شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 14-A3 - فولاد راد همدان

آخرین قیمت : 15,545 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
14
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد راد همدان


قیمت میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مشاهده  قیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 14 فولاد راد همدان نوع A3 باتوجه به آخرین قیمت بازار در سایت مرکز فلزات.
قیمت میلگرد 14-A3 ازتاریخ  " 06 مرداد 1397 - 10:05 " تا تاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11 جمع آوری شده است.

وتاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 14 نوع A3،قابل مشاهده و بررسی است.
ازبا کیفیت ترین میلگردهای تولیدی در کشور، میلگرد 14 فولاد راد همدان است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان می باشد.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

موارد مورد استفاده میلگرد 14 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 شما با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان را میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد14 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 14 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد14 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.59%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,795

شنبه 1400/9/13

100+ تومان

0.6%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

سه شنبه 1400/9/9

290- تومان

-1.74%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,985

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,985

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,985

یکشنبه 1400/8/30

80+ تومان

0.47%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,905

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,905

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,905

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,905

سه شنبه 1400/8/25

350- تومان

-2.07%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,255

یکشنبه 1400/8/23

70+ تومان

0.41%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,185

شنبه 1400/8/22

300- تومان

-1.75%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,485

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,485

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,485

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,485

دوشنبه 1400/8/17

110+ تومان

0.63%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,375

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,375

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,375

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,375

سه شنبه 1400/8/11

80+ تومان

0.46%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,295

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,195

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,195

سه شنبه 1400/8/4

150+ تومان

0.87%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,045

دوشنبه 1400/8/3

80+ تومان

0.47%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,965

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.18%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,765

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.6%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,665

شنبه 1400/8/1

240+ تومان

1.44%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,425

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,425

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,425

سه شنبه 1400/7/27

130+ تومان

0.79%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,295

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.61%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/7/25

160+ تومان

0.99%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,035

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,935

شنبه 1400/7/24

70- تومان

-0.44%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,005

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,005

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,005

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,905

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.26%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

شنبه 1400/7/17

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,005

چهارشنبه 1400/7/14

100- تومان

-0.62%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,105

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,105

یکشنبه 1400/7/11

70+ تومان

0.43%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,035

شنبه 1400/7/10

120+ تومان

0.75%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,915

پنج شنبه 1400/7/8

280+ تومان

1.76%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,635

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.64%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,535

سه شنبه 1400/7/6

70+ تومان

0.45%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,465

یکشنبه 1400/7/4

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,365

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,365

شنبه 1400/7/3

460- تومان

-2.99%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,825

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,825

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,825

سه شنبه 1400/6/30

170+ تومان

1.07%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,655

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.64%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,555

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.96%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,405

دوشنبه 1400/6/29

330- تومان

-2.14%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,735

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,735

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,735

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,735

چهارشنبه 1400/6/24

480- تومان

-3.05%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,215

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,215

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,215

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.85%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,515

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,515

شنبه 1400/6/20

280- تومان

-1.7%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,795

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,795

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,795

چهارشنبه 1400/6/17

630- تومان

-3.75%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,425

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,425

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,425

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,425

شنبه 1400/6/13

300- تومان

-1.72%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,725

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,725

چهارشنبه 1400/6/10

110+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,615

سه شنبه 1400/6/9

300- تومان

-1.7%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,915

دوشنبه 1400/6/8

170- تومان

-0.95%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,085

دوشنبه 1400/6/8

100- تومان

-0.55%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,185

یکشنبه 1400/6/7

250- تومان

-1.37%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,435

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,435

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,435

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.27%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,385

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.27%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,335

دوشنبه 1400/6/1

140+ تومان

0.76%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,195

یکشنبه 1400/5/31

60+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,135

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.28%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,085

شنبه 1400/5/30

80+ تومان

0.44%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,005

یکشنبه 1400/5/24

250+ تومان

1.39%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,755

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.56%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,655

چهارشنبه 1400/5/20

70+ تومان

0.4%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,585

سه شنبه 1400/5/19

170+ تومان

0.97%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,415

دوشنبه 1400/5/18

250- تومان

-1.44%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,665

یکشنبه 1400/5/17

180- تومان

-1.02%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,845

شنبه 1400/5/16

200- تومان

-1.12%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,045

پنج شنبه 1400/5/14

280- تومان

-1.55%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,325

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,325

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,325

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,325

یکشنبه 1400/5/10

120+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,205

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,205

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,205

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,155

دوشنبه 1400/5/4

320+ تومان

1.76%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,835

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,835

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,835

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,835

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,835

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,835

شنبه 1400/4/26

1,740+ تومان

9.76%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,095

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,095

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,995

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.63%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,895

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.31%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.63%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,695

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,645

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,645

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,645

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,645

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,595

دوشنبه 1400/3/31

100+ تومان

0.64%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,495

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.65%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,595

یکشنبه 1400/3/30

130- تومان

-0.83%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,725

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,725

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,725

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,725

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,725

دوشنبه 1400/3/24

70+ تومان

0.45%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,655

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,655

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,655

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,655

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,605

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.32%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,555

سه شنبه 1400/3/18

60+ تومان

0.39%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,495

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.45%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,425

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.45%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,355

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.65%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,255

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,255

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,205

چهارشنبه 1400/3/12

130+ تومان

0.85%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,075

سه شنبه 1400/3/11

80+ تومان

0.53%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,995

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,995

یکشنبه 1400/3/9

70+ تومان

0.47%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,925

شنبه 1400/3/8

80+ تومان

0.54%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,845

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,845

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,845

چهارشنبه 1400/3/5

80+ تومان

0.54%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,765

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,715

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,715

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.68%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,815

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,815

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,815

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.67%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,715

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,715

دوشنبه 1400/2/27

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,665

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,615

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,565

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,515

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,415

سه شنبه 1400/2/21

70+ تومان

0.49%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,345

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,345

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,345

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,295

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,295

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.4%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,495

چهارشنبه 1400/2/15

110- تومان

-0.76%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,605

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,605

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,605

شنبه 1400/2/11

70+ تومان

0.48%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,535

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.69%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,435

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,435

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,435

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.35%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,385

دوشنبه 1400/2/6

60+ تومان

0.42%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,325

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,325

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,325

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,325

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,325

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,325

دوشنبه 1400/1/30

180+ تومان

1.26%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,145

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,145

یکشنبه 1400/1/29

160+ تومان

1.13%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,985

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.72%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,885

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,885

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,885

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,885

دوشنبه 1400/1/23

180+ تومان

1.3%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,705

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,705

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,705

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,705

پنج شنبه 1400/1/19

80+ تومان

0.58%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,625

چهارشنبه 1400/1/18

60+ تومان

0.44%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,565

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,515

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,515

یکشنبه 1400/1/15

250- تومان

-1.85%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,765

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,765

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,765

سه شنبه 1400/1/10

110+ تومان

0.8%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,655

یکشنبه 1400/1/8

60+ تومان

0.44%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,595

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.47%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,395

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,395

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,395

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,395

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,395

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,345

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,345

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,345

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0.37%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,295

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.75%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,195

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,195

یکشنبه 1399/12/17

250- تومان

-1.89%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,445

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,445

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,445

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,445

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,445

یکشنبه 1399/12/10

40+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,405

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,355

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,255

چهارشنبه 1399/12/6

280- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,535

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,535

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,535

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,535

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,535

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,535

چهارشنبه 1399/11/29

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,485

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,485

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,485

یکشنبه 1399/11/26

40+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,445

شنبه 1399/11/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,145

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,045

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,045

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,995

دوشنبه 1399/11/20

80+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,915

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,815

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,815

شنبه 1399/11/18

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,115

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,115

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,115

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,115

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,115

دوشنبه 1399/11/6

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,085

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,085

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,085

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,085

چهارشنبه 1399/11/1

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,035

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,035

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,285

شنبه 1399/10/27

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,485

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,485

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,485

چهارشنبه 1399/10/24

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

سه شنبه 1399/10/23

130+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,655

دوشنبه 1399/10/22

200+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,455

دوشنبه 1399/10/22

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,425

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,325

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,325

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,325

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,725

چهارشنبه 1399/10/17

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,925

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,925

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,825

دوشنبه 1399/10/15

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,775

یکشنبه 1399/10/14

80+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 09:10
کیلوگرم

13,695

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,695

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,695

پنج شنبه 1399/10/11

250- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,945

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,945

چهارشنبه 1399/10/10

30+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,915

سه شنبه 1399/10/9

300+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,615

سه شنبه 1399/10/9

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,565

دوشنبه 1399/10/8

70+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,495

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,415

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,365

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,285

شنبه 1399/10/6

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,585

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,585

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,585

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,585

سه شنبه 1399/10/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,485

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,085

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,885

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,785

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,785

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,585

شنبه 1399/9/29

300+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,285

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,285

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,285

سه شنبه 1399/9/25

340+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,945

دوشنبه 1399/9/24

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,245

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,245

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,445

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,445

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,345

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,145

چهارشنبه 1399/9/19

130+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,015

سه شنبه 1399/9/18

90+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,925

سه شنبه 1399/9/18

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,875

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,775

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,675

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,675

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,575

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,475

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,375

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,275

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,275

چهارشنبه 1399/9/12

120+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,155

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,055

سه شنبه 1399/9/11

520+ تومان

0.05%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,535

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,735

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,735

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,685

پنج شنبه 1399/9/6

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,635

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,535

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,535

سه شنبه 1399/9/4

250- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,785

سه شنبه 1399/9/4

100- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,885

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,885

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,885

شنبه 1399/9/1

200- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,085

شنبه 1399/9/1

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,385

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,385

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,385

سه شنبه 1399/8/27

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,335

دوشنبه 1399/8/26

300- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,635

دوشنبه 1399/8/26

400- تومان

0%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,035

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-