,000- تومان

-0.0789474%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,390,000

یکشنبه 1399/4/1

130,000- تومان

-0.0855263%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

1,660,000

شنبه 1399/3/31

335,000+ تومان

0.25%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,325,000

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,325,000

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

1,325,000

دوشنبه 1399/3/26

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,320,000

یکشنبه 1399/3/25

40,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,280,000

چهارشنبه 1399/3/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

1,280,000

سه شنبه 1399/3/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,280,000

دوشنبه 1399/3/19

10,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

1,290,000

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

1,290,000

سه شنبه 1399/3/13

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

1,280,000

دوشنبه 1399/3/12

50,000- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

1,330,000

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,330,000

شنبه 1399/3/10

30,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,300,000

چهارشنبه 1399/3/7

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

1,300,000

سه شنبه 1399/3/6

70,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

1,230,000

پنج شنبه 1399/3/1

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

1,220,000

پنج شنبه 1399/3/1

20,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,200,000

چهارشنبه 1399/2/31

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

1,200,000

سه شنبه 1399/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,200,000

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

1,200,000

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,200,000

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,200,000

پنج شنبه 1399/2/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

1,200,000

چهارشنبه 1399/2/24

40,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,160,000

سه شنبه 1399/2/23

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

1,155,000

دوشنبه 1399/2/22

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

1,150,000

یکشنبه 1399/2/21

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

1,140,000

شنبه 1399/2/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

1,140,000

چهارشنبه 1399/2/17

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

1,135,000

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

1,135,000

سه شنبه 1399/2/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

1,135,000

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,135,000

یکشنبه 1399/2/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,135,000

شنبه 1399/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

1,135,000

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

1,135,000

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

1,135,000

دوشنبه 1399/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

1,135,000

یکشنبه 1399/2/7

1,132,180+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,820

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,820

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,820

چهارشنبه 1397/2/5

200+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,620

یکشنبه 1397/1/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,620

شنبه 1397/1/18

32+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,588

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,588

چهارشنبه 1397/1/15

98+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 اسفند 1396

ساعت : 16:12
کیلوگرم

2,490

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,490

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 اسفند 1396

ساعت : 16:12
کیلوگرم

2,490

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,490

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,490

شنبه 1396/12/19

10- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,500

پنج شنبه 1396/12/17

10- تومان

0%

تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

سه شنبه 1396/12/15

10+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,500

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,500

شنبه 1396/12/12

2,250+ تومان

0%
تیرآهن 16 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

250

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات