شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 14-A1

آخرین قیمت : 13,500 - 11 آذر 1399 - 15:09

سایز (mm)
14
نوع
A1
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

11 آذر 1399 - 15:09

شرکت تولید کننده
فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد 14 درتاریخ 11 آذر 1399 - 15:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 14 از تاریخ   " " تا تاریخ " 11 آذر 1399 - 15:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 11 آذر 1399 - 15:09 میلگرد 14-A1، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 14 نوع A1،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 14 ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 14 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 14-A1 را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات،میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد14 نوع A1 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

11 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/9/11

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

08 آذر 1399

ساعت : 15:09
کیلوگرم

14,000

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1399/9/5

900- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1399/8/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,900

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

14,900

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

19 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1399/8/19

600- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

18 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

15,500

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

14 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1399/8/14

50- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

12 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

11 آبان 1399

ساعت : 16:08
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

10 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

15,550

شنبه 1399/8/10

350- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

05 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1399/8/5

1,400+ تومان

0.1%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

31 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

14,500

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

30 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1399/6/30

11,250+ تومان

3.46%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

19 خرداد 1397

ساعت : 15:03
کیلوگرم

3,250

شنبه 1397/3/19

110+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 00:02
کیلوگرم

3,140

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,140

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,140

چهارشنبه 1397/2/26

1- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

3,141

سه شنبه 1397/2/25

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,130

سه شنبه 1397/2/25

30- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

3,160

دوشنبه 1397/2/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,160

یکشنبه 1397/2/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

22 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,160

شنبه 1397/2/22

49+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

3,111

سه شنبه 1397/2/18

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

3,100

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,100

دوشنبه 1397/2/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

16 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,100

یکشنبه 1397/2/16

80+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

15 اردیبهشت 1397

ساعت : 13:02
کیلوگرم

3,020

شنبه 1397/2/15

9+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

11 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,011

سه شنبه 1397/2/11

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

10 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

دوشنبه 1397/2/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

08 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/2/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

06 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/2/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

05 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

3,000

چهارشنبه 1397/2/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

04 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

3,000

سه شنبه 1397/2/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

03 اردیبهشت 1397

ساعت : 06:02
کیلوگرم

3,000

دوشنبه 1397/2/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

02 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

3,000

یکشنبه 1397/2/2

11- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

3,011

شنبه 1397/2/1

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

01 اردیبهشت 1397

ساعت : 02:02
کیلوگرم

3,000

شنبه 1397/2/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

30 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/1/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

30 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

3,000

پنج شنبه 1397/1/30

22- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

29 فروردین 1397

ساعت : 17:01
کیلوگرم

3,022

چهارشنبه 1397/1/29

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

28 فروردین 1397

ساعت : 16:01
کیلوگرم

3,011

سه شنبه 1397/1/28

11+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

28 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

3,000

سه شنبه 1397/1/28

100- تومان

0%

میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

27 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

3,100

دوشنبه 1397/1/27

240+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

21 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,860

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,860

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

19 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,860

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

17 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,860

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

15 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,860

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,860

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,860

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

12 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,860

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

10 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,860

پنج شنبه 1396/12/10

2,860+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,860

چهارشنبه 1396/12/9

2,860+ تومان

0%
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

06 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,850

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A1 فولاد کویر کاشان

06 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,850

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات