شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - فولاد روهینا جنوب

آخرین قیمت : 15,700 - 14 تیر 1400 - 14:04

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

14 تیر 1400 - 14:04

شرکت تولید کننده

فولاد روهینا جنوب


قیمت میلگرد 12 فولاد روهینا جنوب درتاریخ 14 تیر 1400 - 14:04

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد روهینا جنوب از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 14 تیر 1400 - 14:04 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 14 تیر 1400 - 14:04 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد روهینا جنوب، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 تیر 1400

ساعت : 14:04
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/4/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/4/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/4/7

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/3/18

500+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/3/11

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/3/9

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/3/8

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/3/6

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/3/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/3/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,400

یکشنبه 1400/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/3/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/2/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,000

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/2/15

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,100

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,700

شنبه 1400/2/4

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,600

شنبه 1400/1/28

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1400/1/24

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,200

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1400/1/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1400/1/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1400/1/15

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,200

شنبه 1400/1/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/12/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/17

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/12/16

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/12/13

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/12/6

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/12/5

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/12/3

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/11/28

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/11/27

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/11/26

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/11/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/11/19

300- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/11

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/11/6

400- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/30

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/10/27

400- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/10/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/22

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/10/21

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

شنبه 1399/10/20

500- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1399/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1399/10/11

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1399/10/10

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/10/8

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/4

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/2

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/9/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/9/24

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/9/22

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/9/18

700+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/9/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,700

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,700

چهارشنبه 1399/9/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/9/11

700+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,900

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

10,900

سه شنبه 1399/9/4

500- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/9/3

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,350

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/9/1

450- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,800

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

11,800

چهارشنبه 1399/8/28

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

11,900

سه شنبه 1399/8/27

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/8/26

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/8/25

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/8/24

1,400- تومان

-0.1%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/8/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/8/11

700- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1399/7/29

350- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/7/28

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1399/7/27

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/7/23

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1399/7/20

800+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/7/16

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/15

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/7/13

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,700

شنبه 1399/7/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/8

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/7/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/5

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/7/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/7/1

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

31 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/6/31

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/6/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,000

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/6/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/6/24

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/6/23

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,200

شنبه 1399/6/22

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,300

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/6/19

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/6/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

11,200

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,200

یکشنبه 1399/6/16

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,900

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/6/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/6/11

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,200

دوشنبه 1399/6/10

500+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,700

پنج شنبه 1399/6/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

9,700

چهارشنبه 1399/6/5

350+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,350

دوشنبه 1399/6/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

9,250

یکشنبه 1399/6/2

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

9,350

شنبه 1399/6/1

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,400

پنج شنبه 1399/5/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,300

چهارشنبه 1399/5/29

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,350

سه شنبه 1399/5/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,250

یکشنبه 1399/5/26

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,450

شنبه 1399/5/25

250- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

چهارشنبه 1399/5/22

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,750

سه شنبه 1399/5/21

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,900

یکشنبه 1399/5/19

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,200

چهارشنبه 1399/5/15

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,300

سه شنبه 1399/5/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,350

یکشنبه 1399/5/12

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,300

یکشنبه 1399/5/12

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,550

شنبه 1399/5/11

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,600

پنج شنبه 1399/5/9

900+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,700

سه شنبه 1399/4/17

1,370+ تومان

0.16%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,330

دوشنبه 1399/4/9

2,030+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,300

شنبه 1399/2/6

2,900+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 09:02
کیلوگرم

6,150

چهارشنبه 1399/2/3

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,400

سه شنبه 1397/4/19

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,420

پنج شنبه 1397/4/14

130- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,550

چهارشنبه 1397/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,550

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,550

دوشنبه 1397/4/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 تیر 1397

ساعت : 15:04
کیلوگرم

3,550

دوشنبه 1397/4/4

280+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,270

چهارشنبه 1397/3/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,270

سه شنبه 1397/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,270

دوشنبه 1397/3/28

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,300

یکشنبه 1397/3/27

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,190

چهارشنبه 1397/3/23

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,150

سه شنبه 1397/3/22

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,110

دوشنبه 1397/3/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,110

یکشنبه 1397/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

19 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,110

شنبه 1397/3/19

190+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,920

یکشنبه 1397/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,920

شنبه 1397/3/12

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,890

سه شنبه 1397/3/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,890

دوشنبه 1397/3/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,890

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,890

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 خرداد 1397

ساعت : 10:03
کیلوگرم

2,890

پنج شنبه 1397/3/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 خرداد 1397

ساعت : 07:03
کیلوگرم

2,890

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 خرداد 1397

ساعت : 08:03
کیلوگرم

2,890

سه شنبه 1397/3/1

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 خرداد 1397

ساعت : 04:03
کیلوگرم

2,870

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,870

دوشنبه 1397/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 00:02
کیلوگرم

2,870

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,870

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,870

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,870

چهارشنبه 1397/2/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,870

سه شنبه 1397/2/25

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,900

دوشنبه 1397/2/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/2/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,900

شنبه 1397/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/2/20

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,840

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,840

دوشنبه 1397/2/17

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,800

یکشنبه 1397/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 14:02
کیلوگرم

2,800

شنبه 1397/2/15

60+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 00:02
کیلوگرم

2,770

شنبه 1397/2/15

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,740

پنج شنبه 1397/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 15:02
کیلوگرم

2,740

سه شنبه 1397/2/11

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,750

سه شنبه 1397/2/4

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,780

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,780

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,780

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

30 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,780

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

29 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,780

چهارشنبه 1397/1/29

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,800

سه شنبه 1397/1/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

دوشنبه 1397/1/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

26 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

یکشنبه 1397/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

23 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,800

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

22 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,800

چهارشنبه 1397/1/22

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

21 فروردین 1397

ساعت : 15:01
کیلوگرم

2,840

سه شنبه 1397/1/21

280+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,560

سه شنبه 1397/1/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 فروردین 1397

ساعت : 00:01
کیلوگرم

2,560

دوشنبه 1397/1/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

27 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

یکشنبه 1396/12/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

24 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,560

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,560

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,560

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,560

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

12 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,560

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,560

پنج شنبه 1396/12/10

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

چهارشنبه 1396/12/9

80- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

08 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

سه شنبه 1396/12/8

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

07 اسفند 1396

ساعت : 17:12
کیلوگرم

2,560

دوشنبه 1396/12/7

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,560

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 اسفند 1396

ساعت : 16:12
کیلوگرم

2,560

شنبه 1396/12/5

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,560

شنبه 1396/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

پنج شنبه 1396/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

پنج شنبه 1396/12/3

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد روهینا جنوب

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,530

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات