شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 14-A3 - فولاد سیرجان حدید جنوب

آخرین قیمت : 15,300 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
14
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد سیرجان حدید جنوب


قیمت میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 14 فولاد سیرجان حدید جنوب نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 14-A3 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 14 نوع A3،قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 14 فولاد سیرجان حدید جنوب است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 14 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد14 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.98%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

400- تومان

-2.65%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.29%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.27%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/10/4

150- تومان

-0.94%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/9/25

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.26%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

250- تومان

-1.55%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/9/15

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/9/14

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/9/13

250- تومان

-1.55%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/9/10

300- تومان

-1.83%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/7

50+ تومان

0.3%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/9/3

350- تومان

-2.11%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/8/30

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/8/26

400- تومان

-2.37%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/12

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/8/10

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/8/5

100+ تومان

0.59%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.59%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.19%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.6%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/8/1

150+ تومان

0.91%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/7/27

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.25%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/7/20

150+ تومان

0.95%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/7/19

450- تومان

-2.88%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,050

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/7/11

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/7/10

200+ تومان

1.25%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/7/8

150+ تومان

0.95%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/7/7

150+ تومان

0.96%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,400

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/7/4

500- تومان

-3.27%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/6/30

400+ تومان

2.53%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.66%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/6/27

500- تومان

-3.31%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.92%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/6/22

650- تومان

-4.09%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/6/18

150- تومان

-0.91%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/6/17

450- تومان

-2.69%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,150

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/6/15

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/6/13

500- تومان

-2.92%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,600

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

چهارشنبه 1400/6/10

150+ تومان

0.85%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,450

سه شنبه 1400/6/9

550- تومان

-3.15%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,000

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,000

شنبه 1400/6/6

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,950

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,950

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

دوشنبه 1400/6/1

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,850

یکشنبه 1400/5/31

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/5/30

100+ تومان

0.56%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,700

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/5/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,650

یکشنبه 1400/5/24

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/5/23

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/5/20

150+ تومان

0.85%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/5/19

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/5/18

50+ تومان

0.29%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/5/16

500- تومان

-2.89%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,800

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,800

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,800

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/5/10

200+ تومان

1.12%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,600

چهارشنبه 1400/5/6

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/5/5

150+ تومان

0.85%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/5/4

100+ تومان

0.57%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/5/2

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/4/29

700- تومان

-4.09%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,800

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/4/26

100+ تومان

0.56%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,700

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,700

چهارشنبه 1400/4/23

100+ تومان

0.56%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/4/22

200+ تومان

1.14%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/4/21

400+ تومان

2.3%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/4/20

950+ تومان

5.59%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/4/16

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/4/16

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.63%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.63%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/4/7

80+ تومان

0.51%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,570

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,520

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,520

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,520

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,520

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,470

دوشنبه 1400/3/31

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,420

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.65%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,520

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.64%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,620

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,620

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,620

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,620

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,620

دوشنبه 1400/3/24

20+ تومان

0.13%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.64%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/3/12

100+ تومان

0.66%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.67%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/3/10

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,850

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,850

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,800

شنبه 1400/3/8

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,750

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.68%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,650

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,650

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,600

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.68%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,400

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.7%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

350- تومان

-2.46%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,550

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,550

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,550

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.7%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,250

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,150

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1400/2/21

100+ تومان

0.71%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

شنبه 1400/2/18

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/2/18

100+ تومان

0.72%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/2/16

100- تومان

-0.72%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

550- تومان

-3.96%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/2/9

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1400/2/8

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/6

200+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/2/5

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/5

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/2/4

400- تومان

-2.88%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/1/31

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,250

دوشنبه 1400/1/30

250+ تومان

1.75%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/1/29

100+ تومان

0.71%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,850

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,750

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.73%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,650

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1400/1/19

100+ تومان

0.73%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1400/1/15

200- تومان

-1.49%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,650

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1400/1/11

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1400/1/10

100+ تومان

0.74%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/1/8

100+ تومان

0.74%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

شنبه 1400/1/7

100+ تومان

0.75%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

شنبه 1400/1/7

100+ تومان

0.75%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/24

100+ تومان

0.76%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.38%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.38%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/12/19

100+ تومان

0.77%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/12/18

200+ تومان

1.55%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/12/18

300- تومان

-2.36%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/12/17

200- تومان

-1.54%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/10

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,050

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/12/5

450- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1399/11/30

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/11/30

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1399/11/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/11/27

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/11/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/20

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/11/19

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/11/18

300- تومان

-0.02%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/11/13

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/11/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/6

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/11/4

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1399/11/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/11/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/10/30

600- تومان

-0.05%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/10/27

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/10/25

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/22

400+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/10/18

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/10/13

400- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1399/10/10

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/10/9

200+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/10/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/10/6

400- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/10/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/2

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/9/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,250

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,250

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,250

سه شنبه 1399/9/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,150

سه شنبه 1399/9/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,000

یکشنبه 1399/9/23

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/9/20

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,150

چهارشنبه 1399/9/19

100+ تومان

0.01%