شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - فولاد گلستان

آخرین قیمت : 18,900 - 07 شهریور 1400 - 12:06

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

07 شهریور 1400 - 12:06

شرکت تولید کننده

فولاد گلستان


قیمت میلگرد 12 فولاد گلستان درتاریخ 07 شهریور 1400 - 12:06

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد گلستان از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 07 شهریور 1400 - 12:06 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 07 شهریور 1400 - 12:06 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد گلستان ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد گلستان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,900

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,900

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,900

پنج شنبه 1400/6/4

400+ تومان

2.12%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,500

پنج شنبه 1400/5/21

200- تومان

-1.08%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,700

پنج شنبه 1400/5/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,700

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,700

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,700

دوشنبه 1400/5/11

200+ تومان

1.07%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,500

یکشنبه 1400/5/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,500

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.54%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,400

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,400

سه شنبه 1400/5/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,400

دوشنبه 1400/5/4

200+ تومان

1.09%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

18,200

یکشنبه 1400/5/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,200

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

یکشنبه 1400/4/27

1,200+ تومان

6.59%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,000

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,000

دوشنبه 1400/4/21

800- تومان

-4.71%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/4/20

500+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/4/19

1,000+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/3/18

400+ تومان

2.45%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/3/12

200+ تومان

1.26%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/3/10

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/3/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/3/3

300+ تومان

1.95%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/3/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/2/28

200+ تومان

1.32%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/2/27

200+ تومان

1.34%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/13

200- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,900

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/2/11

200+ تومان

1.34%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/1

200+ تومان

1.36%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/1

200- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/1/30

300+ تومان

2.04%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,400

یکشنبه 1400/1/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,400

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1400/1/25

100+ تومان

0.69%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/1/24

200+ تومان

1.4%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/1/23

200+ تومان

1.42%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1400/1/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/1/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/1/15

200- تومان

-1.44%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,100

شنبه 1400/1/14

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/12/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/11/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/11/20

300- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1399/10/16

400- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1399/10/15

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,200

شنبه 1399/10/13

400- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1399/10/10

700+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/10/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/2

600+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/9/30

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/9/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/9/20

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/9/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/9/17

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/16

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/9/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,600

شنبه 1399/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,600

پنج شنبه 1399/9/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,700

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,700

سه شنبه 1399/9/11

700+ تومان

0.06%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,200

یکشنبه 1399/9/9

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/9/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/8/25

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/8/24

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/8/22

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/8/19

600- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

18 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/8/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/8/7

200- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,100

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1399/7/20

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1399/7/20

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/8

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/7/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/5

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/7/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/6/31

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/6/30

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/6/26

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/6/24

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/6/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,800

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

17 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/6/16

300+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/6/5

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/6/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,300

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/5/29

500+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/5/28

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

10,600

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,600

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

10,600

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,600

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,600

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,600

سه شنبه 1399/5/21

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/5/20

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/5/19

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,100

پنج شنبه 1399/5/16

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,200

سه شنبه 1399/5/14

200- تومان

-0.02%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,400

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/5/12

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

07 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,900

سه شنبه 1399/5/7

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,700

دوشنبه 1399/5/6

400+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/5/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/5/4

500- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

31 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,800

سه شنبه 1399/4/31

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,600

دوشنبه 1399/4/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,600

یکشنبه 1399/4/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,600

شنبه 1399/4/28

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,700

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

25 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,700

چهارشنبه 1399/4/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,600

دوشنبه 1399/4/23

250+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 تیر 1399

ساعت : 17:04
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/4/21

2,650+ تومان

0.3%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,700

سه شنبه 1399/4/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,700

دوشنبه 1399/4/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

8,700

یکشنبه 1399/4/8

1,400+ تومان

0.19%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,300

سه شنبه 1399/3/6

500+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,800

چهارشنبه 1399/2/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 18:02
کیلوگرم

6,800

سه شنبه 1399/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,800

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,800

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,800

شنبه 1399/2/27

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,750

چهارشنبه 1399/2/24

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,700

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,700

یکشنبه 1399/2/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,650

شنبه 1399/2/20

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,600

سه شنبه 1399/2/16

100+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,500

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,500

یکشنبه 1399/2/14

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,450

شنبه 1399/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,450

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,450

چهارشنبه 1399/2/10

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,550

سه شنبه 1399/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,550

دوشنبه 1399/2/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,500

شنبه 1399/2/6

3,800+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,450

چهارشنبه 1399/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,700

سه شنبه 1397/2/11

5- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

09 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,705

یکشنبه 1397/2/9

5+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,700

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,700

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,700

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,700

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 07:02
کیلوگرم

2,700

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 05:02
کیلوگرم

2,700

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,700

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,700

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

29 فروردین 1397

ساعت : 15:01
کیلوگرم

2,700

چهارشنبه 1397/1/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

سه شنبه 1397/1/28

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,750

دوشنبه 1397/1/27

50- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

26 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,800

یکشنبه 1397/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

23 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,800

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

22 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,800

چهارشنبه 1397/1/22

260+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,540

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,540

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

14 اسفند 1396

ساعت : 14:12
کیلوگرم

2,540

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

12 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,540

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,540

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 اسفند 1396

ساعت : 17:12
کیلوگرم

2,540

شنبه 1396/12/5

20+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,540

شنبه 1396/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

پنج شنبه 1396/12/3

20- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد گلستان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,520

چهارشنبه 1396/12/2

20- تومان

0%

مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات