شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
تیرآهن 20

آخرین قیمت : 18,200 - 22 تیر 1400 - 11:04

سایز (mm)
20
وزن (Kg)
230-240
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

22 تیر 1400 - 11:04

شرکت تولید کننده
فولاد ظفر بناب

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

0.02%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

0.03%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

15 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 15:04
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,250

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

0%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

17,050

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

25 خرداد 1400

ساعت : 17:03
کیلوگرم

17,050

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

دوشنبه 1400/3/24

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/3/23

50- تومان

0%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/3/20

100- تومان

-0.01%

تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

19 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/3/19

150+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

18 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

17,000

سه شنبه 1400/3/18

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

16,900

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,600

چهارشنبه 1400/3/12

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,550

سه شنبه 1400/3/11

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/3/10

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,450

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/3/8

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/3/3

200+ تومان

0.01%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0%
تیرآهن 20 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات