شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
تیرآهن 20

آخرین قیمت : 3,200,000 - 25 بهمن 1399 - 13:11

سایز (mm)
20
وزن (Kg)
260-270
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

25 بهمن 1399 - 13:11


قیمت تیرآهن 20  درتاریخ 25 بهمن 1399 - 13:11

قیمت روز 25 بهمن 1399 - 13:11 تیرآهن 20 در سایت مرکز تخصصی فلزات قابل مشاده است. 
قیمت تیرآهن20، وزن270-260 از تاریخ  " " تا تاریخ " 25 بهمن 1399 - 13:11 " درمرکز تخصصی فلزات به روز رسانی میشود.

تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت  تیرآهن سایز 20   توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این صفحه  بارگذاری میشود.
تیرآهن 20 وزن 270-260، از با کیفیت ترین پروفیل های تولیدی در کشور است که عمداتا در تولید این نوع پروفیل ازنورد گرم استفاده میشود.

 استاندارد های مورد استفاده درتولید این نوع پروفیل:

ردیف استاندارد                            
1 IPE
2 INP
3 IPB
4 H

از تیرآهن سایز 20،وزن270-260 به صورت

  • ستون 
  • خرپا
  • نعل
  • تیر در پوشش سقف ها
  • و پل های لانه زنبوری در ساختمان به عنوان اصلی ترین پروفیل ساختمانی استفاده میشود.

شما میتوانید تیرآهن20 را با کمک مشاوران خرید ما خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان تیرآهن 20، وزن270-260 در ایران:

از جمله تولید کنندگان تیرآهن 20 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان تیرآهن 20 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/11/25

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

3,200,000

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

3,200,000

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

3,200,000

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

3,200,000

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1399/11/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,200,000

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,200,000

دوشنبه 1399/10/29

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,400,000

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,400,000

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,400,000

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,400,000

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,400,000

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,400,000

شنبه 1399/10/20

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,600,000

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,600,000

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,600,000

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,600,000

دوشنبه 1399/10/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,500,000

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,500,000

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

3,400,000

پنج شنبه 1399/10/11

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

10 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,400,000

چهارشنبه 1399/10/10

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

09 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

3,400,000

سه شنبه 1399/10/9

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1399/10/8

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,400,000

یکشنبه 1399/10/7

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,400,000

شنبه 1399/10/6

100,000- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

04 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,400,000

پنج شنبه 1399/10/4

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

3,400,000

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

3,400,000

سه شنبه 1399/10/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

3,100,000

دوشنبه 1399/10/1

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

یکشنبه 1399/9/30

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/9/30

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,100,000

شنبه 1399/9/29

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

پنج شنبه 1399/9/27

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,750

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

چهارشنبه 1399/9/26

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

سه شنبه 1399/9/25

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/9/25

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

دوشنبه 1399/9/24

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/9/24

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

یکشنبه 1399/9/23

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/23

150- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

شنبه 1399/9/22

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

پنج شنبه 1399/9/20

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,100,000

چهارشنبه 1399/9/19

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/9/19

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

سه شنبه 1399/9/18

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/9/18

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

دوشنبه 1399/9/17

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

یکشنبه 1399/9/16

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/16

450+ تومان

0.04%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,100,000

شنبه 1399/9/15

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

3,100,000

پنج شنبه 1399/9/13

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,550

پنج شنبه 1399/9/13

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

3,100,000

چهارشنبه 1399/9/12

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,600

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

3,100,000

سه شنبه 1399/9/11

300,000- تومان

-0.09%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.05%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/9/10

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

09 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

2,800,000

یکشنبه 1399/9/9

600,000- تومان

-0.18%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,100

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,050,000

شنبه 1399/9/8

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

3,050,000

پنج شنبه 1399/9/6

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,050

پنج شنبه 1399/9/6

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

3,050,000

چهارشنبه 1399/9/5

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,100

چهارشنبه 1399/9/5

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

04 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,050,000

سه شنبه 1399/9/4

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/9/4

300- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,050,000

دوشنبه 1399/9/3

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,450

دوشنبه 1399/9/3

200- تومان

-0.02%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,050,000

یکشنبه 1399/9/2

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/9/2

150- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

3,050,000

شنبه 1399/9/1

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

3,050,000

پنج شنبه 1399/8/29

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,800

پنج شنبه 1399/8/29

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

28 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,050,000

چهارشنبه 1399/8/28

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,850

چهارشنبه 1399/8/28

115- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,050,000

سه شنبه 1399/8/27

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,965

سه شنبه 1399/8/27

105- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,050,000

دوشنبه 1399/8/26

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,070

دوشنبه 1399/8/26

330- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/8/26

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,050,000

یکشنبه 1399/8/25

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/8/25

30- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/8/24

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

24 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,530

شنبه 1399/8/24

150- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

3,200,000

پنج شنبه 1399/8/22

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,680

پنج شنبه 1399/8/22

220- تومان

-0.02%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1399/8/21

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,200,000

سه شنبه 1399/8/20

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/8/20

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,200,000

دوشنبه 1399/8/19

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/8/19

90+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 15:08
کیلوگرم

12,610

یکشنبه 1399/8/18

1,090- تومان

-0.08%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 آبان 1399

ساعت : 15:08
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1399/8/18

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,400,000

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,700

شنبه 1399/8/17

180+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

3,600,000

پنج شنبه 1399/8/15

200,000+ تومان

0.06%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,520

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

14 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

3,600,000

چهارشنبه 1399/8/14

200,000+ تومان

0.06%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,520

چهارشنبه 1399/8/14

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,400,000

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

3,400,000

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

3,400,000

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,320

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,400,000

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,320

چهارشنبه 1399/8/7

500- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,400,000

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,820

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1399/8/5

250,000- تومان

-0.07%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,820

دوشنبه 1399/8/5

200- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 آبان 1399

ساعت : 14:08
کیلوگرم

3,650,000

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,020

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

3,650,000

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,020

پنج شنبه 1399/8/1

400- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,650,000

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,420

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,420

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

28 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,420

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,420

یکشنبه 1399/7/27

520+ تومان

0.04%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

3,650,000

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/7/23

400- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,650,000

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1399/7/22

50- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

دوشنبه 1399/7/21

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1399/7/21

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,650,000

یکشنبه 1399/7/20

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1399/7/20

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

شنبه 1399/7/19

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/7/19

200- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

چهارشنبه 1399/7/16

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

سه شنبه 1399/7/15

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

14 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

دوشنبه 1399/7/14

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,500,000

یکشنبه 1399/7/13

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

شنبه 1399/7/12

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

10 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

3,500,000

پنج شنبه 1399/7/10

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

09 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

چهارشنبه 1399/7/9

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/9

250+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,500,000

سه شنبه 1399/7/8

150,000- تومان

-0.04%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,400,000

دوشنبه 1399/7/7

250,000- تومان

-0.07%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,300,000

یکشنبه 1399/7/6

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/7/6

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,300,000

شنبه 1399/7/5

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/7/3

60+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

3,300,000

چهارشنبه 1399/7/2

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,890

چهارشنبه 1399/7/2

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

3,300,000

سه شنبه 1399/7/1

350,000- تومان

-0.1%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

31 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

3,200,000

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,790

دوشنبه 1399/6/31

90+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

3,200,000

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

3,200,000

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,200,000

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/6/27

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

3,200,000

چهارشنبه 1399/6/26

100,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/6/26

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

3,100,000

دوشنبه 1399/6/24

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,350

دوشنبه 1399/6/24

250+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,100

یکشنبه 1399/6/23

220+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

3,100,000

یکشنبه 1399/6/23

100,000+ تومان

0.03%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

3,000,000

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

22 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,000

شنبه 1399/6/22

600+ تومان

0.05%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,880

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

3,000,000

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,880

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

3,000,000

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/6/19

600+ تومان

0.05%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,880

چهارشنبه 1399/6/19

30+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

3,000,000

سه شنبه 1399/6/18

50,000+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

18 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/6/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,850

سه شنبه 1399/6/18

200+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

2,950,000

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,650

دوشنبه 1399/6/17

80+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

2,950,000

یکشنبه 1399/6/16

250,000+ تومان

0.09%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,570

یکشنبه 1399/6/16

40+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

16 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/6/16

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

11,530

شنبه 1399/6/15

4,000+ تومان

0.53%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

2,700,000

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

15 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/6/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/6/15

300+ تومان

0.03%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

2,700,000

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,100

پنج شنبه 1399/6/13

300- تومان

-0.03%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

2,700,000

چهارشنبه 1399/6/12

350,000- تومان

-0.11%

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

12 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,100

چهارشنبه 1399/6/12

850+ تومان

0.08%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

10 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,250

دوشنبه 1399/6/10

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,150

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,150

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,150

دوشنبه 1399/6/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

06 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,150

پنج شنبه 1399/6/6

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

06 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

10,100

پنج شنبه 1399/6/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

05 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,100

چهارشنبه 1399/6/5

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/6/5

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

04 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/6/4

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,000

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

10,000

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

30 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

3,050,000

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

27 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/5/27

1,100- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

3,050,000

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

3,050,000

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,100

سه شنبه 1399/5/21

400- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

3,050,000

دوشنبه 1399/5/20

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

19 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

3,050,000

یکشنبه 1399/5/19

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

3,050,000

پنج شنبه 1399/5/16

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

16 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/5/16

1,900- تومان

-0.14%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

3,050,000

چهارشنبه 1399/5/15

200,000- تومان

-0.06%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

3,250,000

سه شنبه 1399/5/14

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

3,250,000

دوشنبه 1399/5/13

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

3,250,000

یکشنبه 1399/5/12

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

3,250,000

شنبه 1399/5/11

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

3,250,000

چهارشنبه 1399/5/8

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

3,250,000

سه شنبه 1399/5/7

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

3,250,000

دوشنبه 1399/5/6

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

3,250,000

یکشنبه 1399/5/5

200,000+ تومان

0.07%
تیرآهن 20 فولاد البرز ایرانیان

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/4/31

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,530

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,530

سه شنبه 1399/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

11 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,530

یکشنبه 1399/3/11

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,530

چهارشنبه 1399/3/7

150+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,380

سه شنبه 1399/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,380

شنبه 1399/3/3

80+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

31 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,300

چهارشنبه 1399/2/31

20+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

7,280

سه شنبه 1399/2/30

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,230

دوشنبه 1399/2/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,230

یکشنبه 1399/2/28

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

7,230

شنبه 1399/2/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

25 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

7,230

پنج شنبه 1399/2/25

100+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

23 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

7,130

سه شنبه 1399/2/23

30+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,100

دوشنبه 1399/2/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

7,100

یکشنبه 1399/2/21

20+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

7,080

شنبه 1399/2/20

150+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,930

پنج شنبه 1399/2/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,930

چهارشنبه 1399/2/17

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

16 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,930

سه شنبه 1399/2/16

40+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,890

دوشنبه 1399/2/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,890

یکشنبه 1399/2/14

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,890

شنبه 1399/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,890

پنج شنبه 1399/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,890

چهارشنبه 1399/2/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,890

سه شنبه 1399/2/9

110- تومان

0%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 13:02
کیلوگرم

7,000

دوشنبه 1399/2/8

160- تومان

0%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 08:02
کیلوگرم

7,160

شنبه 1399/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,850

چهارشنبه 1399/2/3

40- تومان

0%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 اردیبهشت 1399

ساعت : 10:02
کیلوگرم

6,960

چهارشنبه 1399/2/3

70+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,200

شنبه 1397/5/6

200+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,000

چهارشنبه 1397/5/3

157+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

3,843

دوشنبه 1397/5/1

413+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,430

سه شنبه 1397/4/26

38+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,392

شنبه 1397/4/23

2+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,390

یکشنبه 1397/4/17

490+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/3/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

12 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

شنبه 1397/3/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

10 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/3/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

09 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,900

سه شنبه 1397/3/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

07 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

دوشنبه 1397/3/7

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/3/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

2,900

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 خرداد 1397

ساعت : 06:03
کیلوگرم

2,900

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

شنبه 1397/2/29

40- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,940

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,940

چهارشنبه 1397/2/26

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,940

سه شنبه 1397/2/25

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,940

دوشنبه 1397/2/24

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,940

یکشنبه 1397/2/23

40- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,980

شنبه 1397/2/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,980

پنج شنبه 1397/2/20

80+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

دوشنبه 1397/2/17

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/2/16

180+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

13 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,720

پنج شنبه 1397/2/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

2,720

سه شنبه 1397/2/11

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,720

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,720

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 08:02
کیلوگرم

2,720

دوشنبه 1397/2/3

35- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 04:02
کیلوگرم

2,755

یکشنبه 1397/2/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,755

شنبه 1397/2/1

35+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,720

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

29 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/1/29

20+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

28 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

سه شنبه 1397/1/28

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

دوشنبه 1397/1/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

26 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,700

یکشنبه 1397/1/26

20- تومان

0%

تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,720

پنج شنبه 1397/1/23

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

22 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/1/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 فروردین 1397

ساعت : 15:01
کیلوگرم

2,720

سه شنبه 1397/1/21

100+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

18 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,620

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

16 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,620

پنج شنبه 1397/1/16

73+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

15 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,547

چهارشنبه 1397/1/15

94+ تومان

0%
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

23 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,453

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

21 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,453

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
تیرآهن 20 نورد آریان فولاد

20 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,453

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات