شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد سپهر ایرانیان

آخرین قیمت : 15,700 - 02 بهمن 1400 - 14:11

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

02 بهمن 1400 - 14:11

شرکت تولید کننده

فولاد سپهر ایرانیان


قیمت میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان درتاریخ 02 بهمن 1400 - 14:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان از تاریخ   " 28 بهمن 1396 - 11:11 " تا تاریخ " 02 بهمن 1400 - 14:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 02 بهمن 1400 - 14:11 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 14:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/10/28

200- تومان

-1.29%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/10/14

200+ تومان

1.25%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/10/8

270- تومان

-1.71%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,020

دوشنبه 1400/10/6

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,120

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,120

شنبه 1400/10/4

130- تومان

-0.81%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/29

150- تومان

-0.92%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/27

150- تومان

-0.91%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/9/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

سه شنبه 1400/9/23

100- تومان

-0.6%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/21

150- تومان

-0.9%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/14

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,750

شنبه 1400/9/13

170+ تومان

1.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,580

شنبه 1400/9/13

30+ تومان

0.18%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

پنج شنبه 1400/9/11

170- تومان

-1.03%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,720

چهارشنبه 1400/9/10

230- تومان

-1.38%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/9/1

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/8/27

200- تومان

-1.18%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/8/25

50- تومان

-0.29%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,150

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,150

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,150

دوشنبه 1400/8/17

200- تومان

-1.17%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

سه شنبه 1400/8/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/8/10

150- تومان

-0.86%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/8/5

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/8/3

400+ تومان

2.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/8/1

200+ تومان

1.17%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/7/29

130+ تومان

0.77%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,720

چهارشنبه 1400/7/28

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,620

دوشنبه 1400/7/26

400+ تومان

2.41%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,220

شنبه 1400/7/24

200+ تومان

1.23%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,020

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,020

سه شنبه 1400/7/20

70+ تومان

0.44%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/7/8

230+ تومان

1.44%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,720

چهارشنبه 1400/7/7

320+ تومان

2.04%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/7/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/7/1

350- تومان

-2.27%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/6/30

550+ تومان

3.49%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/6/28

300- تومان

-1.97%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/6/27

500- تومان

-3.23%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/6/23

200- تومان

-1.25%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/6/22

400- تومان

-2.47%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/6/21

500- تومان

-3.01%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,100

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,100

چهارشنبه 1400/6/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 شهریور 1400

ساعت : 13:06
کیلوگرم

17,100

سه شنبه 1400/6/16

400- تومان

-2.34%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/6/13

600- تومان

-3.43%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,100

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/6/7

100- تومان

-0.55%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,200

شنبه 1400/6/6

220- تومان

-1.21%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,420

دوشنبه 1400/6/1

270+ تومان

1.47%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,150

شنبه 1400/5/30

130+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,020

دوشنبه 1400/5/25

70+ تومان

0.39%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/23

30+ تومان

0.17%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,920

پنج شنبه 1400/5/21

170+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,750

چهارشنبه 1400/5/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

سه شنبه 1400/5/19

150+ تومان

0.85%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/5/18

150+ تومان

0.85%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,450

یکشنبه 1400/5/17

70- تومان

-0.4%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,520

شنبه 1400/5/16

630- تومان

-3.6%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,150

دوشنبه 1400/5/11

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

چهارشنبه 1400/5/6

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,950

سه شنبه 1400/5/5

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,850

دوشنبه 1400/5/4

200+ تومان

1.12%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,650

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,650

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/4/28

100- تومان

-0.57%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,750

یکشنبه 1400/4/27

150- تومان

-0.85%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/4/26

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,800

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,800

چهارشنبه 1400/4/23

250- تومان

-1.4%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

18,050

دوشنبه 1400/4/21

2,000+ تومان

11.08%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

16,050

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,050

یکشنبه 1400/4/13

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/4/10

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/4/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,900

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/4/7

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/4/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/4/2

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/4/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/3/31

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/3/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/3/30

150- تومان

-0.96%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,850

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,850

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,850

دوشنبه 1400/3/24

30+ تومان

0.19%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,820

یکشنبه 1400/3/23

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,920

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,920

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,920

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,920

چهارشنبه 1400/3/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,920

سه شنبه 1400/3/18

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,820

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,720

دوشنبه 1400/3/17

150+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,570

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,520

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,520

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,520

چهارشنبه 1400/3/12

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,420

سه شنبه 1400/3/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,420

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,420

دوشنبه 1400/3/10

300+ تومان

1.95%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,120

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,070

شنبه 1400/3/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,020

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,020

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,020

چهارشنبه 1400/3/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,020

سه شنبه 1400/3/4

200+ تومان

1.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,820

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,820

یکشنبه 1400/3/2

80- تومان

-0.54%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/2/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,900

سه شنبه 1400/2/28

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,800

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,800

یکشنبه 1400/2/26

280+ تومان

1.89%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,520

چهارشنبه 1400/2/22

170+ تومان

1.17%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 16:02
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,350

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

چهارشنبه 1400/2/15

470- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,820

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,820

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,820

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,720

چهارشنبه 1400/2/8

70+ تومان

0.48%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,650

سه شنبه 1400/2/7

30+ تومان

0.2%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,620

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,620

یکشنبه 1400/2/5

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,520

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,520

شنبه 1400/2/4

100- تومان

-0.69%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,620

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,620

چهارشنبه 1400/2/1

130- تومان

-0.89%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,750

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,750

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/1/30

400+ تومان

2.71%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/1/29

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/1/28

250+ تومان

1.75%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,050

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

14,050

سه شنبه 1400/1/24

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,920

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,920

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,820

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,720

دوشنبه 1400/1/23

100+ تومان

0.73%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,620

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,620

شنبه 1400/1/21

80- تومان

-0.59%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1400/1/19

80+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,620

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.37%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,570

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.37%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

13,520

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,520

یکشنبه 1400/1/15

100- تومان

-0.74%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,620

شنبه 1400/1/14

130- تومان

-0.95%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1400/1/10

380+ تومان

2.76%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,370

دوشنبه 1399/12/25

100+ تومان

0.75%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,270

یکشنبه 1399/12/24

50- تومان

-0.38%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,220

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,220

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,220

سه شنبه 1399/12/19

120+ تومان

0.91%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/18

100- تومان

-0.76%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 اسفند 1399

ساعت : 15:12
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/12/17

120- تومان

-0.92%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,220

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,220

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,220

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,220

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,220

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,220

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,220

یکشنبه 1399/12/10

210- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,430

یکشنبه 1399/12/10

10+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,420

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,320

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,220

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,220

سه شنبه 1399/12/5

200- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,420

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,420

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,420

شنبه 1399/12/2

130- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/11/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/11/29

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,420

سه شنبه 1399/11/28

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/11/27

830+ تومان

0.07%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,520

یکشنبه 1399/11/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

12,520

شنبه 1399/11/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,420

شنبه 1399/11/25

830- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,250

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/11/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/11/20

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,020

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,020

شنبه 1399/11/18

180- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/11/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/11/13

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/11/11

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,020

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,020

چهارشنبه 1399/11/8

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,120

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,120

دوشنبه 1399/11/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,120

یکشنبه 1399/11/5

120+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/30

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/27

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/27

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 دی 1399

ساعت : 09:10
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,650

چهارشنبه 1399/10/24

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/22

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1399/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/17

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/10/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/10/16

320- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,220

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1399/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

14,120

یکشنبه 1399/10/14

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,920

یکشنبه 1399/10/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,820

شنبه 1399/10/13

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,020

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,020

پنج شنبه 1399/10/11

380- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,400

چهارشنبه 1399/10/10

450+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1399/10/9

170+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,780

یکشنبه 1399/10/7

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,630

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,550

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,550

پنج شنبه 1399/10/4

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1399/10/2

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,000

دوشنبه 1399/10/1

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/9/30

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,700

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/9/25

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/9/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,400

دوشنبه 1399/9/24

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,550

یکشنبه 1399/9/23

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,650

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/9/20

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,520

چهارشنبه 1399/9/19

140+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

12,380

سه شنبه 1399/9/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,280

سه شنبه 1399/9/18

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,250

دوشنبه 1399/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,250

دوشنبه 1399/9/17

170+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,080

دوشنبه 1399/9/17

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,050

یکشنبه 1399/9/16

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,020

شنبه 1399/9/15

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,720

شنبه 1399/9/15

220+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/11

700+ تومان

0.06%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,000

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,950

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,850

چهارشنبه 1399/9/5

900- تومان

-0.08%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,750

سه شنبه 1399/8/27

370- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,120

دوشنبه 1399/8/26

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,220

یکشنبه 1399/8/25

330- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,550

شنبه 1399/8/24

220- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,770

پنج شنبه 1399/8/22

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,870

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,870

سه شنبه 1399/8/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,820

دوشنبه 1399/8/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,720

دوشنبه 1399/8/19

120+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1399/8/18

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,900

یکشنبه 1399/8/18

600- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/8/17

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,700

شنبه 1399/8/17

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1399/8/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/8/14

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/8/12

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/8/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/8/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1399

ساعت : 15:08
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/8/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/8/11

250- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

11 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,350

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,350

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,350

پنج شنبه 1399/8/8

200- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1399/8/7

470- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

14,020

شنبه 1399/8/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,920

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,920

پنج شنبه 1399/8/1

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,620

چهارشنبه 1399/7/30

530- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,150

دوشنبه 1399/7/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,050

یکشنبه 1399/7/27

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 مهر 1399

ساعت : 09:07
کیلوگرم

13,920

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,920

چهارشنبه 1399/7/23

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,120

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,120

سه شنبه 1399/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1399/7/21

360+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,760

شنبه 1399/7/19

190+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,570

شنبه 1399/7/19

20+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,550

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,550

سه شنبه 1399/7/15

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,520

دوشنبه 1399/7/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

14 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,420

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

13 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,420

یکشنبه 1399/7/13

300- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

12 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,720

شنبه 1399/7/12

60+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

10 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,660

پنج شنبه 1399/7/10

40+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,620

چهارشنبه 1399/7/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,520

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,520

دوشنبه 1399/7/7

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

07 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/7/6

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/7/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

03 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/7/3

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 مهر 1399

ساعت : 14:07
کیلوگرم

12,920

چهارشنبه 1399/7/2

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,870

چهارشنبه 1399/7/2

120+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

01 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,750

سه شنبه 1399/7/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

31 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,750

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,750

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

29 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

27 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,750

پنج شنبه 1399/6/27

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/6/26

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,480

چهارشنبه 1399/6/26

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,230

دوشنبه 1399/6/24

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

24 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,180

دوشنبه 1399/6/24

60+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,120

یکشنبه 1399/6/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,020

یکشنبه 1399/6/23

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,970

یکشنبه 1399/6/23

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

22 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,920

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

20 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,920

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,920

چهارشنبه 1399/6/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

18 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,920

سه شنبه 1399/6/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

17 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,720

دوشنبه 1399/6/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

11,720

یکشنبه 1399/6/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

16 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,620

یکشنبه 1399/6/16

420+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد سپهر ایرانیان

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,200

شنبه 1399/6/15