شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A2 - پارس آرمان شفق

آخرین قیمت : 16,250 - 03 آبان 1400 - 11:08

سایز (mm)
12
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 آبان 1400 - 11:08

شرکت تولید کننده

پارس آرمان شفق


قیمت میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق درتاریخ 03 آبان 1400 - 11:08

مشاهده  قیمت روز 03 آبان 1400 - 11:08 میلگرد 12 پارس آرمان شفق نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 03 آبان 1400 - 11:08 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12 پارس آرمان شفق است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/8/1

300+ تومان

1.86%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/7/27

200+ تومان

1.27%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/25

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/7/20

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.31%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 مهر 1400

ساعت : 15:07
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/11

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/7/10

150+ تومان

0.98%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/7/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/7/7

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,950

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

1%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/7/3

400- تومان

-2.7%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/6/30

400+ تومان

2.63%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/6/29

300+ تومان

2.03%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/6/28

400- تومان

-2.76%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/6/24

400- تومان

-2.68%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/6/23

500- تومان

-3.27%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/6/22

500- تومان

-3.16%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/6/17

300- تومان

-1.84%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,600

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/6/15

200- تومان

-1.2%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/6/14

300- تومان

-1.79%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/6/10

400- تومان

-2.34%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/6/7

50- تومان

-0.29%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/6/6

250- تومان

-1.42%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,800

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,800

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,800

دوشنبه 1400/6/1

200+ تومان

1.12%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/5/25

200+ تومان

1.14%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/5/24

200+ تومان

1.15%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/5/21

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/5/20

200+ تومان

1.17%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/5/19

200+ تومان

1.18%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/5/18

100+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/5/16

400- تومان

-2.41%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,000

پنج شنبه 1400/5/14

400- تومان

-2.35%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/5/12

100- تومان

-0.57%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/5/10

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/5/9

200+ تومان

1.15%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/5/6

100+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/5/4

200+ تومان

1.17%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/5/3

200+ تومان

1.18%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/4/26

1,000+ تومان

5.99%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/4/16

250+ تومان

1.59%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/4/15

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/4/10

150+ تومان

0.97%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,250

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.66%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/4/6

100+ تومان

0.66%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/4/5

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

14,950

چهارشنبه 1400/4/2

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/4/1

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/3/30

250- تومان

-1.67%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,250

سه شنبه 1400/3/25

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/3/22

100- تومان

-0.66%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/3/18

300+ تومان

1.97%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/11

250+ تومان

1.69%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,550

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,350

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/3/2

300- تومان

-2.13%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,400

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,300

یکشنبه 1400/2/26

300+ تومان

2.1%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/2/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,950

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,950

چهارشنبه 1400/2/8

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1400/2/7

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/2/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,800

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/1

100+ تومان

0.72%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2.19%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/29

200+ تومان

1.49%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,200

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.76%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,100

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1400/1/25

200+ تومان

1.53%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.78%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.78%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,700

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,650

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.4%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/15

200- تومان

-1.59%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1400/1/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1400/1/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/7

300+ تومان

2.34%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/12/25

50+ تومان

0.4%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/12/24

100+ تومان

0.8%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/12/19

100+ تومان

0.81%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,250

دوشنبه 1399/12/18

150- تومان

-1.22%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/12/17

150- تومان

-1.21%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/12/12

50+ تومان

0.398406%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/12/11

100- تومان

-0.8%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/12/10

200+ تومان

1.5873%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/12/9

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/12/5

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/12/3

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/29

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/11/28

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/11/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/23

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,250

پنج شنبه 1399/11/23

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,150

دوشنبه 1399/11/20

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/11/19

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/11/18

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/13

150- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/11/12

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,150

چهارشنبه 1399/11/8

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

11,900

چهارشنبه 1399/11/8

200- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,100

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/11/5

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,200

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,200

پنج شنبه 1399/11/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/11/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,100

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/10/30

600- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/10/29

2,450+ تومان

0.24%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,150

چهارشنبه 1399/6/12

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,550

دوشنبه 1399/6/10

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,150

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,100

چهارشنبه 1399/6/5

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

8,800

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

8,800

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

8,800

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

8,800

سه شنبه 1399/5/28

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

8,750

دوشنبه 1399/5/27

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

8,700

یکشنبه 1399/5/26

1,800- تومان

-0.17%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,500

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,500

دوشنبه 1399/4/23

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,900

یکشنبه 1399/4/22

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,780

شنبه 1399/4/21

70- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

9,850

پنج شنبه 1399/4/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,850

چهارشنبه 1399/4/18

850+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,000

سه شنبه 1399/4/17

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,950

دوشنبه 1399/4/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,950

یکشنبه 1399/4/15

150+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,800

شنبه 1399/4/14

650+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,150

پنج شنبه 1399/4/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,050

چهارشنبه 1399/4/11

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,800

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

7,800

دوشنبه 1399/4/9

200- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,000

چهارشنبه 1399/4/4

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,750

سه شنبه 1399/4/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

7,650

دوشنبه 1399/4/2

200+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,450

یکشنبه 1399/4/1

120+ تومان

0.0163711%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,330

شنبه 1399/3/31

450+ تومان

0.065407%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

19 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

6,880

دوشنبه 1399/3/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,880

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

6,880

شنبه 1399/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

6,880

سه شنبه 1399/3/13

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

12 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,980

دوشنبه 1399/3/12

150- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,130

شنبه 1399/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,130

پنج شنبه 1399/3/8

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,050

چهارشنبه 1399/3/7

200+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,850

سه شنبه 1399/3/6

220+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

01 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

6,630

پنج شنبه 1399/3/1

150+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,480

چهارشنبه 1399/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

6,480

سه شنبه 1399/2/30

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,380

دوشنبه 1399/2/29

40- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,420

یکشنبه 1399/2/28

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,520

شنبه 1399/2/27

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,420

چهارشنبه 1399/2/24

150+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,270

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,270

یکشنبه 1399/2/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,220

شنبه 1399/2/20

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,170

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,170

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,170

سه شنبه 1399/2/16

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,090

دوشنبه 1399/2/15

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,070

یکشنبه 1399/2/14

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,040

شنبه 1399/2/13

170+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

5,870

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

5,870

چهارشنبه 1399/2/10

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

5,970

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

5,970

دوشنبه 1399/2/8

80- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 09:02
کیلوگرم

6,050

شنبه 1399/2/6

3,655+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

5,900

چهارشنبه 1399/2/3

70- تومان

0%

میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,395

چهارشنبه 1396/12/9

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,385

یکشنبه 1396/12/6

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,375

شنبه 1396/12/5

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,345

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 پارس آرمان شفق

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,345

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات