شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A2 - فولاد قزوین

آخرین قیمت : 12,950 - 19 فروردین 1400 - 10:01

سایز (mm)
12
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

19 فروردین 1400 - 10:01

شرکت تولید کننده

فولاد قزوین


قیمت میلگرد 12-A2 فولاد قزوین درتاریخ 19 فروردین 1400 - 10:01

مشاهده  قیمت روز 19 فروردین 1400 - 10:01 میلگرد 12 فولاد قزوین نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 19 فروردین 1400 - 10:01 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12 فولاد قزوین است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 فولاد قزوین را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1400/1/19

100+ تومان

0.77%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1400/1/16

50+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1400/1/15

250- تومان

-1.95%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/14

200+ تومان

1.53%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

26 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/12/26

100+ تومان

0.78%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

25 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/12/25

200+ تومان

1.57%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/12/20

50- تومان

-0.4%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/12/19

200+ تومان

1.59%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/12/17

150- تومان

-1.21%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.398406%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/12/10

100+ تومان

0.793651%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/13

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/11/11

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

08 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/11/8

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/11/8

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

05 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/11/5

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/11/4

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/10/30

700- تومان

-0.06%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/10/29

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/10/23

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/10/20

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/10/17

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/17

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

14 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/10/13

500- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/10/6

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/10/3

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/10/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/10/2

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,250

سه شنبه 1399/10/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/10/1

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,600

چهارشنبه 1399/9/26

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,900

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,800

چهارشنبه 1399/9/19

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,650

سه شنبه 1399/9/18

1,550+ تومان

0.15%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,100

چهارشنبه 1399/6/12

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/6/10

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

05 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,100

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

05 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,050

چهارشنبه 1399/6/5

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

8,750

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

30 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

8,750

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

8,750

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

28 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

8,750

سه شنبه 1399/5/28

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

8,700

دوشنبه 1399/5/27

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

8,650

یکشنبه 1399/5/26

1,800- تومان

-0.17%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,450

سه شنبه 1399/4/24

650+ تومان

0.07%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

9,800

پنج شنبه 1399/4/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,800

چهارشنبه 1399/4/18

850+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,950

سه شنبه 1399/4/17

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,900

دوشنبه 1399/4/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,900

یکشنبه 1399/4/15

150+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,750

شنبه 1399/4/14

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,100

پنج شنبه 1399/4/12

150+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,000

چهارشنبه 1399/4/11

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,950

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

7,830

دوشنبه 1399/4/9

120- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

7,950

چهارشنبه 1399/4/4

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,700

سه شنبه 1399/4/3

870+ تومان

0.13%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,630

دوشنبه 1399/4/2

230+ تومان

0.0310811%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,400

یکشنبه 1399/4/1

120+ تومان

0.0164835%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,280

شنبه 1399/3/31

450+ تومان

0.0658858%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

6,830

دوشنبه 1399/3/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,830

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

6,830

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

6,830

سه شنبه 1399/3/13

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,880

دوشنبه 1399/3/12

170- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,050

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,050

پنج شنبه 1399/3/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,000

چهارشنبه 1399/3/7

200+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,800

سه شنبه 1399/3/6

220+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,580

پنج شنبه 1399/3/1

140+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,440

چهارشنبه 1399/2/31

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

6,400

سه شنبه 1399/2/30

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,330

دوشنبه 1399/2/29

40- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,370

یکشنبه 1399/2/28

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,470

شنبه 1399/2/27

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,370

چهارشنبه 1399/2/24

150+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,220

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,220

یکشنبه 1399/2/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,170

شنبه 1399/2/20

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,120

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,120

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,120

سه شنبه 1399/2/16

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,040

دوشنبه 1399/2/15

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

5,990

شنبه 1399/2/13

170+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

5,820

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

5,820

چهارشنبه 1399/2/10

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

5,920

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

5,920

دوشنبه 1399/2/8

80- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,000

شنبه 1399/2/6

3,250+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/3/6

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 خرداد 1397

ساعت : 07:03
کیلوگرم

2,710

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 خرداد 1397

ساعت : 05:03
کیلوگرم

2,710

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,710

دوشنبه 1397/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 00:02
کیلوگرم

2,710

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,710

شنبه 1397/2/29

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,720

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/2/26

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,700

سه شنبه 1397/2/25

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,720

دوشنبه 1397/2/24

30- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/2/23

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,800

شنبه 1397/2/22

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,820

پنج شنبه 1397/2/20

30- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,850

چهارشنبه 1397/2/19

130+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

سه شنبه 1397/2/18

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,740

دوشنبه 1397/2/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,740

یکشنبه 1397/2/16

140+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,600

سه شنبه 1397/2/11

25+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,575

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,575

یکشنبه 1397/2/9

15- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,590

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,590

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/2/5

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,600

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,600

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

پنج شنبه 1397/1/30

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,570

چهارشنبه 1397/1/29

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,550

سه شنبه 1397/1/28

120- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

23 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,670

پنج شنبه 1397/1/23

65- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

21 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,735

سه شنبه 1397/1/21

345+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

27 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,390

یکشنبه 1396/12/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

26 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,390

شنبه 1396/12/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

24 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,390

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,390

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

22 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,390

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

21 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,390

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,390

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,390

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,390

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,390

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

12 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,390

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,390

پنج شنبه 1396/12/10

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,390

چهارشنبه 1396/12/9

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

07 اسفند 1396

ساعت : 18:12
کیلوگرم

2,370

دوشنبه 1396/12/7

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,380

یکشنبه 1396/12/6

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,370

شنبه 1396/12/5

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,340

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 فولاد قزوین

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,340

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات