شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - فولاد شاهین بناب

آخرین قیمت : 16,800 - 07 آذر 1400 - 11:09

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

07 آذر 1400 - 11:09

شرکت تولید کننده

فولاد شاهین بناب


قیمت میلگرد 12 فولاد شاهین بناب درتاریخ 07 آذر 1400 - 11:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد شاهین بناب از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 07 آذر 1400 - 11:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 07 آذر 1400 - 11:09 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد شاهین بناب، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/8/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/8/16

250- تومان

-1.5%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/8/13

250- تومان

-1.47%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/3

800+ تومان

4.65%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/7/28

530+ تومان

3.23%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,870

شنبه 1400/7/24

120+ تومان

0.76%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/7/24

250- تومان

-1.59%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/7/20

200- تومان

-1.25%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/7/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/7/10

800+ تومان

4.97%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/7/3

400- تومان

-2.63%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/6/31

350+ تومان

2.24%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/6/29

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.97%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/6/25

750- تومان

-4.84%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/6/22

500- تومان

-3.08%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,750

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,750

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/6/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/6/16

600- تومان

-3.58%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,350

یکشنبه 1400/6/14

450- تومان

-2.59%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,800

چهارشنبه 1400/6/10

300- تومان

-1.69%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.55%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,200

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,150

یکشنبه 1400/5/31

200+ تومان

1.1%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/5/24

200+ تومان

1.11%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

17,750

چهارشنبه 1400/5/20

150+ تومان

0.85%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/5/18

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/5/17

500- تومان

-2.86%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,000

دوشنبه 1400/5/11

200+ تومان

1.11%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.56%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,700

دوشنبه 1400/5/4

200+ تومان

1.13%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/5/3

200+ تومان

1.14%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/29

500- تومان

-2.89%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/4/20

1,600+ تومان

8.99%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/4/16

400+ تومان

2.47%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/4/15

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/4/9

230+ تومان

1.46%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,470

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,470

یکشنبه 1400/4/6

70+ تومان

0.45%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.65%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/3/24

100- تومان

-0.64%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/3/18

200+ تومان

1.27%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/3/13

350+ تومان

2.29%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,950

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/3/9

150+ تومان

1%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/3/8

250+ تومان

1.69%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,550

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,550

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,550

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/3/2

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/29

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/2/26

200+ تومان

1.39%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,150

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,050

شنبه 1400/2/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,950

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/2/21

50- تومان

-0.36%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/20

100+ تومان

0.72%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

پنج شنبه 1400/2/16

150- تومان

-1.08%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/13

200- تومان

-1.43%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.7%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/8

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/2/4

150- تومان

-1.08%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1400/1/31

200+ تومان

1.42%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/1/30

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.74%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,350

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1400/1/18

80+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,270

سه شنبه 1400/1/17

70+ تومان

0.53%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1400/1/15

300- تومان

-2.27%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/1/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/24

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,750

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/12/6

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/12/5

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/12/4

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/11/29

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/11/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/11/14

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/11/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/11/5

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/11/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/11/1

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,650

سه شنبه 1399/10/30

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/10/27

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/10/24

170- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,470

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,470

دوشنبه 1399/10/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,370

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,370

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,370

پنج شنبه 1399/10/18

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,470

چهارشنبه 1399/10/17

400- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,870

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,870

دوشنبه 1399/10/15

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,520

یکشنبه 1399/10/14

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,370

یکشنبه 1399/10/14

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,570

شنبه 1399/10/13

180- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/10/11

530- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,280

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,280

سه شنبه 1399/10/9

800+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,480

دوشنبه 1399/10/8

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,280

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,180

شنبه 1399/10/6

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,480

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,480

چهارشنبه 1399/10/3

380+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/2

170+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,930

سه شنبه 1399/10/2

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,630

دوشنبه 1399/10/1

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,580

یکشنبه 1399/9/30

160+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,420

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,270

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,270

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,270

سه شنبه 1399/9/25

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,020

دوشنبه 1399/9/24

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,270

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,270

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,270

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,220

چهارشنبه 1399/9/19

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,970

سه شنبه 1399/9/18

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,720

دوشنبه 1399/9/17

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,600

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,300

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/9/12

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/9/10

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/9/10

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,550

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,550

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,500

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,500

چهارشنبه 1399/9/5

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,650

سه شنبه 1399/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,650

یکشنبه 1399/9/2

700- تومان

-0.06%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/9/1

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,450

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/8/28

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/8/27

600- تومان

-0.05%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/8/26

450- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,650

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,650

دوشنبه 1399/8/19

450- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/8/14

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/8/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/8/11

520- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,170

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,170

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,170

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,170

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,170

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,170

شنبه 1399/8/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,070

پنج شنبه 1399/8/1

220+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/7/29

1,020- تومان

-0.07%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,870

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,870

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,870

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,870

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,870

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,870

دوشنبه 1399/7/21

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,670

یکشنبه 1399/7/20

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,520

شنبه 1399/7/19

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/7/8

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/7/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/7/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/7/3

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/7/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/7/2

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/7/1

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,330

دوشنبه 1399/6/31

130+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,200

یکشنبه 1399/6/30

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,180

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,180

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,180

چهارشنبه 1399/6/26

230+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,950

دوشنبه 1399/6/24

350+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/6/23

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,550

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,550

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,550

سه شنبه 1399/6/18

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,150

دوشنبه 1399/6/17

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,100

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,050

یکشنبه 1399/6/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,050

شنبه 1399/6/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,850

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,850

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,850

سه شنبه 1399/6/11

800+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,050

دوشنبه 1399/6/10

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,950

دوشنبه 1399/6/10

110+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,840

پنج شنبه 1399/6/6

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,820

چهارشنبه 1399/6/5

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,750

سه شنبه 1399/6/4

250+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,500

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,500

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,500

پنج شنبه 1399/5/30

250- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,750

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,750

سه شنبه 1399/5/28

75+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,675

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,675

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,675

شنبه 1399/5/25

225- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,900

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,900

سه شنبه 1399/5/21

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,850

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,150

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,150

پنج شنبه 1399/5/16

450- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,600

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,600

سه شنبه 1399/5/14

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,580

دوشنبه 1399/5/13

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,500

دوشنبه 1399/5/13

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,750

یکشنبه 1399/5/12

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,950

شنبه 1399/5/11

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,200

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,200

چهارشنبه 1399/5/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/5/7

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,030

دوشنبه 1399/5/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,930

دوشنبه 1399/5/6

480+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,450

شنبه 1399/5/4

400- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,850

شنبه 1399/5/4

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,750

پنج شنبه 1399/5/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,750

چهارشنبه 1399/5/1

1,000- تومان

-0.09%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,750

سه شنبه 1399/4/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,750

دوشنبه 1399/4/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,750

یکشنبه 1399/4/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/4/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/4/29

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/4/28

3,430+ تومان

0.44%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/4/28

3,180+ تومان

0.41%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,050

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,050

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/4/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,900

دوشنبه 1399/4/23

3,080+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,850

دوشنبه 1399/4/23

3,030+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,500

یکشنبه 1399/4/22

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,450

شنبه 1399/4/21

2,630+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,400

پنج شنبه 1399/4/19

2,580+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

9,950

چهارشنبه 1399/4/18

2,130+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,580

دوشنبه 1399/4/16

1,760+ تومان

0.23%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,200

شنبه 1399/4/14

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,900

شنبه 1399/4/14

1,080+ تومان

0.14%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,500

چهارشنبه 1399/4/11

680+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,480

سه شنبه 1399/4/10

660+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,480

دوشنبه 1399/4/9

660+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,480

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,480

شنبه 1399/4/7

660+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,480

پنج شنبه 1399/4/5

30+ تومان

0.0035503%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,450

چهارشنبه 1399/4/4

80+ تومان

0.00955794%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,370

چهارشنبه 1399/4/4

550+ تومان

0.07%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,100

سه شنبه 1399/4/3

280+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,850

دوشنبه 1399/4/2

30+ تومان

0.00383632%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,820

یکشنبه 1399/4/1

150+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,670

یکشنبه 1399/4/1

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

7,750

یکشنبه 1399/4/1

160+ تومان

0.0210804%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,590

شنبه 1399/3/31

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,610

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,560

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,510

پنج شنبه 1399/3/29

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,490

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,490

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,490

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,490

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,490

یکشنبه 1399/3/25

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,510

یکشنبه 1399/3/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,410

پنج شنبه 1399/3/22

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,380

چهارشنبه 1399/3/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,380

چهارشنبه 1399/3/21

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

20 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,360

سه شنبه 1399/3/20

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,360

یکشنبه 1399/3/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,360

شنبه 1399/3/17

50+ تومان

0%