شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - مجتمع آهن و فولاد بافق

آخرین قیمت : 18,000 - 30 مرداد 1400 - 13:05

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

30 مرداد 1400 - 13:05

شرکت تولید کننده

مجتمع آهن و فولاد بافق


قیمت میلگرد 12 مجتمع آهن و فولاد بافق درتاریخ 30 مرداد 1400 - 13:05

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 مجتمع آهن و فولاد بافق از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 30 مرداد 1400 - 13:05 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 30 مرداد 1400 - 13:05 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 مجتمع آهن و فولاد بافق، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

18,000

شنبه 1400/5/30

2,000+ تومان

11.11%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/3/30

80- تومان

-0.5%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,080

شنبه 1400/3/29

20- تومان

-0.12%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/3/27

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/3/26

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/3/25

50- تومان

-0.31%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/3/24

120+ تومان

0.75%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,880

یکشنبه 1400/3/23

30+ تومان

0.19%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/3/22

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/3/19

50- تومان

-0.31%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.94%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/3/17

150+ تومان

0.95%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/3/12

120+ تومان

0.76%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,580

سه شنبه 1400/3/11

250+ تومان

1.6%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,330

یکشنبه 1400/3/9

260+ تومان

1.7%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,070

شنبه 1400/3/8

20+ تومان

0.13%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,050

پنج شنبه 1400/3/6

20- تومان

-0.13%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,070

چهارشنبه 1400/3/5

30- تومان

-0.2%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/3/4

150+ تومان

0.99%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,950

دوشنبه 1400/3/3

120+ تومان

0.8%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,830

یکشنبه 1400/3/2

20- تومان

-0.13%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,850

شنبه 1400/3/1

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,950

سه شنبه 1400/2/28

250+ تومان

1.67%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/25

200+ تومان

1.36%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/2/20

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/2/19

50- تومان

-0.35%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/2/18

30- تومان

-0.21%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,430

پنج شنبه 1400/2/16

120- تومان

-0.83%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,550

چهارشنبه 1400/2/15

200- تومان

-1.37%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,750

یکشنبه 1400/2/12

70+ تومان

0.47%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,680

شنبه 1400/2/11

20- تومان

-0.14%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/9

170+ تومان

1.16%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,530

چهارشنبه 1400/2/8

30+ تومان

0.21%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1400/2/6

250+ تومان

1.72%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,250

یکشنبه 1400/2/5

200- تومان

-1.4%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,450

پنج شنبه 1400/2/2

50- تومان

-0.35%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/1

20- تومان

-0.14%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,520

سه شنبه 1400/1/31

620+ تومان

4.27%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/1/25

30- تومان

-0.22%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,930

سه شنبه 1400/1/24

480+ تومان

3.45%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,450

شنبه 1400/1/21

100- تومان

-0.74%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1400/1/18

320+ تومان

2.36%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,230

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.38%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,180

یکشنبه 1400/1/15

430+ تومان

3.26%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/12/20

280- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,030

سه شنبه 1399/12/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,930

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,930

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,930

شنبه 1399/12/16

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,980

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,980

چهارشنبه 1399/12/13

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/12/11

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/12/9

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/12/6

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,150

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/12/4

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/12/2

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,240

پنج شنبه 1399/11/30

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,280

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,280

سه شنبه 1399/11/28

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,230

دوشنبه 1399/11/27

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 بهمن 1399

ساعت : 16:11
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/11/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/11/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/11/19

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,880

شنبه 1399/11/18

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

12,920

چهارشنبه 1399/11/15

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,770

سه شنبه 1399/11/7

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/11/6

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/11/5

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/11/4

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/11/2

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/1

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/10/29

600- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/10/25

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,850

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1399/10/16

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 دی 1399

ساعت : 15:10
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/10/6

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/10/4

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/10/3

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1399/10/2

1,100+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/9/30

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/9/29

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/9/26

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,150

سه شنبه 1399/9/25

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/9/23

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,350

پنج شنبه 1399/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/9/19

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,100

سه شنبه 1399/9/18

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,850

دوشنبه 1399/9/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,850

یکشنبه 1399/9/16

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,700

شنبه 1399/9/15

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,450

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/9/12

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 آذر 1399

ساعت : 16:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/11

1,650- تومان

-0.13%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1399/8/7

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/8/5

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/8/3

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/7/30

750- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1399/7/27

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,850

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1399/7/22

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/7/21

550+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/7/19

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/7/16

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/7/15

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/7/14

110- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,360

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,360

شنبه 1399/7/12

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/7/9

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/7/7

420+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,830

شنبه 1399/7/5

430+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/7/1

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,250

دوشنبه 1399/6/31

220+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,030

یکشنبه 1399/6/30

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,050

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,050

چهارشنبه 1399/6/26

320+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,730

دوشنبه 1399/6/24

480+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,250

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,250

سه شنبه 1399/6/18

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,200

دوشنبه 1399/6/17

150+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,050

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/6/15

450+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,550

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,550

چهارشنبه 1399/6/12

820+ تومان

0.08%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

9,730

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,730

پنج شنبه 1399/6/6

90+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

9,640

چهارشنبه 1399/6/5

290+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,350

دوشنبه 1399/6/3

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,330

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,330

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,330

شنبه 1399/6/1

70- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,400

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,400

چهارشنبه 1399/5/29

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

9,550

سه شنبه 1399/5/28

50+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,500

یکشنبه 1399/5/26

60- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,560

شنبه 1399/5/25

70- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,630

چهارشنبه 1399/5/22

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,780

سه شنبه 1399/5/21

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

9,880

دوشنبه 1399/5/20

250- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,130

یکشنبه 1399/5/19

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,330

پنج شنبه 1399/5/16

400- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,730

سه شنبه 1399/5/14

370+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,360

یکشنبه 1399/5/12

120- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,480

شنبه 1399/5/11

600- تومان

-0.05%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,080

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,080

چهارشنبه 1399/5/8

150- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,230

سه شنبه 1399/5/7

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

11,180

دوشنبه 1399/5/6

600+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,580

یکشنبه 1399/5/5

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,280

شنبه 1399/5/4

950- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,230

سه شنبه 1399/4/31

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,200

سه شنبه 1399/4/31

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

11,080

شنبه 1399/4/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

10,980

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,980

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

10,980

سه شنبه 1399/4/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,980

دوشنبه 1399/4/23

680+ تومان

0.07%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

10,300

یکشنبه 1399/4/22

190+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,110

شنبه 1399/4/21

130+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

9,980

پنج شنبه 1399/4/19

550+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,430

سه شنبه 1399/4/17

170+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

9,260

دوشنبه 1399/4/16

750+ تومان

0.09%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,510

پنج شنبه 1399/4/12

300+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,210

دوشنبه 1399/4/9

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,130

یکشنبه 1399/4/8

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,110

شنبه 1399/4/7

130+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

7,980

دوشنبه 1399/4/2

700+ تومان

0.1%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,280

شنبه 1399/3/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,180

سه شنبه 1399/3/20

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,150

شنبه 1399/3/17

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,250

دوشنبه 1399/3/12

150- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,400

شنبه 1399/3/10

150+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,250

شنبه 1399/3/3

400+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,850

چهارشنبه 1399/2/31

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,740

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,740

یکشنبه 1399/2/28

120+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,620

چهارشنبه 1399/2/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,620

سه شنبه 1399/2/23

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,600

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,600

یکشنبه 1399/2/21

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,500

شنبه 1399/2/20

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,400

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,400

چهارشنبه 1399/2/17

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,500

سه شنبه 1399/2/16

120+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,380

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,380

یکشنبه 1399/2/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,380

شنبه 1399/2/13

110+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,270

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,270

چهارشنبه 1399/2/10

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,320

سه شنبه 1399/2/9

160- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

6,480

دوشنبه 1399/2/8

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,400

شنبه 1399/2/6

2,000+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,230

چهارشنبه 1399/2/3

90- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,400

پنج شنبه 1397/5/4

230+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,170

چهارشنبه 1397/5/3

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 مرداد 1397

ساعت : 12:05
کیلوگرم

4,070

سه شنبه 1397/5/2

490+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,580

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,550

چهارشنبه 1397/4/27

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,570

سه شنبه 1397/4/26

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,600

دوشنبه 1397/4/25

80+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,520

یکشنبه 1397/4/24

70+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,450

پنج شنبه 1397/4/21

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

سه شنبه 1397/4/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

یکشنبه 1397/4/17

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,450

شنبه 1397/4/16

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,550

چهارشنبه 1397/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,550

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,550

دوشنبه 1397/4/11

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,580

یکشنبه 1397/4/10

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,590

شنبه 1397/4/9

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,600

پنج شنبه 1397/4/7

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,620

چهارشنبه 1397/4/6

10+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,610

سه شنبه 1397/4/5

340+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,270

چهارشنبه 1397/3/30

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,280

سه شنبه 1397/3/29

230+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,050

دوشنبه 1397/3/21

5- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,055

یکشنبه 1397/3/20

125+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,930

یکشنبه 1397/3/13

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,910

پنج شنبه 1397/3/10

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,920

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,920

سه شنبه 1397/3/8

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,890

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,890

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,890

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 خرداد 1397

ساعت : 04:03
کیلوگرم

2,890

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,890

دوشنبه 1397/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 01:02
کیلوگرم

2,890

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 15:02
کیلوگرم

2,890

شنبه 1397/2/29

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,910

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,910

چهارشنبه 1397/2/26

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,920

سه شنبه 1397/2/25

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,930

یکشنبه 1397/2/23

160+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,770

شنبه 1397/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,770

پنج شنبه 1397/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,770

سه شنبه 1397/2/11

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,750

یکشنبه 1397/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,750

پنج شنبه 1397/2/6

5- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,755

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,755

سه شنبه 1397/2/4

35- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

2,790

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,790

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,790

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

30 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,790

پنج شنبه 1397/1/30

15+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

28 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,775

سه شنبه 1397/1/28

55- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,830

دوشنبه 1397/1/27

30- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

26 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,860

یکشنبه 1397/1/26

40- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,900

چهارشنبه 1397/1/22

10- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,910

سه شنبه 1397/1/21

148+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,762

دوشنبه 1397/1/20

22+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,740

یکشنبه 1397/1/19

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,710

شنبه 1397/1/18

31+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

16 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,679

پنج شنبه 1397/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 فروردین 1397

ساعت : 10:01
کیلوگرم

2,679

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 فروردین 1397

ساعت : 19:01
کیلوگرم

2,659

سه شنبه 1397/1/14

49+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

24 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

22 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

21 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

20 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

19 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

15 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

14 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,610

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

13 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

12 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

10 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,610

پنج شنبه 1396/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1396/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

08 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,610

سه شنبه 1396/12/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

07 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,610

دوشنبه 1396/12/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

06 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,610

یکشنبه 1396/12/6

216+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

05 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,610

شنبه 1396/12/5

110- تومان

0%

میلگرد 12-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,589

چهارشنبه 1396/12/2

21- تومان

0%

مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات