شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
تیرآهن 16 - فولاد ناب تبریز

آخرین قیمت : 17,000 - 03 آذر 1400 - 12:09

سایز (mm)
16
وزن (Kg)
160-170
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 آذر 1400 - 12:09

شرکت تولید کننده

فولاد ناب تبریز


قیمت تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز درتاریخ 03 آذر 1400 - 12:09

قیمت روز 03 آذر 1400 - 12:09 تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز در سایت مرکز تخصصی فلزات قابل مشاده است. 
قیمت تیرآهن16، وزن170-160 از تاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 03 آذر 1400 - 12:09 " درمرکز تخصصی فلزات به روز رسانی میشود.

تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت  تیرآهن سایز 16 فولاد ناب تبریز  توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این صفحه  بارگذاری میشود.
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز وزن 170-160، از با کیفیت ترین پروفیل های تولیدی در کشور است که  عمداتا در تولید این نوع پروفیل از نورد گرم استفاده میشود.

 استاندارد های مورد استفاده درتولید این نوع پروفیل:

ردیف استاندارد                            
1 IPE
2 INP
3 IPB
4 H

از تیرآهن سایز 16، وزن170-160 به صورت

  • ستون 
  • خرپا
  • نعل
  • تیر در پوشش سقف ها
  • و پل های لانه زنبوری در ساختمان به عنوان اصلی ترین پروفیل ساختمانی استفاده میشود.

شما میتوانید تیرآهن16 فولاد ناب تبریز را با کمک مشاوران خرید ما خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان تیرآهن 16، وزن170-160 در ایران:

از جمله تولید کنندگان تیرآهن 16 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان تیرآهن 16 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/8/30

200- تومان

-1.18%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/13

100- تومان

-0.58%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/3

400+ تومان

2.31%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/7/27

100+ تومان

0.59%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/7/26

400+ تومان

2.38%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/7/19

200+ تومان

1.22%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.23%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/10

100+ تومان

0.61%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/7/7

300+ تومان

1.84%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/7/4

200- تومان

-1.25%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.85%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/6/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/6/23

300- تومان

-1.82%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/6/22

200- تومان

-1.19%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.76%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/6/18

300- تومان

-1.73%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/6/14

200- تومان

-1.14%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/6/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.69%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.55%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/6/2

400+ تومان

2.2%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/5/24

100+ تومان

0.56%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,700

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,700

پنج شنبه 1400/5/21

100+ تومان

0.56%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/5/19

300- تومان

-1.7%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/5/16

450- تومان

-2.51%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,350

پنج شنبه 1400/5/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,350

یکشنبه 1400/5/10

1,250+ تومان

6.81%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/5/4

250+ تومان

1.46%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/4/29

150- تومان

-0.89%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

دوشنبه 1400/4/28

100- تومان

-0.59%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/4/26

200- تومان

-1.17%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/4/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/4/19

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 تیر 1400

ساعت : 09:04
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/4/9

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/4/8

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.96%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/3/27

200- تومان

-1.27%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/3/25

200- تومان

-1.25%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/3/23

200- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/3/18

300+ تومان

1.83%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/3/18

100+ تومان

0.62%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.63%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.63%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/3/10

200+ تومان

1.27%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/3/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.64%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/3/4

250+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 خرداد 1400

ساعت : 17:03
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.66%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/3/2

150- تومان

-0.99%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/2/29

150+ تومان

0.98%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.66%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.66%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 17:02
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,900

یکشنبه 1400/2/26

200+ تومان

1.34%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/25

300+ تومان

2.04%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,400

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,400

یکشنبه 1400/2/19

100+ تومان

0.69%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

پنج شنبه 1400/2/16

100- تومان

-0.7%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/2/15

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/15

200- تومان

-1.38%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/2/7

150+ تومان

1.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/2/6

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,450

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,450

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1400/1/31

100+ تومان

0.69%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.7%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,250

یکشنبه 1400/1/29

300+ تومان

2.11%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.72%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,850

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.72%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1400/1/24

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1400/1/23

150- تومان

-0.01%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/23

350- تومان

-0.03%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/22

50+ تومان

0.37%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,350

شنبه 1400/1/21

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,250

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1400/1/17

50- تومان

-0.38%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1400/1/15

600+ تومان

4.51%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/9/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/9/24

300- تومان

-0.02%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/9/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/9/19

1,000+ تومان

0.08%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/9/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

15 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

11,900

شنبه 1399/9/15

400+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/12

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/9/10

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/9/4

1,500- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/2

300- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/8/28

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/8/27

8,250+ تومان

1.94%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 مرداد 1397

ساعت : 11:05
کیلوگرم

4,250

شنبه 1397/5/6

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 مرداد 1397

ساعت : 09:05
کیلوگرم

4,250

پنج شنبه 1397/5/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,250

چهارشنبه 1397/5/3

250+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,000

دوشنبه 1397/5/1

250+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 تیر 1397

ساعت : 15:04
کیلوگرم

3,750

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,720

شنبه 1397/4/30

70+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,650

چهارشنبه 1397/4/27

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,650

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,650

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

25 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,650

دوشنبه 1397/4/25

60+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,590

یکشنبه 1397/4/24

30+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,560

شنبه 1397/4/23

30+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 تیر 1397

ساعت : 09:04
کیلوگرم

3,530

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 تیر 1397

ساعت : 09:04
کیلوگرم

3,530

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,530

سه شنبه 1397/4/19

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

17 تیر 1397

ساعت : 09:04
کیلوگرم

3,530

یکشنبه 1397/4/17

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

16 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,530

شنبه 1397/4/16

20- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 تیر 1397

ساعت : 09:04
کیلوگرم

3,550

پنج شنبه 1397/4/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,550

چهارشنبه 1397/4/13

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,550

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

11 تیر 1397

ساعت : 09:04
کیلوگرم

3,550

دوشنبه 1397/4/11

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,550

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

10 تیر 1397

ساعت : 10:04
کیلوگرم

3,550

یکشنبه 1397/4/10

780+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,770

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 05:02
کیلوگرم

2,770

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,770

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 01:02
کیلوگرم

2,770

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

30 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,770

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 فروردین 1397

ساعت : 15:01
کیلوگرم

2,770

چهارشنبه 1397/1/29

20+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,750

چهارشنبه 1397/1/29

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

28 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/1/28

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

27 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/1/27

50- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

26 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,800

یکشنبه 1397/1/26

50- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,850

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,850

چهارشنبه 1397/1/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,850

سه شنبه 1397/1/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,850

دوشنبه 1397/1/20

200+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

18 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

2,650

شنبه 1397/1/18

40+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1397/1/14

30+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

24 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,580

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,580

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

22 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,580

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

21 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,580

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,580

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,580

شنبه 1396/12/19

50- تومان

0%

تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

14 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,630

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

13 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,630

یکشنبه 1396/12/13

20+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

12 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,630

شنبه 1396/12/12

20+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

40+ تومان

0%
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,570

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
تیرآهن 16 فولاد ناب تبریز

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,570

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات