شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد مهر کیان کاشان

آخرین قیمت : 15,850 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد مهر کیان کاشان


قیمت میلگرد 8 فولاد مهر کیان کاشان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد مهر کیان کاشان از تاریخ   " 06 اردیبهشت 1399 - 15:02 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 10:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد مهر کیان کاشان، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,850

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 13:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/11/2

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/28

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/26

150- تومان

-0.96%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/19

150- تومان

-0.95%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/7

300- تومان

-1.88%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

شنبه 1400/9/27

300- تومان

-1.85%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/21

300- تومان

-1.81%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,850

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,850

یکشنبه 1400/9/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/9/13

150+ تومان

0.89%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

شنبه 1400/9/13

30+ تومان

0.18%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,620

شنبه 1400/9/13

30+ تومان

0.18%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,590

شنبه 1400/9/13

20+ تومان

0.12%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,570

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,520

پنج شنبه 1400/9/11

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,420

پنج شنبه 1400/9/11

100- تومان

-0.61%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,520

پنج شنبه 1400/9/11

160- تومان

-0.97%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,680

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,680

سه شنبه 1400/9/9

340- تومان

-2.04%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,020

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,020

دوشنبه 1400/9/1

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,970

یکشنبه 1400/8/30

70+ تومان

0.41%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/8/29

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/8/27

250- تومان

-1.48%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/25

150- تومان

-0.88%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/8/24

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,150

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/8/19

150- تومان

-0.87%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/18

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/15

200- تومان

-1.17%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/8/13

200- تومان

-1.16%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

دوشنبه 1400/8/3

550+ تومان

3.16%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/8/1

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/7/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/7/26

300+ تومان

1.8%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.22%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,150

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,150

سه شنبه 1400/7/20

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/7/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/7/17

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/7/10

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/7/8

250+ تومان

1.57%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/7/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

0.97%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/7/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/7/1

400- تومان

-2.61%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/6/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 شهریور 1400

ساعت : 15:06
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/6/29

200+ تومان

1.27%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/6/25

150- تومان

-0.97%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/6/24

2,500- تومان

-16.08%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,050

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,050

یکشنبه 1400/6/7

400- تومان

-2.22%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,450

چهارشنبه 1400/6/3

250+ تومان

1.36%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/5/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,200

یکشنبه 1400/5/24

250+ تومان

1.37%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/23

400+ تومان

2.23%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/5/18

500- تومان

-2.85%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,050

سه شنبه 1400/5/12

200+ تومان

1.11%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,850

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,850

سه شنبه 1400/5/5

200+ تومان

1.12%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,650

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,650

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/4/28

450- تومان

-2.55%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,100

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

چهارشنبه 1400/4/23

300+ تومان

1.66%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/4/20

600+ تومان

3.37%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/4/19

1,050+ تومان

6.1%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

چهارشنبه 1400/4/16

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/4/12

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/4/8

200+ تومان

1.26%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/4/5

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/3/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/3/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/3/18

400+ تومان

2.54%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,350

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/3/11

250+ تومان

1.63%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,050

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/3/9

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,950

چهارشنبه 1400/3/5

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,850

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,750

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.68%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/2/29

150+ تومان

1.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/22

250+ تومان

1.72%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,250

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,250

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1400/2/16

400- تومان

-2.82%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/2/15

100- تومان

-0.68%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/8

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,650

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/2/6

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/1

200- تومان

-1.38%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

31 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,700

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/1/30

450+ تومان

3.06%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,250

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/1/28

300+ تومان

2.11%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1400/1/24

300+ تومان

2.16%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1400/1/18

100+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1400/1/17

100+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/15

500- تومان

-3.73%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,900

شنبه 1400/1/14

500+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/23

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,350

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/12/6

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/12/5

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/11/30

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/11/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/11/27

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/11/26

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/23

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

شنبه 1399/11/18

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/11/13

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1399/11/8

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/4

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,900

پنج شنبه 1399/11/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,750

چهارشنبه 1399/11/1

170+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,580

سه شنبه 1399/10/30

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,980

سه شنبه 1399/10/30

120- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/10/29

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/10/27

350- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/10/25

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/10/25

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/23

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/10/18

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/10/17

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/10/15

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/14

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,100

شنبه 1399/10/13

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,150

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1399/10/10

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1399/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,950

دوشنبه 1399/10/8

500+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/10/7

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/10/4

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1399/10/2

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/9/30

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,500

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/9/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/9/24

120- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,520

یکشنبه 1399/9/23

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,620

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,620

پنج شنبه 1399/9/20

190+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,430

چهارشنبه 1399/9/19

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,280

سه شنبه 1399/9/18

230+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,050

دوشنبه 1399/9/17

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,900

یکشنبه 1399/9/16

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,650

شنبه 1399/9/15

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/11

800+ تومان

0.07%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,700

دوشنبه 1399/9/10

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,950

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,850

چهارشنبه 1399/9/5

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/9/4

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,250

دوشنبه 1399/9/3

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/8/29

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,700

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,700

سه شنبه 1399/8/27

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/8/26

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/8/25

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/8/24

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/8/22

170- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,870

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,870

سه شنبه 1399/8/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,770

دوشنبه 1399/8/19

30- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/8/18

650- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/8/17

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/8/14

500+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/8/12

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/8/8

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/8/7

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1399/8/6

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/8/3

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/30

450- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,050

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,050

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,050

دوشنبه 1399/7/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,950

یکشنبه 1399/7/20

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/7/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

سه شنبه 1399/7/15

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/7/14

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/5

350+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

31 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/6/29

570+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

24 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/6/24

260+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,920

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,920

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

18 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

11,920

سه شنبه 1399/6/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

17 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

11,720

دوشنبه 1399/6/17

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,570

یکشنبه 1399/6/16

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,420

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,420

چهارشنبه 1399/6/12

400+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,020

سه شنبه 1399/6/11

1,200+ تومان

0.12%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

03 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

9,820

دوشنبه 1399/6/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,720

شنبه 1399/6/1

130- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,850

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,850

چهارشنبه 1399/5/29

50+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

28 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,800

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,800

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,800

یکشنبه 1399/5/26

250- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,050

پنج شنبه 1399/5/23

200- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,250

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

21 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,250

سه شنبه 1399/5/21

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,100

دوشنبه 1399/5/20

450- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,550

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,550

پنج شنبه 1399/5/16

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

13 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/5/13

400- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,050

یکشنبه 1399/5/12

300- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,350

شنبه 1399/5/11

270- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,620

چهارشنبه 1399/5/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

07 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,620

سه شنبه 1399/5/7

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,320

دوشنبه 1399/5/6

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

04 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/5/4

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/5/2

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

02 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,300

پنج شنبه 1399/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

01 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

11,300

چهارشنبه 1399/5/1

700- تومان

-0.06%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

12,000

دوشنبه 1399/4/30

550+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,450

پنج شنبه 1399/4/26

330+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

25 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

11,120

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

23 تیر 1399

ساعت : 10:04
کیلوگرم

11,120

دوشنبه 1399/4/23

3,320+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

27 خرداد 1399

ساعت : 10:03
کیلوگرم

7,800

سه شنبه 1399/3/27

1,090+ تومان

0.162444%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

22 اردیبهشت 1399

ساعت : 12:02
کیلوگرم

6,710

دوشنبه 1399/2/22

410+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

11 اردیبهشت 1399

ساعت : 11:02
کیلوگرم

6,300

پنج شنبه 1399/2/11

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

08 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,500

دوشنبه 1399/2/8

100+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد مهر کیان کاشان

06 اردیبهشت 1399

ساعت : 15:02
کیلوگرم

6,400

شنبه 1399/2/6

0 تومان

-
مشاوران
محصولات مرتبط
اشتراک گذاری نظرات