شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 14-A3 - فولاد بردسیر کرمان

آخرین قیمت : 14,700 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
14
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

فولاد بردسیر کرمان


قیمت میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 14 فولاد بردسیر کرمان نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 14-A3 ازتاریخ  " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 14 نوع A3،قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 14 فولاد بردسیر کرمان است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 14 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد14 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.36%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/10/28

50- تومان

-0.34%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/10/27

150- تومان

-1.03%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/10/20

200- تومان

-1.36%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.67%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/10/13

100- تومان

-0.68%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/10/9

100- تومان

-0.67%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.33%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/10/2

250- تومان

-1.64%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,450

یکشنبه 1400/9/28

50- تومان

-0.32%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,500

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/9/24

200- تومان

-1.29%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/22

150- تومان

-0.96%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/9/10

250- تومان

-1.58%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

100- تومان

-0.62%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/2

200- تومان

-1.23%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/8/12

100+ تومان

0.61%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/8/9

50- تومان

-0.31%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/8/4

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/8/3

450+ تومان

2.76%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/28

700+ تومان

4.42%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/7/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,100

چهارشنبه 1400/7/7

100+ تومان

0.66%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,000

سه شنبه 1400/7/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/7/3

200- تومان

-1.33%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,200

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/6/30

300+ تومان

1.97%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/6/29

200+ تومان

1.34%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/6/27

100- تومان

-0.68%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/6/25

200- تومان

-1.35%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-2%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/6/23

700- تومان

-4.58%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/6/21

100- تومان

-0.63%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/6/20

400- تومان

-2.48%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,500

سه شنبه 1400/6/16

150- تومان

-0.91%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/6/14

150- تومان

-0.9%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.79%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.17%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/6/8

200- تومان

-1.16%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/6/6

300+ تومان

1.71%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/6/2

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/5/20

100- تومان

-0.59%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/5/14

200- تومان

-1.17%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/10

1,950+ تومان

11.27%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/4/13

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/4/10

200+ تومان

1.31%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,100

یکشنبه 1400/4/6

50- تومان

-0.33%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,150

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,050

سه شنبه 1400/3/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.33%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,850

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,850

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/3/12

150+ تومان

1.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/3/11

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,650

دوشنبه 1400/3/10

100+ تومان

0.68%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/10

150+ تومان

1.03%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,400

یکشنبه 1400/3/9

50- تومان

-0.35%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,450

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/3/4

250+ تومان

1.75%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,050

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0.36%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1400/3/2

150- تومان

-1.07%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,150

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,150

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,150

چهارشنبه 1400/2/29

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.71%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.71%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/26

150+ تومان

1.08%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,750

شنبه 1400/2/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.73%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1400/2/20

100- تومان

-0.73%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1400/2/9

50- تومان

-0.36%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/2/7

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.73%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/2/1

100+ تومان

0.73%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1400/1/31

250+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/30

100+ تومان

0.75%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0.38%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,250

شنبه 1400/1/28

50- تومان

-0.38%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,300

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,250

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.38%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,200

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.38%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1400/1/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1400/1/24

150+ تومان

1.16%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1400/1/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.39%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.39%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.79%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/14

350+ تومان

2.73%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/12/20

100+ تومان

0.8%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/12/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,350

دوشنبه 1399/12/18

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/16

50- تومان

-0.4%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,450

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,450

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/12/11

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/12/6

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/12/4

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/3

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/12/2

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/11/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/11/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/11/28

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/11/26

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/11/23

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/11/20

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/11/18

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/11/16

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

سه شنبه 1399/11/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/13

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,400

پنج شنبه 1399/11/9

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,450

چهارشنبه 1399/11/8

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/11/7

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/11/4

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,650

چهارشنبه 1399/11/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/11/1

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/10/29

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/10/27

250- تومان

-0.02%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/10/24

200- تومان

-0.02%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/23

550+ تومان

0.04%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/10/22

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/22

250+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/10/21

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/10/20

150- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/10/18

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/17

450- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/10/15

400+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/10/14

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/10/14

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

350- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/10/6

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

پنج شنبه 1399/10/4

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/2

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/2

550+ تومان

0.05%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/9/30

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,650

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/9/23

300- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,950

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,950

پنج شنبه 1399/9/20

7,910+ تومان

1.96%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,040

سه شنبه 1397/5/2

40+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,000

دوشنبه 1397/5/1

380+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,620

یکشنبه 1397/4/31

110+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,510

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,480

پنج شنبه 1397/4/28

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,450

چهارشنبه 1397/4/27

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,480

دوشنبه 1397/4/25

100+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,380

یکشنبه 1397/4/24

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,350

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,350

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,350

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,350

سه شنبه 1397/4/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,350

یکشنبه 1397/4/17

20- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,370

شنبه 1397/4/16

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,400

پنج شنبه 1397/4/14

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/4/13

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,460

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,460

دوشنبه 1397/4/11

20- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

شنبه 1397/4/9

15- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,495

پنج شنبه 1397/4/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,495

چهارشنبه 1397/4/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,495

سه شنبه 1397/4/5

65+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,430

دوشنبه 1397/4/4

90+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,340

یکشنبه 1397/4/3

130+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,210

شنبه 1397/4/2

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,180

پنج شنبه 1397/3/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,180

چهارشنبه 1397/3/30

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,210

سه شنبه 1397/3/29

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,240

دوشنبه 1397/3/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,240

یکشنبه 1397/3/27

20+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,220

پنج شنبه 1397/3/24

110+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,110

چهارشنبه 1397/3/23

60+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,050

سه شنبه 1397/3/22

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,020

دوشنبه 1397/3/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,020

یکشنبه 1397/3/20

80+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,940

شنبه 1397/3/19

40+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1397

ساعت : 00:03
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/3/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/3/13

20+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,880

شنبه 1397/3/12

10+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,870

پنج شنبه 1397/3/10

28+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,842

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,842

سه شنبه 1397/3/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,842

دوشنبه 1397/3/7

12+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,830

پنج شنبه 1397/2/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 اردیبهشت 1397

ساعت : 10:02
کیلوگرم

2,830

چهارشنبه 1397/2/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,830

سه شنبه 1397/2/25

30- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,860

دوشنبه 1397/2/24

50- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,910

یکشنبه 1397/2/23

10- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,920

سه شنبه 1397/2/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اردیبهشت 1397

ساعت : 12:02
کیلوگرم

2,920

دوشنبه 1397/2/17

290+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,630

شنبه 1397/1/18

20- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,650

شنبه 1397/1/18

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 فروردین 1397

ساعت : 12:01
کیلوگرم

2,600

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,570

سه شنبه 1397/1/14

20+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 فروردین 1397

ساعت : 13:01
کیلوگرم

2,550

سه شنبه 1397/1/14

40+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

پنج شنبه 1396/12/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

سه شنبه 1396/12/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

دوشنبه 1396/12/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

یکشنبه 1396/12/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,510

شنبه 1396/12/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 اسفند 1396

ساعت : 10:12
کیلوگرم

2,510

پنج شنبه 1396/12/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,510

سه شنبه 1396/12/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 اسفند 1396

ساعت : 15:12
کیلوگرم

2,510

دوشنبه 1396/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 اسفند 1396

ساعت : 11:12
کیلوگرم

2,510

یکشنبه 1396/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 اسفند 1396

ساعت : 12:12
کیلوگرم

2,510

شنبه 1396/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 اسفند 1396

ساعت : 13:12
کیلوگرم

2,510

پنج شنبه 1396/12/10

10+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,510

چهارشنبه 1396/12/9

10+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,500

یکشنبه 1396/12/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,480

شنبه 1396/12/5

20- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,460

پنج شنبه 1396/12/3

40- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 اسفند 1396

ساعت : 00:12
کیلوگرم

2,440

چهارشنبه 1396/12/2

60- تومان

0%

مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات