شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 16-A3 - فولاد ظفر بناب

آخرین قیمت : 16,550 - 06 آذر 1400 - 11:09

سایز (mm)
16
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

06 آذر 1400 - 11:09

شرکت تولید کننده

فولاد ظفر بناب


قیمت میلگرد 16 فولاد ظفر بناب درتاریخ 06 آذر 1400 - 11:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 16 فولاد ظفر بناب از تاریخ   " 02 اسفند 1396 - 00:12 " تا تاریخ " 06 آذر 1400 - 11:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 06 آذر 1400 - 11:09 میلگرد 16-A3، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 16 نوع A3،توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 16 فولاد ظفر بناب ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 16 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد16 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 16 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد16 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/6

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,450

پنج شنبه 1400/9/4

150+ تومان

0.91%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/2

300- تومان

-1.84%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

دوشنبه 1400/9/1

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/8/30

300- تومان

-1.82%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/22

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/8/17

50+ تومان

0.3%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/8/15

200- تومان

-1.21%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,750

سه شنبه 1400/8/11

200- تومان

-1.19%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/8/6

50+ تومان

0.29%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/8/5

50+ تومان

0.3%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.59%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1400

ساعت : 14:08
کیلوگرم

16,750

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/8/1

50+ تومان

0.3%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,500

پنج شنبه 1400/7/29

300+ تومان

1.82%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/7/27

200+ تومان

1.23%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.63%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/7/25

100+ تومان

0.63%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.32%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.63%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.64%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/7/18

50- تومان

-0.32%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/7/17

100- تومان

-0.64%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/7/11

150+ تومان

0.96%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/7/10

150+ تومان

0.96%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/7/8

250+ تومان

1.62%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,150

سه شنبه 1400/7/6

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,100

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

0.99%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-2.01%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/7/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,250

پنج شنبه 1400/7/1

100- تومان

-0.66%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/6/30

150+ تومان

0.98%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/6/29

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/6/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,150

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.64%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/6/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/6/23

1,000- تومان

-6.43%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/6/20

50- تومان

-0.3%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/6/17

600- تومان

-3.61%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/6/14

300- تومان

-1.74%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/6/9

400- تومان

-2.29%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.28%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,850

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,850

دوشنبه 1400/6/1

200+ تومان

1.12%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,650

یکشنبه 1400/5/31

100+ تومان

0.57%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/5/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/5/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/5/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/5/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

پنج شنبه 1400/5/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/5/11

150+ تومان

0.85%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/5/9

50+ تومان

0.29%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,350

چهارشنبه 1400/5/6

200+ تومان

1.15%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/5/4

250+ تومان

1.46%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

16,900

یکشنبه 1400/5/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/4/29

100+ تومان

0.59%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,800

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

1.8%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

3.05%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/4/16

300+ تومان

1.89%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/4/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.64%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

1.29%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,250

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,250

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,250

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

-0.33%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.66%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/24

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/3/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/3/20

100- تومان

-0.65%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,450

چهارشنبه 1400/3/19

150+ تومان

0.97%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/3/18

100+ تومان

0.65%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.32%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/3/12

50+ تومان

0.34%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,850

سه شنبه 1400/3/11

50+ تومان

0.34%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/3/10

50+ تومان

0.34%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,750

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0.34%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.68%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,600

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.68%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.34%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.35%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.35%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,250

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0.35%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.7%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/3/1

50- تومان

-0.35%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.7%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1400/2/28

50+ تومان

0.35%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/2/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.7%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.71%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0.36%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.36%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.44%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/2/12

100+ تومان

0.71%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,000

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,000

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,000

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,000

سه شنبه 1400/2/7

150+ تومان

1.07%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,850

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.36%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/2/1

50+ تومان

0.36%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1400/1/31

50+ تومان

0.36%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1400/1/30

120+ تومان

0.88%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,580

یکشنبه 1400/1/29

80+ تومان

0.59%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.37%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1400/1/26

30+ تومان

0.22%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,420

چهارشنبه 1400/1/25

120+ تومان

0.89%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.38%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1400/1/17

120+ تومان

0.91%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,130

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,130

یکشنبه 1400/1/15

220- تومان

-1.68%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,350

شنبه 1400/1/14

30+ تومان

0.22%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,320

شنبه 1400/1/14

30- تومان

-0.23%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1400/1/11

30+ تومان

0.22%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,320

سه شنبه 1400/1/10

70+ تومان

0.53%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1400/1/8

230+ تومان

1.74%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,020

شنبه 1400/1/7

100+ تومان

0.77%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,920

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,920

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,920

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,920

دوشنبه 1399/12/25

90+ تومان

0.7%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,830

یکشنبه 1399/12/24

100+ تومان

0.78%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,730

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,730

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,730

سه شنبه 1399/12/19

130+ تومان

1.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/12/18

100- تومان

-0.79%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/12/17

200- تومان

-1.57%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.387597%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/12/11

150- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/11/28

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/11/26

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/11/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/20

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/11/19

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/11/18

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/11/12

240+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,560

شنبه 1399/11/11

60+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/11/7

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/11/6

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,650

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/11/4

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/11/1

150- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/30

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/10/29

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/10/27

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/10/25

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/10/24

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/23

120- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,420

دوشنبه 1399/10/22

220+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/10/21

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/20

150- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/10/18

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/10/17

150- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/14

250- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/13

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1399/10/11

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1399/10/10

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/9

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/8

350+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/10/6

100- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/10/4

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/10/3

300- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/2

800+ تومان

0.06%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/9/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,200

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,200

سه شنبه 1399/9/25

300+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/9/24

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/9/23

150- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,100

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,100

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,050

چهارشنبه 1399/9/19

300+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,750

سه شنبه 1399/9/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,550

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,450

یکشنبه 1399/9/16

450+ تومان

0.04%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/9/13

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,050

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,050

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.06%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,450

دوشنبه 1399/9/10

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,550

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,550

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,500

پنج شنبه 1399/9/6

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,550

چهارشنبه 1399/9/5

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,600

سه شنبه 1399/9/4

300- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,900

دوشنبه 1399/9/3

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,100

یکشنبه 1399/9/2

150- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,250

پنج شنبه 1399/8/29

60- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,310

چهارشنبه 1399/8/28

110- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,420

سه شنبه 1399/8/27

110- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,530

دوشنبه 1399/8/26

320- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,850

دوشنبه 1399/8/26

100- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,950

یکشنبه 1399/8/25

20- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,970

شنبه 1399/8/24

160- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,130

پنج شنبه 1399/8/22

220- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,350

سه شنبه 1399/8/20

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,150

دوشنبه 1399/8/19

90+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 15:08
کیلوگرم

12,060

یکشنبه 1399/8/18

1,090- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/8/17

230+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,920

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,920

چهارشنبه 1399/8/14

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,720

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,720

چهارشنبه 1399/8/7

500- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,220

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,220

دوشنبه 1399/8/5

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,420

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,420

پنج شنبه 1399/8/1

400- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,820

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,820

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,820

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,820

یکشنبه 1399/7/27

170+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/7/22

50- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/7/21

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/7/20

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/7/19

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/7/9

300+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/7/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,500

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/7/3

70+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,230

چهارشنبه 1399/7/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,130

دوشنبه 1399/6/31

80+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,050

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,050

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,050

پنج شنبه 1399/6/27

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,000

چهارشنبه 1399/6/26

300+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,700

دوشنبه 1399/6/24

250+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,450

یکشنبه 1399/6/23

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,250

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/6/19

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

18 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,200

سه شنبه 1399/6/18

280+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,920

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,920

یکشنبه 1399/6/16

40+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,880

شنبه 1399/6/15

210+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,670

چهارشنبه 1399/6/12

70+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,600

سه شنبه 1399/6/11

800+ تومان

0.08%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,800

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,750

پنج شنبه 1399/6/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

05 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,550

چهارشنبه 1399/6/5

90+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

04 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,460

سه شنبه 1399/6/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,200

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,200

یکشنبه 1399/6/2

200- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,400

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,400

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,400

چهارشنبه 1399/5/29

300- تومان

-0.03%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,700

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,700

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,700

سه شنبه 1399/5/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/5/16

400- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,400

چهارشنبه 1399/5/15

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

14 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,350

سه شنبه 1399/5/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,450

دوشنبه 1399/5/13

550- تومان

0%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/5/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/5/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/5/8

600- تومان

-0.05%

میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

31 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

11,600

سه شنبه 1399/4/31

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,400

یکشنبه 1399/4/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,200

شنبه 1399/4/28

300+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,900

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

25 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,900

سه شنبه 1399/4/24

500+ تومان

0.05%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

23 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,400

دوشنبه 1399/4/23

300+ تومان

0.03%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,100

شنبه 1399/4/21

750+ تومان

0.08%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,350

سه شنبه 1399/4/17

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,350

دوشنبه 1399/4/16

50+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم