شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
تیرآهن 14

آخرین قیمت : 2,040,000 - 31 خرداد 1400 - 15:03

سایز (mm)
14
وزن (Kg)
130-140
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

31 خرداد 1400 - 15:03


قیمت تیرآهن 14  درتاریخ 31 خرداد 1400 - 15:03

به علت نوسانات قیمت تیرآهن 14 ، مرکز تخصصی فلزات قیمت این پروفیل را از تاریخ  " " تا تاریخ " 31 خرداد 1400 - 15:03 " ارائه میدهد.
و میتوانید قیمت روز 31 خرداد 1400 - 15:03 تیرآهن14، وزن140-130 مشاهده نمایید.

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت  تیرآهن سایز 14 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
تیرآهن14 ، وزن140-130 که اغلب با استفاده نورد گرم تولید میشود از با کیفیت ترین پروفیل های تولیدی در کشور است.

 استاندارد های مورد استفاده درتولید این نوع پروفیل:

 

ردیف استاندارد                            
1 IPE
2 INP
3 IPB
4 H

از موارد استفاده  تیرآهن سایز 14، میتوان به صورت

  •   ستون
  • خرپا
  • نعل
  • تیر در پوشش سقف ها 
  • و پل های لانه زنبوری در ساختمان به عنوان اصلی ترین پروفیل ساختمانی نام برد.

تیرآهن14 ، را با کمک مشاوران خرید ما تهییه نمایید.

 

تولید کنندگان تیرآهن 14، وزن140-130 در ایران:

از جمله تولید کنندگان تیرآهن 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان تیرآهن سایز 14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,040,000

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,040,000

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,040,000

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,040,000

چهارشنبه 1400/3/26

5,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,045,000

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

2,045,000

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,045,000

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,045,000

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,045,000

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,045,000

سه شنبه 1400/3/18

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,035,000

دوشنبه 1400/3/17

35,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,000,000

پنج شنبه 1400/3/13

35,000- تومان

-0.02%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,000,000

چهارشنبه 1400/3/12

5,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,005,000

سه شنبه 1400/3/11

25,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

1,980,000

دوشنبه 1400/3/10

50,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

1,930,000

شنبه 1400/3/8

20,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

1,910,000

پنج شنبه 1400/3/6

20,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

1,910,000

چهارشنبه 1400/3/5

25,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

1,885,000

دوشنبه 1400/3/3

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

1,880,000

یکشنبه 1400/3/2

5,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

1,885,000

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

1,885,000

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

1,885,000

چهارشنبه 1400/2/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

1,885,000

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

1,880,000

دوشنبه 1400/2/27

5,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

1,870,000

یکشنبه 1400/2/26

15,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

1,850,000

شنبه 1400/2/25

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

1,845,000

چهارشنبه 1400/2/22

5,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

1,838,000

سه شنبه 1400/2/21

12,000- تومان

-0.01%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/15

300- تومان

-2.11%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/2/5

250+ تومان

1.72%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,250

شنبه 1400/2/4

250- تومان

-1.75%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/1/31

100- تومان

-0.69%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/1/30

850+ تومان

5.82%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/1/25

350+ تومان

2.55%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/20

200- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/10/15

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/14

730- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,430

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,430

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,430

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,430

سه شنبه 1399/10/9

400+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,030

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,030

سه شنبه 1399/10/2

700+ تومان

0.05%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,330

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

13,130

یکشنبه 1399/9/30

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,980

شنبه 1399/9/29

380+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/9/24

280- تومان

-0.02%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,880

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,880

شنبه 1399/9/22

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,730

پنج شنبه 1399/9/20

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,580

چهارشنبه 1399/9/19

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,430

سه شنبه 1399/9/18

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,280

سه شنبه 1399/9/18

350+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,930

دوشنبه 1399/9/17

130+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/9/15

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/5

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/9/4

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/2

500- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/9/1

1,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/8/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/8/10

350- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

10,200

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1399/7/27

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,250

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,250

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1399/7/22

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,150

یکشنبه 1399/7/20

400+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/7/10

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/7/6

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/7/2

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/7/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

13,050

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/6/26

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/6/26

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/6/24

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/6/23

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/6/23

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/6/23

250+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/6/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,950

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

سه شنبه 1399/6/18

120+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,830

دوشنبه 1399/6/17

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,630

دوشنبه 1399/6/17

80+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,550

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/6/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,400

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 شهریور 1399

ساعت : 08:06
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/6/11

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/6/11

650+ تومان

0.06%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,600

دوشنبه 1399/6/10

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,450

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/6/10

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,250

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,250

پنج شنبه 1399/6/6

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,200

چهارشنبه 1399/6/5

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,100

سه شنبه 1399/6/4

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/6/3

400- تومان

0%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,200

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,400

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,200

یکشنبه 1399/6/2

200- تومان

-0.02%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

10,400

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

10,400

شنبه 1399/6/1

300- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,400

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,400

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,400

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

27 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

یکشنبه 1399/5/26

300- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,400

یکشنبه 1399/5/26

300- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

10,700

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/5/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

21 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

سه شنبه 1399/5/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/5/20

350- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

20 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/5/20

600- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/5/19

400- تومان

0%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,050

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

پنج شنبه 1399/5/16

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,050

پنج شنبه 1399/5/16

400- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/5/15

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/5/14

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/5/14

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/5/13

550- تومان

-0.05%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

12,050

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/5/12

530- تومان

0%

تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,050

یکشنبه 1399/5/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

شنبه 1399/5/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,050

شنبه 1399/5/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,050

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,530

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

12,050

چهارشنبه 1399/5/8

200- تومان

-0.02%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

12,530

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

سه شنبه 1399/5/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

دوشنبه 1399/5/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

یکشنبه 1399/5/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

12,530

پنج شنبه 1399/5/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

12,530

چهارشنبه 1399/5/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

31 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

12,250

سه شنبه 1399/4/31

350- تومان

-0.03%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

12,530

دوشنبه 1399/4/30

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/4/29

4,740+ تومان

0.6%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

12,380

شنبه 1399/4/28

50+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,850

شنبه 1399/4/28

3,990+ تومان

0.51%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

12,330

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,550

پنج شنبه 1399/4/26

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

12,330

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

25 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

12,330

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,450

سه شنبه 1399/4/24

3,590+ تومان

0.46%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

12,330

دوشنبه 1399/4/23

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

12,030

دوشنبه 1399/4/23

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,830

دوشنبه 1399/4/23

500+ تومان

0.04%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

23 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,950

دوشنبه 1399/4/23

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,330

یکشنبه 1399/4/22

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,230

یکشنبه 1399/4/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

11,230

شنبه 1399/4/21

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,650

شنبه 1399/4/21

2,790+ تومان

0.35%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

11,080

پنج شنبه 1399/4/19

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,930

پنج شنبه 1399/4/19

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,630

چهارشنبه 1399/4/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,530

چهارشنبه 1399/4/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,430

چهارشنبه 1399/4/18

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,230

سه شنبه 1399/4/17

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,900

سه شنبه 1399/4/17

2,040+ تومان

0.26%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,900

دوشنبه 1399/4/16

50+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

16 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,030

دوشنبه 1399/4/16

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,850

یکشنبه 1399/4/15

1,990+ تومان

0.25%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,930

یکشنبه 1399/4/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,830

یکشنبه 1399/4/15

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

15 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

9,680

یکشنبه 1399/4/15

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,580

شنبه 1399/4/14

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,480

شنبه 1399/4/14

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,300

شنبه 1399/4/14

1,440+ تومان

0.18%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,100,000

پنج شنبه 1399/4/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

9,330

پنج شنبه 1399/4/12

150+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,180

چهارشنبه 1399/4/11

250+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,000

چهارشنبه 1399/4/11

1,140+ تومان

0.15%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,100,000

چهارشنبه 1399/4/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,850

سه شنبه 1399/4/10

990+ تومان

0.13%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

1,100,000

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,930

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

09 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,930

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,850

دوشنبه 1399/4/9

990+ تومان

0.13%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

09 تیر 1399

ساعت : 09:04
کیلوگرم

1,100,000

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,930

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

08 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,850

یکشنبه 1399/4/8

990+ تومان

0.13%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

08 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,100,000

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,100,000

شنبه 1399/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

07 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,930

شنبه 1399/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,850

پنج شنبه 1399/4/5

990+ تومان

0.13%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

05 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,930

پنج شنبه 1399/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

05 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

1,100,000

پنج شنبه 1399/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

04 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

1,100,000

چهارشنبه 1399/4/4

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,930

چهارشنبه 1399/4/4

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

1,100,000

سه شنبه 1399/4/3

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,730

سه شنبه 1399/4/3

50+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

1,060,000

دوشنبه 1399/4/2

40,000- تومان

-0.0363636%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,680

دوشنبه 1399/4/2

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

02 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,480

دوشنبه 1399/4/2

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

02 تیر 1399

ساعت : 09:04
کیلوگرم

1,050,000

دوشنبه 1399/4/2

50,000- تومان

-0.0454545%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,480

یکشنبه 1399/4/1

150+ تومان

0.0180072%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

1,040,000

یکشنبه 1399/4/1

60,000- تومان

-0.0545455%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,330

یکشنبه 1399/4/1

130+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

8,200

شنبه 1399/3/31

300+ تومان

0.04%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

1,020,000

شنبه 1399/3/31

20,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

29 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,900

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,860

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,000,000

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,860

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,900

سه شنبه 1399/3/27

120+ تومان

0.02%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,000,000

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,860

دوشنبه 1399/3/26

430+ تومان

0.06%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

26 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

1,000,000

دوشنبه 1399/3/26

10,000+ تومان

0.01%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

990,000

یکشنبه 1399/3/25

30,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

21 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

960,000

چهارشنبه 1399/3/21

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

20 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

960,000

سه شنبه 1399/3/20

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

19 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,730

دوشنبه 1399/3/19

300+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

19 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,780

دوشنبه 1399/3/19

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

19 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

960,000

دوشنبه 1399/3/19

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

950,000

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,780

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

950,000

سه شنبه 1399/3/13

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,430

سه شنبه 1399/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,780

سه شنبه 1399/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

12 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

940,000

دوشنبه 1399/3/12

90,000- تومان

0%

تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

12 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

دوشنبه 1399/3/12

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,430

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

1,030,000

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,780

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,780

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

10 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,730

شنبه 1399/3/10

300+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

10 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,030,000

شنبه 1399/3/10

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,780

پنج شنبه 1399/3/8

200+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,430

چهارشنبه 1399/3/7

150+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

07 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

1,020,000

چهارشنبه 1399/3/7

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

06 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

1,020,000

سه شنبه 1399/3/6

90,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

06 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,580

سه شنبه 1399/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

06 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,280

سه شنبه 1399/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,280

شنبه 1399/3/3

110+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

01 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

930,000

پنج شنبه 1399/3/1

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

01 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,580

پنج شنبه 1399/3/1

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,580

چهارشنبه 1399/2/31

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,170

چهارشنبه 1399/2/31

20+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

920,000

چهارشنبه 1399/2/31

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

910,000

سه شنبه 1399/2/30

10,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

7,150

سه شنبه 1399/2/30

10+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

7,580

سه شنبه 1399/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,140

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

900,000

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

900,000

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,580

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,140

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,580

شنبه 1399/2/27

300+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,140

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

900,000

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,280

پنج شنبه 1399/2/25

70+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,140

پنج شنبه 1399/2/25

180+ تومان

0%
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

900,000

پنج شنبه 1399/2/25

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

900,000

چهارشنبه 1399/2/24

30,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,210

چهارشنبه 1399/2/24

110+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,960

سه شنبه 1399/2/23

30+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,100

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

870,000

سه شنبه 1399/2/23

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,100

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
تیرآهن 14 شرکت پروفیل صنعت ماهان

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

865,000

دوشنبه 1399/2/22

5,000+ تومان

0%
تیرآهن 14 فولاد ظفر بناب