شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد شاهین بناب

آخرین قیمت : 17,100 - 07 آذر 1400 - 11:09

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

07 آذر 1400 - 11:09

شرکت تولید کننده

فولاد شاهین بناب


قیمت میلگرد 8 فولاد شاهین بناب درتاریخ 07 آذر 1400 - 11:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد شاهین بناب از تاریخ   " 28 بهمن 1396 - 12:11 " تا تاریخ " 07 آذر 1400 - 11:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 07 آذر 1400 - 11:09 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد شاهین بناب، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,000

یکشنبه 1400/8/16

250- تومان

-1.47%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,250

پنج شنبه 1400/8/13

250- تومان

-1.45%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

پنج شنبه 1400/8/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/8/3

800+ تومان

4.57%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/7/28

530+ تومان

3.17%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,170

شنبه 1400/7/24

120+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

شنبه 1400/7/24

250- تومان

-1.56%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/7/20

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,500

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/7/14

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/7/10

800+ تومان

4.88%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,600

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/7/3

400- تومان

-2.58%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/6/31

350+ تومان

2.2%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/6/29

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

15,500

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.94%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/6/25

750- تومان

-4.75%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,550

دوشنبه 1400/6/22

500- تومان

-3.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,050

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

17,050

چهارشنبه 1400/6/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

17,050

سه شنبه 1400/6/16

600- تومان

-3.52%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,650

یکشنبه 1400/6/14

450- تومان

-2.55%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,100

چهارشنبه 1400/6/10

300- تومان

-1.66%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,400

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.54%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,500

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,500

چهارشنبه 1400/6/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,500

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,450

یکشنبه 1400/5/31

200+ تومان

1.08%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,250

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,250

یکشنبه 1400/5/24

200+ تومان

1.1%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 مرداد 1400

ساعت : 14:05
کیلوگرم

18,050

چهارشنبه 1400/5/20

150+ تومان

0.83%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,900

دوشنبه 1400/5/18

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/5/17

500- تومان

-2.81%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,300

دوشنبه 1400/5/11

200+ تومان

1.09%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,100

شنبه 1400/5/9

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,000

دوشنبه 1400/5/4

200+ تومان

1.11%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,800

یکشنبه 1400/5/3

200+ تومان

1.12%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/5/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,600

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/4/29

500- تومان

-2.84%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

شنبه 1400/4/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,100

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/20

1,600+ تومان

8.84%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,500

چهارشنبه 1400/4/16

450+ تومان

2.73%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/4/15

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/4/9

230+ تومان

1.44%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,720

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,720

یکشنبه 1400/4/6

70+ تومان

0.45%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/3/30

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/3/24

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/3/18

200+ تومان

1.25%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.27%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/3/13

400+ تومان

2.56%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/3/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/3/9

150+ تومان

0.99%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,050

شنبه 1400/3/8

250+ تومان

1.66%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 خرداد 1400

ساعت : 16:03
کیلوگرم

14,550

یکشنبه 1400/3/2

50- تومان

-0.34%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

چهارشنبه 1400/2/29

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,650

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,550

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,550

یکشنبه 1400/2/26

200+ تومان

1.37%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,350

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.7%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,250

شنبه 1400/2/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,250

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,150

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,150

سه شنبه 1400/2/21

50- تومان

-0.35%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1400/2/20

100+ تومان

0.71%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,050

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,050

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/2/16

150- تومان

-1.07%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/13

200- تومان

-1.41%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,400

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.69%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1400/2/8

100+ تومان

0.7%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,150

شنبه 1400/2/4

150- تومان

-1.06%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/1/31

200+ تومان

1.4%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/1/30

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,850

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,750

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,750

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 فروردین 1400

ساعت : 15:01
کیلوگرم

13,750

چهارشنبه 1400/1/25

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 فروردین 1400

ساعت : 16:01
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1400/1/24

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.73%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,550

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1400/1/18

80+ تومان

0.59%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,470

سه شنبه 1400/1/17

70+ تومان

0.52%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1400/1/15

300- تومان

-2.24%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,700

شنبه 1400/1/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/12/24

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/12/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,900

چهارشنبه 1399/12/6

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/12/5

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/12/4

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/11/29

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/11/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,950

دوشنبه 1399/11/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,950

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/11/14

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,800

شنبه 1399/11/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

12,700

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,700

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,700

یکشنبه 1399/11/5

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/11/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/11/1

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,800

سه شنبه 1399/10/30

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/27

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/10/24

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1399/10/22

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/10/18

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/10/17

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,050

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,050

دوشنبه 1399/10/15

350+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/14

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/10/14

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,750

شنبه 1399/10/13

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1399/10/11

550- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,450

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,450

سه شنبه 1399/10/9

800+ تومان

0.06%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1399/10/8

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/10/6

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/10/3

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,250

سه شنبه 1399/10/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/2

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/10/1

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/9/30

170+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,580

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,430

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,430

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,430

سه شنبه 1399/9/25

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/9/24

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,430

یکشنبه 1399/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,430

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,430

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,380

چهارشنبه 1399/9/19

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,130

سه شنبه 1399/9/18

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,880

دوشنبه 1399/9/17

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,750

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,750

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,650

شنبه 1399/9/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,450

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,450

چهارشنبه 1399/9/12

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.06%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/10

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,550

دوشنبه 1399/9/10

150- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,700

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,700

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,650

پنج شنبه 1399/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,650

چهارشنبه 1399/9/5

150- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,800

سه شنبه 1399/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

10,800

یکشنبه 1399/9/2

700- تومان

-0.06%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/9/1

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,600

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,600

چهارشنبه 1399/8/28

200- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,800

سه شنبه 1399/8/27

600- تومان

-0.05%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/8/26

450- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/8/19

400- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,250

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,250

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,250

چهارشنبه 1399/8/14

350+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,900

دوشنبه 1399/8/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/8/11

600- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,400

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/8/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/8/1

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/7/29

1,100- تومان

-0.08%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/7/21

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/7/20

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,700

شنبه 1399/7/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/7/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/7/8

350+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,250

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

یکشنبه 1399/7/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/7/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,850

پنج شنبه 1399/7/3

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/7/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/7/2

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/7/1

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,480

دوشنبه 1399/6/31

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,350

یکشنبه 1399/6/30

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,330

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,330

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,330

چهارشنبه 1399/6/26

230+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,100

دوشنبه 1399/6/24

350+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,750

یکشنبه 1399/6/23

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,700

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,700

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,700

سه شنبه 1399/6/18

400+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/6/17

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,250

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,200

یکشنبه 1399/6/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,200

شنبه 1399/6/15

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,000

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/6/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,000

سه شنبه 1399/6/11

800+ تومان

0.08%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,200

دوشنبه 1399/6/10

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,100

دوشنبه 1399/6/10

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,020

پنج شنبه 1399/6/6

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/6/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

9,900

سه شنبه 1399/6/4

250+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,650

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

9,650

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,650

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,650

پنج شنبه 1399/5/30

250- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,900

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,900

سه شنبه 1399/5/28

75+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 مرداد 1399

ساعت : 16:05
کیلوگرم

9,825

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,825

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,825

شنبه 1399/5/25

225- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,050

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,050

سه شنبه 1399/5/21

50+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

20 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

پنج شنبه 1399/5/16

450- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,750

چهارشنبه 1399/5/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,750

سه شنبه 1399/5/14

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,730

دوشنبه 1399/5/13

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/5/13

250- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/5/12

200- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,100

شنبه 1399/5/11

250- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,350

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,350

چهارشنبه 1399/5/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,300

سه شنبه 1399/5/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,200

دوشنبه 1399/5/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,100

دوشنبه 1399/5/6

500+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,600

شنبه 1399/5/4

400- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/5/4

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

10,850

پنج شنبه 1399/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

10,850

چهارشنبه 1399/5/1

1,050- تومان

-0.09%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,900

سه شنبه 1399/4/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/4/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,900

یکشنبه 1399/4/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,750

یکشنبه 1399/4/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/4/29

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,400

شنبه 1399/4/28

3,440+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/4/28

3,340+ تومان

0.42%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,200

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

11,200

چهارشنبه 1399/4/25

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/4/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,050

دوشنبه 1399/4/23

3,090+ تومان

0.39%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,000

دوشنبه 1399/4/23

3,040+ تومان

0.38%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

10,620

یکشنبه 1399/4/22

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,570

شنبه 1399/4/21

2,610+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

10,520

پنج شنبه 1399/4/19

2,560+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,100

چهارشنبه 1399/4/18

2,140+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,750

سه شنبه 1399/4/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,750

دوشنبه 1399/4/16

1,790+ تومان

0.22%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,350

شنبه 1399/4/14

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

9,050

شنبه 1399/4/14

1,090+ تومان

0.14%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

11 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,670

چهارشنبه 1399/4/11

710+ تومان

0.09%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

8,650

سه شنبه 1399/4/10

690+ تومان

0.09%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,650

دوشنبه 1399/4/9

690+ تومان

0.09%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,650

یکشنبه 1399/4/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,650

شنبه 1399/4/7

690+ تومان

0.09%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

8,650

پنج شنبه 1399/4/5

40+ تومان

0.00464576%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

8,610

چهارشنبه 1399/4/4

60+ تومان

0.00701754%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

04 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

8,550

چهارشنبه 1399/4/4

590+ تومان

0.07%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

03 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,200

سه شنبه 1399/4/3

240+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

8,000

دوشنبه 1399/4/2

40+ تومان

0.00502513%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,960

یکشنبه 1399/4/1

150+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

7,810

یکشنبه 1399/4/1

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 تیر 1399

ساعت : 12:04
کیلوگرم

7,850

یکشنبه 1399/4/1

120+ تومان

0.0155239%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,730

شنبه 1399/3/31

20- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 14:03
کیلوگرم

7,750

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

31 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,700

شنبه 1399/3/31

50+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1399

ساعت : 12:03
کیلوگرم

7,650

پنج شنبه 1399/3/29

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم

7,630

پنج شنبه 1399/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 خرداد 1399

ساعت : 16:03
کیلوگرم

7,630

سه شنبه 1399/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,630

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

26 خرداد 1399

ساعت : 15:03
کیلوگرم

7,630

دوشنبه 1399/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,630

یکشنبه 1399/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 خرداد 1399

ساعت : 13:03
کیلوگرم

7,630

یکشنبه 1399/3/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 خرداد 1399

ساعت : 11:03
کیلوگرم