شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
میلگرد 18-A3 - فولاد بردسیر کرمان

آخرین قیمت : 14,600 - 03 بهمن 1400 - 12:11

سایز (mm)
18
نوع
A3
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 12:11

شرکت تولید کننده

فولاد بردسیر کرمان


قیمت میلگرد 18 فولاد بردسیر کرمان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 12:11

قیمت روز 03 بهمن 1400 - 12:11 میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان، در مرکزتخصصی قلزات باتوجه به نوسانات قیمت بازار به روزرسانی میشود.
همچنین شما میتوانید، قیمت میلگرد 18 فولاد بردسیر کرمان از تاریخ  " 29 اردیبهشت 1397 - 11:02 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 12:11 " را در این صفحه مشاهده نمایید.


میلگرد 18 فولاد بردسیر کرمان، ازبا کیفیت ترین میلگردی تولیدی کشور است  که دارای تردی مناسب برای استفاده در ساختمان، وتغییر شکل نسبی آن 14درصدمی باشد.

واین نوع میلگرد، بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 18 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات، تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 18 نوع A3 را برای بررسی بارگذاری می نمایند.
وشما میتوانید با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان را خریداری نمایید.

تولید کنندگان میلگرد18 نوع A3 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 18 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد18 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.37%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/10/28

50- تومان

-0.35%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/10/27

150- تومان

-1.04%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/10/20

300- تومان

-2.05%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

سه شنبه 1400/10/14

100+ تومان

0.67%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/10/13

100- تومان

-0.68%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/10/9

100- تومان

-0.67%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/10/8

100+ تومان

0.67%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.34%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,100

پنج شنبه 1400/10/2

250- تومان

-1.66%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/9/28

50- تومان

-0.33%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/9/24

200- تومان

-1.3%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/9/22

250- تومان

-1.6%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/9/10

250- تومان

-1.58%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

50- تومان

-0.31%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/9/3

50+ تومان

0.31%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/2

50- تومان

-0.31%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/9/1

50+ تومان

0.31%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/8/30

100+ تومان

0.62%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/8/27

100- تومان

-0.63%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/8/26

100- تومان

-0.62%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/8/22

100- تومان

-0.62%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/8/19

100+ تومان

0.61%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,200

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,200

چهارشنبه 1400/8/12

50+ تومان

0.31%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,150

دوشنبه 1400/8/10

50- تومان

-0.31%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/8/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/8/4

50+ تومان

0.31%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 آبان 1400

ساعت : 13:08
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/8/3

450+ تومان

2.76%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/7/28

800- تومان

-5.05%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/6/14

150- تومان

-0.9%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/6/11

300- تومان

-1.79%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/6/9

200- تومان

-1.17%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/6/8

200- تومان

-1.16%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/6/2

400+ تومان

2.29%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.58%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/5/20

100- تومان

-0.59%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/5/14

200- تومان

-1.17%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/10

400+ تومان

2.31%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/4/22

450+ تومان

2.66%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/4/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/4/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/4/19

400+ تومان

0.03%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/4/16

100+ تومان

0.64%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,450

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/4/14

8,950+ تومان

57.93%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 اردیبهشت 1399

ساعت : 17:02
کیلوگرم

6,500

سه شنبه 1399/2/30

20+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,480

دوشنبه 1399/2/29

20- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 اردیبهشت 1399

ساعت : 14:02
کیلوگرم

6,500

یکشنبه 1399/2/28

100+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 اردیبهشت 1399

ساعت : 16:02
کیلوگرم

6,400

چهارشنبه 1399/2/24

2,360+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 مرداد 1397

ساعت : 13:05
کیلوگرم

4,040

سه شنبه 1397/5/2

40+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 مرداد 1397

ساعت : 14:05
کیلوگرم

4,000

دوشنبه 1397/5/1

400+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,600

یکشنبه 1397/4/31

110+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,490

شنبه 1397/4/30

30+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 تیر 1397

ساعت : 13:04
کیلوگرم

3,460

پنج شنبه 1397/4/28

30+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/4/27

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

26 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,460

سه شنبه 1397/4/26

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

25 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,460

دوشنبه 1397/4/25

100+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,360

یکشنبه 1397/4/24

30+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,330

شنبه 1397/4/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,330

پنج شنبه 1397/4/21

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,330

چهارشنبه 1397/4/20

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,330

سه شنبه 1397/4/19

20- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,350

یکشنبه 1397/4/17

20- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

16 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,370

شنبه 1397/4/16

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

14 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,400

پنج شنبه 1397/4/14

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,430

چهارشنبه 1397/4/13

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,460

سه شنبه 1397/4/12

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

11 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,460

دوشنبه 1397/4/11

20- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

یکشنبه 1397/4/10

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,480

شنبه 1397/4/9

15- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,495

پنج شنبه 1397/4/7

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,495

چهارشنبه 1397/4/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,495

سه شنبه 1397/4/5

65+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

04 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,430

دوشنبه 1397/4/4

90+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 تیر 1397

ساعت : 12:04
کیلوگرم

3,340

یکشنبه 1397/4/3

130+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 تیر 1397

ساعت : 11:04
کیلوگرم

3,210

شنبه 1397/4/2

30+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,180

پنج شنبه 1397/3/31

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,180

چهارشنبه 1397/3/30

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,210

سه شنبه 1397/3/29

30- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

28 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,240

دوشنبه 1397/3/28

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

27 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

3,240

یکشنبه 1397/3/27

20+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

24 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

3,220

پنج شنبه 1397/3/24

110+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

23 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,110

چهارشنبه 1397/3/23

60+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

22 خرداد 1397

ساعت : 14:03
کیلوگرم

3,050

سه شنبه 1397/3/22

30+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

21 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,020

دوشنبه 1397/3/21

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

20 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

3,020

یکشنبه 1397/3/20

80+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

19 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,940

شنبه 1397/3/19

40+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

17 خرداد 1397

ساعت : 00:03
کیلوگرم

2,900

پنج شنبه 1397/3/17

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

13 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,900

یکشنبه 1397/3/13

20+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

12 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,880

شنبه 1397/3/12

10+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

10 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,870

پنج شنبه 1397/3/10

28+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

09 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,842

چهارشنبه 1397/3/9

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

08 خرداد 1397

ساعت : 12:03
کیلوگرم

2,842

سه شنبه 1397/3/8

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

07 خرداد 1397

ساعت : 13:03
کیلوگرم

2,842

دوشنبه 1397/3/7

22+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

06 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,820

یکشنبه 1397/3/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

05 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,820

شنبه 1397/3/5

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 خرداد 1397

ساعت : 11:03
کیلوگرم

2,820

پنج شنبه 1397/3/3

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

02 خرداد 1397

ساعت : 06:03
کیلوگرم

2,820

چهارشنبه 1397/3/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

01 خرداد 1397

ساعت : 05:03
کیلوگرم

2,820

سه شنبه 1397/3/1

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

31 اردیبهشت 1397

ساعت : 03:02
کیلوگرم

2,820

دوشنبه 1397/2/31

10- تومان

0%

میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

30 اردیبهشت 1397

ساعت : 01:02
کیلوگرم

2,830

یکشنبه 1397/2/30

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

29 اردیبهشت 1397

ساعت : 11:02
کیلوگرم

2,830

شنبه 1397/2/29

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات