شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 12-A3 - فولاد راد همدان

آخرین قیمت : 15,645 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
12
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد راد همدان


قیمت میلگرد 12 فولاد راد همدان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 12 فولاد راد همدان از تاریخ   " 06 مرداد 1397 - 10:05 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 10:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 12-A3،در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 12 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 12 فولاد راد همدان، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 12 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد12 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 12 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد12 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,645

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,475

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,475

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,475

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.71%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.52%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,295

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.76%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,785

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,785

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.41%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,995

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.59%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/9/13

100+ تومان

0.59%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,795

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,795

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,795

سه شنبه 1400/9/9

290- تومان

-1.73%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,085

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,085

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,085

یکشنبه 1400/8/30

80+ تومان

0.47%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,005

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,005

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,005

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,005

سه شنبه 1400/8/25

350- تومان

-2.06%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,355

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,355

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,355

یکشنبه 1400/8/23

70+ تومان

0.4%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,285

شنبه 1400/8/22

300- تومان

-1.74%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,585

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,585

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,585

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,585

دوشنبه 1400/8/17

110+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,475

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,475

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,475

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,475

سه شنبه 1400/8/11

80+ تومان

0.46%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,395

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,395

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,395

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,395

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.57%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

سه شنبه 1400/8/4

150+ تومان

0.87%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,145

دوشنبه 1400/8/3

80+ تومان

0.47%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,065

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.17%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,865

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.59%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,765

شنبه 1400/8/1

240+ تومان

1.43%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,525

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,525

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,525

سه شنبه 1400/7/27

130+ تومان

0.79%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,295

یکشنبه 1400/7/25

160+ تومان

0.98%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,135

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,035

شنبه 1400/7/24

70- تومان

-0.44%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,005

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.25%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,205

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,205

شنبه 1400/7/17

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

چهارشنبه 1400/7/14

100- تومان

-0.62%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,205

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,205

یکشنبه 1400/7/11

70+ تومان

0.43%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,135

شنبه 1400/7/10

120+ تومان

0.74%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,015

پنج شنبه 1400/7/8

280+ تومان

1.75%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,735

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,635

سه شنبه 1400/7/6

70+ تومان

0.45%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,565

یکشنبه 1400/7/4

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,465

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,465

شنبه 1400/7/3

460- تومان

-2.97%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,925

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,925

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,925

سه شنبه 1400/6/30

170+ تومان

1.07%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,755

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,655

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.96%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,505

دوشنبه 1400/6/29

330- تومان

-2.13%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,835

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,835

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,835

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,835

چهارشنبه 1400/6/24

480- تومان

-3.03%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,315

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,315

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,315

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.84%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,615

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,615

شنبه 1400/6/20

280- تومان

-1.69%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,895

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,895

چهارشنبه 1400/6/17

630- تومان

-3.73%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,525

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,525

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,525

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,525

شنبه 1400/6/13

300- تومان

-1.71%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,825

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,825

چهارشنبه 1400/6/10

110+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,715

سه شنبه 1400/6/9

300- تومان

-1.69%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,015

دوشنبه 1400/6/8

170- تومان

-0.94%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,185

دوشنبه 1400/6/8

100- تومان

-0.55%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,285

یکشنبه 1400/6/7

250- تومان

-1.37%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,535

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,535

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,535

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,485

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,435

دوشنبه 1400/6/1

140+ تومان

0.76%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,295

یکشنبه 1400/5/31

60+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,235

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,185

شنبه 1400/5/30

80+ تومان

0.44%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,105

یکشنبه 1400/5/24

250+ تومان

1.38%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,855

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.56%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,755

چهارشنبه 1400/5/20

70+ تومان

0.39%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,685

سه شنبه 1400/5/19

170+ تومان

0.96%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,515

دوشنبه 1400/5/18

250- تومان

-1.43%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,765

یکشنبه 1400/5/17

180- تومان

-1.01%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,945

شنبه 1400/5/16

200- تومان

-1.11%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,145

پنج شنبه 1400/5/14

280- تومان

-1.54%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,425

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,425

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,425

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,425

یکشنبه 1400/5/10

120+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,305

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,305

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,305

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,255

دوشنبه 1400/5/4

320+ تومان

1.75%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,935

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,935

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,935

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,935

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,935

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,935

شنبه 1400/4/26

1,740+ تومان

9.7%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,095

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,095

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,095

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.62%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,945

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.31%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.63%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,745

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,745

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,745

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,745

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,695

دوشنبه 1400/3/31

100+ تومان

0.64%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,595

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.64%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,695

یکشنبه 1400/3/30

130- تومان

-0.83%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,825

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,825

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,825

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,825

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,825

دوشنبه 1400/3/24

70+ تومان

0.44%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,755

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,755

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,755

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,755

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,705

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.32%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,655

سه شنبه 1400/3/18

60+ تومان

0.38%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,595

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.45%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,525

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.45%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,455

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.65%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,355

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,355

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,305

چهارشنبه 1400/3/12

130+ تومان

0.85%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,175

سه شنبه 1400/3/11

80+ تومان

0.53%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,095

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,095

یکشنبه 1400/3/9

70+ تومان

0.46%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,025

شنبه 1400/3/8

80+ تومان

0.53%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,945

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,945

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,945

چهارشنبه 1400/3/5

80+ تومان

0.54%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,865

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,815

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,815

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.67%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,915

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,915

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,915

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.67%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,815

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,815

دوشنبه 1400/2/27

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,765

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,715

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,665

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,615

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.68%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,515

سه شنبه 1400/2/21

70+ تومان

0.48%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,445

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,445

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,445

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.35%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,395

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,395

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.39%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,595

چهارشنبه 1400/2/15

110- تومان

-0.75%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,705

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,705

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,705

شنبه 1400/2/11

70+ تومان

0.48%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,635

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.68%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,535

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,535

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,535

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.34%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,485

دوشنبه 1400/2/6

60+ تومان

0.41%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,425

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,425

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,425

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,425

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,425

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,425

دوشنبه 1400/1/30

180+ تومان

1.25%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,245

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,245

یکشنبه 1400/1/29

160+ تومان

1.12%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,085

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.71%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,985

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,985

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,985

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0.36%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,935

دوشنبه 1400/1/23

180+ تومان

1.29%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,755

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,755

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,755

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,755

پنج شنبه 1400/1/19

80+ تومان

0.58%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,675

چهارشنبه 1400/1/18

60+ تومان

0.44%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,615

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,565

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,565

یکشنبه 1400/1/15

250- تومان

-1.84%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,815

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,815

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,815

سه شنبه 1400/1/10

110+ تومان

0.8%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,705

یکشنبه 1400/1/8

60+ تومان

0.44%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,645

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.47%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,445

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,395

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,395

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,395

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0.37%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,345

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.75%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,245

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,245

یکشنبه 1399/12/17

250- تومان

-1.89%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,495

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,495

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,495

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,495

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,495

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,495

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,495

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,495

یکشنبه 1399/12/10

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,455

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,405

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,305

چهارشنبه 1399/12/6

280- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,585

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,585

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,585

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,585

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,585

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,585

چهارشنبه 1399/11/29

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,535

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,535

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,535

یکشنبه 1399/11/26

40+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,495

شنبه 1399/11/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,195

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,095

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,095

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,045

دوشنبه 1399/11/20

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,965

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,865

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,865

شنبه 1399/11/18

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,165

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,165

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,165

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,165

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,165

دوشنبه 1399/11/6

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,135

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,135

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,135

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,135

چهارشنبه 1399/11/1

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,085

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,085

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,335

شنبه 1399/10/27

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,535

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,535

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,535

چهارشنبه 1399/10/24

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,835

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,835

سه شنبه 1399/10/23

130+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,705

دوشنبه 1399/10/22

200+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,505

دوشنبه 1399/10/22

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,475

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,375

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,375

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,375

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,775

چهارشنبه 1399/10/17

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,975

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,975

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,875

دوشنبه 1399/10/15

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,825

یکشنبه 1399/10/14

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 09:10
کیلوگرم

13,745

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,745

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,745

پنج شنبه 1399/10/11

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,995

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,995

چهارشنبه 1399/10/10

30+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,965

سه شنبه 1399/10/9

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,665

سه شنبه 1399/10/9

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,615

دوشنبه 1399/10/8

70+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,545

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,465

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,415

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,335

شنبه 1399/10/6

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,635

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,635

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,635

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,635

سه شنبه 1399/10/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,535

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,135

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,935

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,835

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,835

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,635

شنبه 1399/9/29

300+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,335

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,335

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,335

سه شنبه 1399/9/25

340+ تومان

0.03%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,995

دوشنبه 1399/9/24

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,295

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,295

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,495

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,495

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,395

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,195

چهارشنبه 1399/9/19

130+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,065

سه شنبه 1399/9/18

90+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,975

سه شنبه 1399/9/18

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,925

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,825

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,725

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,725

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,625

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,525

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,425

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,325

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,325

چهارشنبه 1399/9/12

120+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,205

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,105

سه شنبه 1399/9/11

520+ تومان

0.05%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,585

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,785

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,785

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,735

پنج شنبه 1399/9/6

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,685

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,585

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,585

سه شنبه 1399/9/4

250- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,835

سه شنبه 1399/9/4

100- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,935

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,935

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,935

شنبه 1399/9/1

200- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,135

شنبه 1399/9/1

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,435

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,435

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,435

سه شنبه 1399/8/27

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,385

دوشنبه 1399/8/26

300- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,685

دوشنبه 1399/8/26

400- تومان

0%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,085

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-