شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد سیرجان حدید جنوب

آخرین قیمت : 15,600 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد سیرجان حدید جنوب


قیمت میلگرد 8 فولاد سیرجان حدید جنوب درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد سیرجان حدید جنوب از تاریخ   " 03 اردیبهشت 1399 - 10:02 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 10:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد سیرجان حدید جنوب، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.96%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,450

شنبه 1400/11/2

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 بهمن 1400

ساعت : 11:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

400- تومان

-2.6%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,800

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/10/19

200- تومان

-1.27%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/10/6

200- تومان

-1.25%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/10/4

150- تومان

-0.93%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,350

پنج شنبه 1400/9/25

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,250

چهارشنبه 1400/9/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/9/23

200- تومان

-1.23%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/23

250- تومان

-1.52%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,650

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,650

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,650

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

دوشنبه 1400/9/15

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,600

یکشنبه 1400/9/14

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,500

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,450

شنبه 1400/9/13

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/13

250- تومان

-1.52%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

چهارشنبه 1400/9/10

300- تومان

-1.8%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,950

سه شنبه 1400/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/9/7

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,900

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,900

چهارشنبه 1400/9/3

350- تومان

-2.07%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,250

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,250

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,250

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,250

یکشنبه 1400/8/30

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/8/26

400- تومان

-2.33%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,600

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,500

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

چهارشنبه 1400/8/12

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/8/10

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,400

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,300

چهارشنبه 1400/8/5

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,100

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.17%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.59%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/8/1

150+ تومان

0.89%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,650

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,600

پنج شنبه 1400/7/29

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,550

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,550

سه شنبه 1400/7/27

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,450

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.22%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/7/20

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,900

دوشنبه 1400/7/19

450- تومان

-2.83%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,350

شنبه 1400/7/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,350

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,350

یکشنبه 1400/7/11

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/7/10

200+ تومان

1.23%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/7/8

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/7/7

150+ تومان

0.94%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/7/4

500- تومان

-3.21%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/6/30

400+ تومان

2.48%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/6/27

500- تومان

-3.25%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/6/24

300- تومان

-1.89%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,200

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,200

دوشنبه 1400/6/22

650- تومان

-4.01%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,850

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,850

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,850

پنج شنبه 1400/6/18

150- تومان

-0.89%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/6/17

450- تومان

-2.65%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,450

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/6/15

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,400

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,400

شنبه 1400/6/13

500- تومان

-2.87%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,900

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

چهارشنبه 1400/6/10

150+ تومان

0.84%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,750

سه شنبه 1400/6/9

550- تومان

-3.1%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,300

شنبه 1400/6/6

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,250

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,250

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,200

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,200

دوشنبه 1400/6/1

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,150

یکشنبه 1400/5/31

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

18,100

شنبه 1400/5/30

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,000

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,950

دوشنبه 1400/5/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/5/24

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/5/23

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,850

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,850

چهارشنبه 1400/5/20

150+ تومان

0.84%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,700

سه شنبه 1400/5/19

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,650

دوشنبه 1400/5/18

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,600

شنبه 1400/5/16

500- تومان

-2.84%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,100

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,100

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,100

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/5/10

200+ تومان

1.1%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,900

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,900

چهارشنبه 1400/5/6

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,850

سه شنبه 1400/5/5

150+ تومان

0.84%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,700

دوشنبه 1400/5/4

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/5/3

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/5/2

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/4/29

700- تومان

-4.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,100

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,100

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,100

شنبه 1400/4/26

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

18,000

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,000

چهارشنبه 1400/4/23

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,900

سه شنبه 1400/4/22

200+ تومان

1.12%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,700

دوشنبه 1400/4/21

400+ تومان

2.26%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/4/20

950+ تومان

5.49%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 تیر 1400

ساعت : 13:04
کیلوگرم

16,350

چهارشنبه 1400/4/16

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/4/16

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,150

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,150

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/4/7

80+ تومان

0.5%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,870

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

15,820

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,820

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,820

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,820

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,770

دوشنبه 1400/3/31

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,720

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,820

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,920

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,920

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,920

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,920

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,920

دوشنبه 1400/3/24

20+ تومان

0.13%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,900

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,900

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,900

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,900

چهارشنبه 1400/3/19

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/3/18

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,500

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,450

دوشنبه 1400/3/17

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/3/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,400

چهارشنبه 1400/3/12

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,300

سه شنبه 1400/3/11

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 14:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/10

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,150

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/3/8

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,050

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,950

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,950

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,950

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,900

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/4

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,500

یکشنبه 1400/3/2

350- تومان

-2.41%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,850

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,750

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/2/27

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,650

یکشنبه 1400/2/26

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,550

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,450

چهارشنبه 1400/2/22

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,400

سه شنبه 1400/2/21

100+ تومان

0.69%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,250

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,250

شنبه 1400/2/18

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,200

شنبه 1400/2/18

100+ تومان

0.7%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/2/16

100- تومان

-0.71%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/15

550- تومان

-3.87%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,750

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,750

یکشنبه 1400/2/12

850+ تومان

5.76%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/10/2

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/9/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/9/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/9/29

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/9/25

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,950

سه شنبه 1399/9/25

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/9/23

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/9/20

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,950

چهارشنبه 1399/9/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,850

سه شنبه 1399/9/18

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1399/9/17

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,550

دوشنبه 1399/9/17

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,350

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,250

یکشنبه 1399/9/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,150

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,050

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,050

چهارشنبه 1399/9/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,950

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,850

سه شنبه 1399/9/11

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,650

سه شنبه 1399/9/11

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

11,450

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

11,350

دوشنبه 1399/9/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,300

دوشنبه 1399/9/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,300

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,300

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,200

پنج شنبه 1399/9/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

11,000

چهارشنبه 1399/9/5

500- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

سه شنبه 1399/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,500

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,500

یکشنبه 1399/9/2

200- تومان

-0.02%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,700

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,700

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,700

پنج شنبه 1399/8/29

600- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/8/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/8/25

1,300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/8/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/8/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/8/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/8/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/8/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/8/14

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/8/12

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/8/12

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/8/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,200

شنبه 1399/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 آبان 1399

ساعت : 09:08
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

13,200

چهارشنبه 1399/8/7

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/8/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/8/6

600- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

14,100

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1399/8/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,100

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1399/7/28

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/7/27

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1399/7/27

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,850

یکشنبه 1399/7/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,850

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,850

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,850

سه شنبه 1399/7/22

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

21 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/7/21

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1399/7/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/7/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/7/19

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/7/19

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

14 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/7/14

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,650

شنبه 1399/7/12

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/7/10

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/7/9

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

09 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,450

چهارشنبه 1399/7/9

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/7/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,350

سه شنبه 1399/7/8

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

13,250

دوشنبه 1399/7/7

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,200

دوشنبه 1399/7/7

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

07 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,150

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/7/6

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,100

یکشنبه 1399/7/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/5

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,050

شنبه 1399/7/5

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/7/3

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 مهر 1399

ساعت : 16:07
کیلوگرم

12,850

چهارشنبه 1399/7/2

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/7/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/7/1

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

31 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 شهریور 1399

ساعت : 14:06
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/6/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/6/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/6/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/6/26

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,200

چهارشنبه 1399/6/26

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

12,050

دوشنبه 1399/6/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

24 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,950

دوشنبه 1399/6/24

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

23 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,850

یکشنبه 1399/6/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

22 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,850

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

20 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,850

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,850

چهارشنبه 1399/6/19

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

18 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,800

سه شنبه 1399/6/18

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

17 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,700

دوشنبه 1399/6/17

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/6/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

16 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,550

یکشنبه 1399/6/16

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,500

شنبه 1399/6/15

500+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

11,000

شنبه 1399/6/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

15 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/6/15

500- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

13 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,400

پنج شنبه 1399/6/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

12 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/6/12

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,350

سه شنبه 1399/6/11

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,050

سه شنبه 1399/6/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/6/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,850

سه شنبه 1399/6/11

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

11 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,550

سه شنبه 1399/6/11

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,350

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,300

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,250

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

10 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,200

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,150

پنج شنبه 1399/6/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,150

چهارشنبه 1399/6/5

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

05 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

10,100

چهارشنبه 1399/6/5

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

04 شهریور 1399

ساعت : 12:06
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/6/4

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,800

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

02 شهریور 1399

ساعت : 10:06
کیلوگرم

9,800

یکشنبه 1399/6/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,800

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

30 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,800

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

29 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,800

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

28 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,800

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

9,800

دوشنبه 1399/5/27

50+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

27 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,750

دوشنبه 1399/5/27

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

26 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

9,650

یکشنبه 1399/5/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

9,650

شنبه 1399/5/25

400- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

25 مرداد 1399

ساعت : 10:05
کیلوگرم

10,050

شنبه 1399/5/25