شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A2 - کیان فولاد ابهر

آخرین قیمت : 14,200 - 27 اردیبهشت 1400 - 12:02

سایز (mm)
12
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

27 اردیبهشت 1400 - 12:02

شرکت تولید کننده

کیان فولاد ابهر


قیمت میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر درتاریخ 27 اردیبهشت 1400 - 12:02

مشاهده  قیمت روز 27 اردیبهشت 1400 - 12:02 میلگرد 12 کیان فولاد ابهر نوع A2 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 12-A2 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 27 اردیبهشت 1400 - 12:02 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A2، قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 12 کیان فولاد ابهر است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/2/26

1,650+ تومان

11.7%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,450

سه شنبه 1399/12/5

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

04 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/12/4

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

03 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/12/3

250- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,750

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/11/28

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/11/25

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/11/19

300- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/13

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/11/8

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/10/30

950- تومان

-0.07%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

24 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/7/23

400- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

22 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/7/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/7/20

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/7/19

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/7/15

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/7/10

50- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/7/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/7/8

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,650

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/7/6

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,570

شنبه 1399/7/5

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/7/2

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,000

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

31 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/6/31

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,700

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,700

شنبه 1399/6/29

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,800

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,800

چهارشنبه 1399/6/26

470+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,330

دوشنبه 1399/6/24

230+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,100

یکشنبه 1399/6/23

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,900

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

18 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,900

سه شنبه 1399/6/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,800

یکشنبه 1399/6/16

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,450

شنبه 1399/6/15

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,400

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,400

چهارشنبه 1399/6/12

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,380

سه شنبه 1399/6/11

680+ تومان

0.07%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,700

دوشنبه 1399/6/10

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,400

چهارشنبه 1399/6/5

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,000

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,000

شنبه 1399/6/1

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,200

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,200

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,200

دوشنبه 1399/5/27

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,000

یکشنبه 1399/5/26

180- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,180

شنبه 1399/5/25

320- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,500

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,500

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,500

سه شنبه 1399/5/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,400

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

19 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

9,700

یکشنبه 1399/5/19

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,900

پنج شنبه 1399/5/16

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,050

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,050

سه شنبه 1399/5/14

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,000

یکشنبه 1399/5/12

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,300

شنبه 1399/5/11

430- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,730

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,730

چهارشنبه 1399/5/8

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

07 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,750

سه شنبه 1399/5/7

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/5/6

1,000+ تومان

0.1%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

شنبه 1399/5/4

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/5/2

1,000- تومان

-0.09%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/1

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

31 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/4/31

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/4/30

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/4/29

450+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,050

شنبه 1399/4/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

25 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,950

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/4/24

1,050+ تومان

0.11%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/4/23

750+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,000

شنبه 1399/4/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,900

چهارشنبه 1399/4/18

1,000+ تومان

0.11%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,130

سه شنبه 1399/4/17

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,120

دوشنبه 1399/4/16

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

9,080

یکشنبه 1399/4/15

180+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,900

شنبه 1399/4/14

630+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,270

پنج شنبه 1399/4/12

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,200

چهارشنبه 1399/4/11

220+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,980

سه شنبه 1399/4/10

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

7,950

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

7,950

یکشنبه 1399/4/8

150- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,100

شنبه 1399/4/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,100

پنج شنبه 1399/4/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,100

چهارشنبه 1399/4/4

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,850

سه شنبه 1399/4/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

7,750

دوشنبه 1399/4/2

400+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

7,350

یکشنبه 1399/4/1

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,280

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,230

شنبه 1399/3/31

130+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,100

سه شنبه 1399/3/27

100- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,200

دوشنبه 1399/3/26

430+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

6,770

شنبه 1399/3/17

150- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

6,920

دوشنبه 1399/3/12

210- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,130

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,130

شنبه 1399/3/10

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,150

چهارشنبه 1399/3/7

650+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,500

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,500

یکشنبه 1399/2/28

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,470

شنبه 1399/2/27

170+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,300

سه شنبه 1399/2/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,300

دوشنبه 1399/2/22

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,270

یکشنبه 1399/2/21

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,200

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,200

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,200

سه شنبه 1399/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,200

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,200

یکشنبه 1399/2/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,200

شنبه 1399/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,200

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,200

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,200

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,200

دوشنبه 1399/2/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,150

شنبه 1399/2/6

1,920+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,230

شنبه 1397/5/6

210+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

03 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,020

چهارشنبه 1397/5/3

200+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

3,820

دوشنبه 1397/5/1

330+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,490

شنبه 1397/4/30

90+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,400

پنج شنبه 1397/4/28

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,340

چهارشنبه 1397/4/27

80- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,420

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

25 تیر 1397

ساعت : 14:04
کیلوگرم

3,420

دوشنبه 1397/4/25

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

24 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,380

یکشنبه 1397/4/24

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,330

شنبه 1397/4/23

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,260

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

19 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,260

سه شنبه 1397/4/19

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,280

یکشنبه 1397/4/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,280

شنبه 1397/4/16

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,300

چهارشنبه 1397/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

12 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,300

سه شنبه 1397/4/12

120- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,420

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,420

شنبه 1397/4/9

40- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

07 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,460

پنج شنبه 1397/4/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,460

چهارشنبه 1397/4/6

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,450

سه شنبه 1397/4/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

04 تیر 1397

ساعت : 15:04
کیلوگرم

3,450

دوشنبه 1397/4/4

210+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,240

شنبه 1397/4/2

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,170

چهارشنبه 1397/3/30

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,180

سه شنبه 1397/3/29

40- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

28 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,220

دوشنبه 1397/3/28

190+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,030

دوشنبه 1397/3/21

160+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,870

یکشنبه 1397/3/13

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,820

چهارشنبه 1397/3/9

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

05 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,760

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,760

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

01 خرداد 1397

ساعت : 07:03
کیلوگرم

2,760

سه شنبه 1397/3/1

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,740

دوشنبه 1397/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,740

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 15:02
کیلوگرم

2,740

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,740

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,740

چهارشنبه 1397/2/26

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,720

سه شنبه 1397/2/25

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,730

دوشنبه 1397/2/24

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/2/23

90- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,840

پنج شنبه 1397/2/20

90+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/2/17

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,730

یکشنبه 1397/2/16

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,690

شنبه 1397/2/15

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

13 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

سه شنبه 1397/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

دوشنبه 1397/2/10

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1397/2/9

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,620

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,620

سه شنبه 1397/2/4

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 08:02
کیلوگرم

2,610

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 07:02
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1397/2/2

10- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/1/30

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

29 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1397/1/29

120- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,730

سه شنبه 1397/1/21

175+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,555

شنبه 1397/1/18

5+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,550

چهارشنبه 1397/1/15

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

14 فروردین 1397

ساعت : 18:01
کیلوگرم

2,500

سه شنبه 1397/1/14

130+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

21 اسفند 1396

ساعت : 16:12
کیلوگرم

2,370

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

20 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,370

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

17 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,370

پنج شنبه 1396/12/17

20- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,390

پنج شنبه 1396/12/10

25+ تومان

0%
میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,365

پنج شنبه 1396/12/3

15- تومان

0%

میلگرد 12-A2 کیان فولاد ابهر

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,380

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات