شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A2 - فولاد سپهر ایرانیان

آخرین قیمت : 15,200 - 02 بهمن 1400 - 14:11

سایز (mm)
12
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

02 بهمن 1400 - 14:11

شرکت تولید کننده

فولاد سپهر ایرانیان


قیمت میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان درتاریخ 02 بهمن 1400 - 14:11

مشاهده  قیمت روز 02 بهمن 1400 - 14:11 میلگرد 12 فولاد سپهر ایرانیان  نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 02 بهمن 1400 - 14:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12 فولاد سپهر ایرانیان  است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/10/28

350- تومان

-2.33%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.3%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/14

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/10/13

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/10/8

150- تومان

-0.97%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/4

420- تومان

-2.69%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,020

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,020

دوشنبه 1400/9/29

280- تومان

-1.75%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/9/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/9/10

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/8/29

100- تومان

-0.6%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/8/25

100- تومان

-0.6%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/10

50- تومان

-0.3%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/8/3

300+ تومان

1.78%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/8/1

150+ تومان

0.91%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/7/28

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/7/26

300+ تومان

1.84%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/7/24

200+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/7/20

13,130+ تومان

83.1%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,670

یکشنبه 1397/1/19

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,640

یکشنبه 1397/1/19

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,620

یکشنبه 1397/1/19

170+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,450

شنبه 1396/12/12

30- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,480

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,480

پنج شنبه 1396/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,480

چهارشنبه 1396/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,480

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,480

دوشنبه 1396/12/7

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,460

یکشنبه 1396/12/6

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,450

شنبه 1396/12/5

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,430

پنج شنبه 1396/12/3

25+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,405

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات