شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد ظفر بناب

آخرین قیمت : 17,150 - 06 آذر 1400 - 11:09

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

06 آذر 1400 - 11:09

شرکت تولید کننده

فولاد ظفر بناب


قیمت میلگرد 8 فولاد ظفر بناب درتاریخ 06 آذر 1400 - 11:09

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد ظفر بناب از تاریخ   " 28 بهمن 1396 - 12:11 " تا تاریخ " 06 آذر 1400 - 11:09 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 06 آذر 1400 - 11:09 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد ظفر بناب ، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,150

شنبه 1400/9/6

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,050

پنج شنبه 1400/9/4

150+ تومان

0.88%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,900

سه شنبه 1400/9/2

300- تومان

-1.78%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/9/1

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/30

350- تومان

-2.05%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

یکشنبه 1400/8/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

شنبه 1400/8/22

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,350

دوشنبه 1400/8/17

150+ تومان

0.86%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/17

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/8/15

200- تومان

-1.17%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/8/11

200- تومان

-1.16%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,500

پنج شنبه 1400/8/6

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,450

چهارشنبه 1400/8/5

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,400

سه شنبه 1400/8/4

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1400

ساعت : 14:08
کیلوگرم

17,300

دوشنبه 1400/8/3

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/8/3

150+ تومان

0.87%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,050

شنبه 1400/8/1

50+ تومان

0.29%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

17,000

پنج شنبه 1400/7/29

250+ تومان

1.47%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,750

چهارشنبه 1400/7/28

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/7/27

200+ تومان

1.2%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/7/25

200+ تومان

1.22%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,200

شنبه 1400/7/24

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,150

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,050

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/7/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/7/18

50- تومان

-0.31%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/7/17

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/7/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/7/11

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/7/10

150+ تومان

0.94%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,800

پنج شنبه 1400/7/8

250+ تومان

1.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

15,550

سه شنبه 1400/7/6

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,500

سه شنبه 1400/7/6

150+ تومان

0.97%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/7/4

300- تومان

-1.95%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/7/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 مهر 1400

ساعت : 11:07
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/7/1

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/6/30

150+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 14:06
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/6/29

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

دوشنبه 1400/6/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

15,550

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,550

شنبه 1400/6/27

400- تومان

-2.57%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/6/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

15,950

سه شنبه 1400/6/23

1,000- تومان

-6.27%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,950

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,950

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,950

شنبه 1400/6/20

50- تومان

-0.29%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,000

چهارشنبه 1400/6/17

600- تومان

-3.53%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,600

یکشنبه 1400/6/14

300- تومان

-1.7%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

چهارشنبه 1400/6/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,900

سه شنبه 1400/6/9

400- تومان

-2.23%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

دوشنبه 1400/6/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

یکشنبه 1400/6/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,300

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,300

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,250

سه شنبه 1400/6/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,250

دوشنبه 1400/6/1

200+ تومان

1.1%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,050

یکشنبه 1400/5/31

100+ تومان

0.55%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

سه شنبه 1400/5/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

دوشنبه 1400/5/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/5/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 مرداد 1400

ساعت : 13:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

پنج شنبه 1400/5/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

سه شنبه 1400/5/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,950

یکشنبه 1400/5/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

شنبه 1400/5/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

پنج شنبه 1400/5/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,950

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,950

دوشنبه 1400/5/11

150+ تومان

0.84%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,800

شنبه 1400/5/9

50+ تومان

0.28%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,750

چهارشنبه 1400/5/6

200+ تومان

1.13%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,550

دوشنبه 1400/5/4

250+ تومان

1.42%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 مرداد 1400

ساعت : 12:05
کیلوگرم

17,300

یکشنبه 1400/5/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

17,300

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,300

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,300

سه شنبه 1400/4/29

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

پنج شنبه 1400/4/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

چهارشنبه 1400/4/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,200

سه شنبه 1400/4/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

17,200

دوشنبه 1400/4/21

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/4/20

300+ تومان

1.75%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/4/19

500+ تومان

2.98%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/4/16

300+ تومان

1.84%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/4/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 16:04
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/4/14

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

دوشنبه 1400/4/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/4/9

200+ تومان

1.26%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

دوشنبه 1400/4/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/4/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 تیر 1400

ساعت : 11:04
کیلوگرم

15,650

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/3/31

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/3/30

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

دوشنبه 1400/3/24

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/3/23

50- تومان

-0.32%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,750

پنج شنبه 1400/3/20

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,850

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,850

چهارشنبه 1400/3/19

150+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/3/18

100+ تومان

0.64%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/3/17

200+ تومان

1.28%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,400

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,400

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/3/12

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,250

سه شنبه 1400/3/11

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,200

دوشنبه 1400/3/10

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,150

یکشنبه 1400/3/9

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/3/8

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,900

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/3/5

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 15:03
کیلوگرم

14,850

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,800

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,750

دوشنبه 1400/3/3

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,650

دوشنبه 1400/3/3

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.68%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/3/1

150- تومان

-1.02%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,850

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,850

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,750

سه شنبه 1400/2/28

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,700

دوشنبه 1400/2/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/2/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,700

شنبه 1400/2/25

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/2/21

50+ تومان

0.34%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,450

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,400

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,400

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.39%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,600

چهارشنبه 1400/2/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,600

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/2/12

100+ تومان

0.68%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 15:02
کیلوگرم

14,500

شنبه 1400/2/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,500

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,500

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 14:02
کیلوگرم

14,500

سه شنبه 1400/2/7

150+ تومان

1.03%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

سه شنبه 1400/2/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,350

دوشنبه 1400/2/6

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,300

چهارشنبه 1400/2/1

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,250

سه شنبه 1400/1/31

50+ تومان

0.35%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/1/30

120+ تومان

0.85%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,080

یکشنبه 1400/1/29

80+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,000

شنبه 1400/1/28

50+ تومان

0.36%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,950

پنج شنبه 1400/1/26

30+ تومان

0.22%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,920

چهارشنبه 1400/1/25

120+ تومان

0.86%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1400/1/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1400/1/18

50+ تومان

0.36%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,750

سه شنبه 1400/1/17

130+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,620

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

13,620

یکشنبه 1400/1/15

220- تومان

-1.62%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,840

شنبه 1400/1/14

30+ تومان

0.22%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,810

شنبه 1400/1/14

30- تومان

-0.22%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,840

چهارشنبه 1400/1/11

20+ تومان

0.14%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

13,820

سه شنبه 1400/1/10

70+ تومان

0.51%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,750

یکشنبه 1400/1/8

230+ تومان

1.67%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,520

شنبه 1400/1/7

100+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,420

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,420

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,420

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,420

دوشنبه 1399/12/25

90+ تومان

0.67%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,330

یکشنبه 1399/12/24

100+ تومان

0.75%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,230

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,230

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,230

سه شنبه 1399/12/19

130+ تومان

0.98%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/12/18

100- تومان

-0.76%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/12/17

200- تومان

-1.52%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/12/12

50- تومان

-0.373134%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,450

دوشنبه 1399/12/11

150- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/12/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/12/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,600

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/11/29

150+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,450

سه شنبه 1399/11/28

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,550

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,550

یکشنبه 1399/11/26

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,500

شنبه 1399/11/25

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/11/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,100

دوشنبه 1399/11/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/11/19

30- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,080

شنبه 1399/11/18

220- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/11/12

240+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,060

شنبه 1399/11/11

60+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,000

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/11/7

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/11/6

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,150

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,150

شنبه 1399/11/4

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1399/11/1

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/30

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/10/29

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/27

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1399/10/25

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

چهارشنبه 1399/10/24

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/23

120- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,920

دوشنبه 1399/10/22

220+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,700

یکشنبه 1399/10/21

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

شنبه 1399/10/20

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,050

پنج شنبه 1399/10/18

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,150

چهارشنبه 1399/10/17

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,300

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,300

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1399/10/14

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

یکشنبه 1399/10/14

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,050

شنبه 1399/10/13

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,150

پنج شنبه 1399/10/11

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,250

چهارشنبه 1399/10/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 دی 1399

ساعت : 14:10
کیلوگرم

14,200

سه شنبه 1399/10/9

500+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

سه شنبه 1399/10/9

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,800

دوشنبه 1399/10/8

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/10/7

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

شنبه 1399/10/6

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,450

پنج شنبه 1399/10/4

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

چهارشنبه 1399/10/3

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,800

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,800

سه شنبه 1399/10/2

950+ تومان

0.07%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,850

یکشنبه 1399/9/30

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 آذر 1399

ساعت : 14:09
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,550

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,550

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,550

سه شنبه 1399/9/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,250

دوشنبه 1399/9/24

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/9/23

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,450

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,450

پنج شنبه 1399/9/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/9/19

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,100

سه شنبه 1399/9/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,900

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/9/16

450+ تومان

0.04%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,350

پنج شنبه 1399/9/13

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,400

چهارشنبه 1399/9/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,400

سه شنبه 1399/9/11

600+ تومان

0.06%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,800

دوشنبه 1399/9/10

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,900

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,900

شنبه 1399/9/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

10,850

پنج شنبه 1399/9/6

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

10,900

چهارشنبه 1399/9/5

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 آذر 1399

ساعت : 12:09
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/9/4

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,250

دوشنبه 1399/9/3

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,450

یکشنبه 1399/9/2

150- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,600

شنبه 1399/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,600

پنج شنبه 1399/8/29

60- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,660

چهارشنبه 1399/8/28

110- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,770

سه شنبه 1399/8/27

110- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 12:08
کیلوگرم

11,880

دوشنبه 1399/8/26

320- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,200

دوشنبه 1399/8/26

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/8/25

20- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,320

شنبه 1399/8/24

170- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,490

پنج شنبه 1399/8/22

210- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,700

چهارشنبه 1399/8/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/8/20

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/8/19

140+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 15:08
کیلوگرم

12,360

یکشنبه 1399/8/18

1,090- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,450

یکشنبه 1399/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 آبان 1399

ساعت : 13:08
کیلوگرم

13,450

شنبه 1399/8/17

230+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,220

پنج شنبه 1399/8/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,220

چهارشنبه 1399/8/14

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,020

پنج شنبه 1399/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,020

چهارشنبه 1399/8/7

500- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,520

سه شنبه 1399/8/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,520

دوشنبه 1399/8/5

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,720

شنبه 1399/8/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

13,720

پنج شنبه 1399/8/1

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,120

چهارشنبه 1399/7/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,120

سه شنبه 1399/7/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,120

دوشنبه 1399/7/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 مهر 1399

ساعت : 13:07
کیلوگرم

14,120

یکشنبه 1399/7/27

170+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,950

پنج شنبه 1399/7/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

13,950

چهارشنبه 1399/7/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,950

سه شنبه 1399/7/22

50- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/7/21

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

14,000

یکشنبه 1399/7/20

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/7/19

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/7/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/7/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

دوشنبه 1399/7/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/7/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/7/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

پنج شنبه 1399/7/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,300

چهارشنبه 1399/7/9

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 مهر 1399

ساعت : 10:07
کیلوگرم

13,050

سه شنبه 1399/7/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

07 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/7/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

13,050

یکشنبه 1399/7/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,850

شنبه 1399/7/5

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 مهر 1399

ساعت : 11:07
کیلوگرم

12,650

پنج شنبه 1399/7/3

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 مهر 1399

ساعت : 12:07
کیلوگرم

12,580

چهارشنبه 1399/7/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,480

دوشنبه 1399/6/31

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/6/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/6/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

12,400

پنج شنبه 1399/6/27

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,350

چهارشنبه 1399/6/26

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

12,050

دوشنبه 1399/6/24

250+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,800

یکشنبه 1399/6/23

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,600

شنبه 1399/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,600

پنج شنبه 1399/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,600

چهارشنبه 1399/6/19

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

18 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,550

سه شنبه 1399/6/18

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

17 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

11,350

دوشنبه 1399/6/17

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,270

یکشنبه 1399/6/16

40+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

11,230

شنبه 1399/6/15

210+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

11,020

چهارشنبه 1399/6/12

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 شهریور 1399

ساعت : 15:06
کیلوگرم

10,950

سه شنبه 1399/6/11

850+ تومان

0.08%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

10 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

10,100

دوشنبه 1399/6/10

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

06 شهریور 1399

ساعت : 13:06
کیلوگرم

10,050

پنج شنبه 1399/6/6

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

05 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,850

چهارشنبه 1399/6/5

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

04 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,770

سه شنبه 1399/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

03 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,500

دوشنبه 1399/6/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

02 شهریور 1399

ساعت : 11:06
کیلوگرم

9,500

یکشنبه 1399/6/2

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

01 شهریور 1399

ساعت : 16:06
کیلوگرم

9,700

شنبه 1399/6/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

30 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,700

پنج شنبه 1399/5/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

چهارشنبه 1399/5/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

9,700

سه شنبه 1399/5/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

27 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,700

دوشنبه 1399/5/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

9,700

یکشنبه 1399/5/26

300- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 مرداد 1399

ساعت : 17:05
کیلوگرم

10,000

شنبه 1399/5/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

پنج شنبه 1399/5/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

22 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,000

چهارشنبه 1399/5/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,000

سه شنبه 1399/5/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

20 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,000

دوشنبه 1399/5/20

300- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

19 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

یکشنبه 1399/5/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

16 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,300

پنج شنبه 1399/5/16

400- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

15 مرداد 1399

ساعت : 15:05
کیلوگرم

10,700

چهارشنبه 1399/5/15

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

14 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

10,650

سه شنبه 1399/5/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 14:05
کیلوگرم

10,750

دوشنبه 1399/5/13

500- تومان

-0.04%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

13 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,250

دوشنبه 1399/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

12 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,250

یکشنبه 1399/5/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

11 مرداد 1399

ساعت : 12:05
کیلوگرم

11,250

شنبه 1399/5/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

09 مرداد 1399

ساعت : 11:05
کیلوگرم

11,250

پنج شنبه 1399/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

08 مرداد 1399

ساعت : 13:05
کیلوگرم

11,250

چهارشنبه 1399/5/8

600- تومان

-0.05%

میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

31 تیر 1399

ساعت : 13:04
کیلوگرم

11,850

سه شنبه 1399/4/31

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

29 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,650

یکشنبه 1399/4/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

28 تیر 1399

ساعت : 15:04
کیلوگرم

11,450

شنبه 1399/4/28

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

26 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,150

پنج شنبه 1399/4/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

25 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

11,150

چهارشنبه 1399/4/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

24 تیر 1399

ساعت : 14:04
کیلوگرم

11,150

سه شنبه 1399/4/24

500+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

23 تیر 1399

ساعت : 11:04
کیلوگرم

10,650

دوشنبه 1399/4/23

300+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد ظفر بناب

21 تیر 1399

ساعت : 16:04
کیلوگرم

10,350

شنبه 1399/4/21