شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
میلگرد 8-A2 - فولاد راد همدان

آخرین قیمت : 16,245 - 03 بهمن 1400 - 10:11

سایز (mm)
8
نوع
A2
ميانگين قيمت 7 روز گذشته

ميانگين قيمت 30 روز گذشته

آخرین بروزرسانی

03 بهمن 1400 - 10:11

شرکت تولید کننده

فولاد راد همدان


قیمت میلگرد 8 فولاد راد همدان درتاریخ 03 بهمن 1400 - 10:11

مرکزتخصصی قلزات قیمت میلگرد 8 فولاد راد همدان از تاریخ   " 03 اردیبهشت 1399 - 10:02 " تا تاریخ " 03 بهمن 1400 - 10:11 " را ارائه میدهد.
وقیمت روز 03 بهمن 1400 - 10:11 میلگرد 8-A2 ، در این صفحه به روزرسانی میشود.

همچنین،تاریخچه ومیانگین ماهیانه، هفتگی قیمت میلگرد 8 نوع A2، توسط کارکنان مجرب مرکز تخصصی فلزات در این سایت بارگذاری شده است.
میلگرد 8 فولاد راد همدان، دارای برترین کیفیت تولیدی در کشور است که تغییر شکل نسبی آن 14درصد بوده و میزان تردی آن مناسب برای استفاده در ساختمان است.

 که بر اساس استاندارد ۳۱۳۲ ISIRI تولید میشود.

مصارف میلگرد 8 در بتن:

نوع استفاده در بتن  کارآیی
خاموت جلوگیری از ایجاد ترک در ستون ها و جلوگیری از بیرون زدگی میلگرد های طولی بر اثر تحمل نیروی برشی
سنجاقی افزایش مقاومت برشی خاموت ها 
راستا افزایش مقاومت کششی بتن

 میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان را با کمک مشاوران خرید مرکز تخصصی فلزات، میتوانید خریداری نمایید.

 

تولید کنندگان میلگرد8 نوع A2 در ایران:

از جمله تولید کنندگان میلگرد 8 می توان کارخانه های:

  • فولاد سپهر ایرانیان

  • فولاد نستا

  • صبا فولاد منظومه

  • فولاد جاوید بناب

را مثال زد که از برترین تولید کنندگان میلگرد8 با کیفیت بالا هستند.

محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.05%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,075

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.61%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.42%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.18%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.7%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.52%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,295

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.58%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.33%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

شنبه 1400/9/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,595

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,495

شنبه 1400/9/13

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,395

پنج شنبه 1400/9/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,395

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,395

سه شنبه 1400/9/9

290- تومان

-1.67%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,685

دوشنبه 1400/9/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

پنج شنبه 1400/9/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

چهارشنبه 1400/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

سه شنبه 1400/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,685

دوشنبه 1400/9/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,685

یکشنبه 1400/8/30

80+ تومان

0.45%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

شنبه 1400/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

پنج شنبه 1400/8/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,605

چهارشنبه 1400/8/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,605

سه شنبه 1400/8/25

350- تومان

-1.99%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,955

سه شنبه 1400/8/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,955

دوشنبه 1400/8/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,955

یکشنبه 1400/8/23

70+ تومان

0.39%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,885

شنبه 1400/8/22

300- تومان

-1.68%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,185

پنج شنبه 1400/8/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

18,185

چهارشنبه 1400/8/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,185

سه شنبه 1400/8/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,185

دوشنبه 1400/8/17

110+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,075

یکشنبه 1400/8/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,075

پنج شنبه 1400/8/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,075

چهارشنبه 1400/8/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

18,075

سه شنبه 1400/8/11

80+ تومان

0.44%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,995

دوشنبه 1400/8/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,995

یکشنبه 1400/8/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,995

شنبه 1400/8/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,995

پنج شنبه 1400/8/6

100+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,895

چهارشنبه 1400/8/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,895

سه شنبه 1400/8/4

150+ تومان

0.84%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,745

دوشنبه 1400/8/3

80+ تومان

0.45%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 آبان 1400

ساعت : 10:08
کیلوگرم

17,665

دوشنبه 1400/8/3

200+ تومان

1.13%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 12:08
کیلوگرم

17,465

شنبه 1400/8/1

100+ تومان

0.57%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 آبان 1400

ساعت : 11:08
کیلوگرم

17,365

شنبه 1400/8/1

340+ تومان

1.96%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

17,025

پنج شنبه 1400/7/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

17,025

چهارشنبه 1400/7/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

17,025

سه شنبه 1400/7/27

130+ تومان

0.76%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 مهر 1400

ساعت : 13:07
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/7/26

100+ تومان

0.59%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,795

یکشنبه 1400/7/25

160+ تومان

0.95%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,635

شنبه 1400/7/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,535

شنبه 1400/7/24

70- تومان

-0.42%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,605

پنج شنبه 1400/7/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,605

چهارشنبه 1400/7/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,605

سه شنبه 1400/7/20

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,505

دوشنبه 1400/7/19

200- تومان

-1.21%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,705

یکشنبه 1400/7/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,705

شنبه 1400/7/17

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,605

چهارشنبه 1400/7/14

100- تومان

-0.6%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 مهر 1400

ساعت : 14:07
کیلوگرم

16,705

دوشنبه 1400/7/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,705

یکشنبه 1400/7/11

70+ تومان

0.42%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,635

شنبه 1400/7/10

120+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,515

پنج شنبه 1400/7/8

280+ تومان

1.7%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,235

سه شنبه 1400/7/6

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,135

سه شنبه 1400/7/6

70+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 12:07
کیلوگرم

16,065

یکشنبه 1400/7/4

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,965

یکشنبه 1400/7/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

15,965

شنبه 1400/7/3

460- تومان

-2.88%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 مهر 1400

ساعت : 10:07
کیلوگرم

16,425

پنج شنبه 1400/7/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,425

چهارشنبه 1400/6/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,425

سه شنبه 1400/6/30

170+ تومان

1.04%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,255

دوشنبه 1400/6/29

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,155

دوشنبه 1400/6/29

150+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,005

دوشنبه 1400/6/29

330- تومان

-2.06%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,335

یکشنبه 1400/6/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

16,335

شنبه 1400/6/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,335

پنج شنبه 1400/6/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,335

چهارشنبه 1400/6/24

480- تومان

-2.94%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,815

سه شنبه 1400/6/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

16,815

دوشنبه 1400/6/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

16,815

یکشنبه 1400/6/21

300- تومان

-1.78%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,115

یکشنبه 1400/6/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

17,115

شنبه 1400/6/20

280- تومان

-1.64%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,395

شنبه 1400/6/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

17,395

پنج شنبه 1400/6/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

17,395

چهارشنبه 1400/6/17

630- تومان

-3.62%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,025

سه شنبه 1400/6/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,025

دوشنبه 1400/6/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,025

یکشنبه 1400/6/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 شهریور 1400

ساعت : 12:06
کیلوگرم

18,025

شنبه 1400/6/13

300- تومان

-1.66%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,325

پنج شنبه 1400/6/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,325

چهارشنبه 1400/6/10

110+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,215

سه شنبه 1400/6/9

300- تومان

-1.65%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 11:06
کیلوگرم

18,515

دوشنبه 1400/6/8

170- تومان

-0.92%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,685

دوشنبه 1400/6/8

100- تومان

-0.54%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,785

یکشنبه 1400/6/7

250- تومان

-1.33%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

19,035

شنبه 1400/6/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

19,035

پنج شنبه 1400/6/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

19,035

چهارشنبه 1400/6/3

50+ تومان

0.26%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,985

سه شنبه 1400/6/2

50+ تومان

0.26%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 شهریور 1400

ساعت : 10:06
کیلوگرم

18,935

دوشنبه 1400/6/1

140+ تومان

0.74%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,795

یکشنبه 1400/5/31

60+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,735

شنبه 1400/5/30

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,685

شنبه 1400/5/30

80+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,605

یکشنبه 1400/5/24

250+ تومان

1.34%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,355

شنبه 1400/5/23

100+ تومان

0.54%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,255

چهارشنبه 1400/5/20

70+ تومان

0.38%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,185

سه شنبه 1400/5/19

170+ تومان

0.93%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,015

دوشنبه 1400/5/18

5- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,020

دوشنبه 1400/5/18

245- تومان

-1.36%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,265

یکشنبه 1400/5/17

180- تومان

-0.99%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,445

شنبه 1400/5/16

200- تومان

-1.08%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,645

پنج شنبه 1400/5/14

280- تومان

-1.5%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,925

چهارشنبه 1400/5/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,925

سه شنبه 1400/5/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,925

دوشنبه 1400/5/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,925

یکشنبه 1400/5/10

120+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 مرداد 1400

ساعت : 11:05
کیلوگرم

18,805

شنبه 1400/5/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,805

چهارشنبه 1400/5/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,805

سه شنبه 1400/5/5

50+ تومان

0.27%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,755

دوشنبه 1400/5/4

320+ تومان

1.71%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 مرداد 1400

ساعت : 10:05
کیلوگرم

18,435

شنبه 1400/5/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,435

پنج شنبه 1400/4/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,435

سه شنبه 1400/4/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,435

دوشنبه 1400/4/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,435

یکشنبه 1400/4/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

18,435

شنبه 1400/4/26

1,740+ تومان

9.44%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,695

سه شنبه 1400/4/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,695

دوشنبه 1400/4/14

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,595

یکشنبه 1400/4/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,595

شنبه 1400/4/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,595

پنج شنبه 1400/4/10

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,495

چهارشنبه 1400/4/9

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,445

سه شنبه 1400/4/8

50+ تومان

0.3%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/4/7

100+ تومان

0.61%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,295

یکشنبه 1400/4/6

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,245

شنبه 1400/4/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,245

پنج شنبه 1400/4/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,245

چهارشنبه 1400/4/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 تیر 1400

ساعت : 10:04
کیلوگرم

16,245

سه شنبه 1400/4/1

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/3/31

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,095

دوشنبه 1400/3/31

100- تومان

-0.62%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/3/30

130- تومان

-0.8%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,325

شنبه 1400/3/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,325

پنج شنبه 1400/3/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,325

چهارشنبه 1400/3/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,325

سه شنبه 1400/3/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,325

دوشنبه 1400/3/24

70+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,255

یکشنبه 1400/3/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,255

شنبه 1400/3/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,255

پنج شنبه 1400/3/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,255

چهارشنبه 1400/3/19

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,205

سه شنبه 1400/3/18

50+ تومان

0.31%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

16,155

سه شنبه 1400/3/18

60+ تومان

0.37%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

16,095

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.43%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

16,025

دوشنبه 1400/3/17

70+ تومان

0.44%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,955

دوشنبه 1400/3/17

100+ تومان

0.63%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,855

دوشنبه 1400/3/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,855

پنج شنبه 1400/3/13

50+ تومان

0.32%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,805

چهارشنبه 1400/3/12

130+ تومان

0.82%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,675

سه شنبه 1400/3/11

80+ تومان

0.51%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,595

دوشنبه 1400/3/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,595

یکشنبه 1400/3/9

70+ تومان

0.45%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

15,525

شنبه 1400/3/8

80+ تومان

0.52%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,445

شنبه 1400/3/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,445

پنج شنبه 1400/3/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,445

چهارشنبه 1400/3/5

80+ تومان

0.52%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,365

سه شنبه 1400/3/4

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,315

دوشنبه 1400/3/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 خرداد 1400

ساعت : 11:03
کیلوگرم

15,315

یکشنبه 1400/3/2

100- تومان

-0.65%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,415

شنبه 1400/3/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,415

پنج شنبه 1400/2/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,415

چهارشنبه 1400/2/29

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,315

سه شنبه 1400/2/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,315

دوشنبه 1400/2/27

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,265

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,215

یکشنبه 1400/2/26

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,165

شنبه 1400/2/25

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,115

چهارشنبه 1400/2/22

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

15,015

سه شنبه 1400/2/21

70+ تومان

0.47%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,945

سه شنبه 1400/2/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,945

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,945

یکشنبه 1400/2/19

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,895

شنبه 1400/2/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

14,895

پنج شنبه 1400/2/16

200- تومان

-1.34%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,095

چهارشنبه 1400/2/15

110- تومان

-0.73%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,205

دوشنبه 1400/2/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,205

یکشنبه 1400/2/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

15,205

شنبه 1400/2/11

70+ تومان

0.46%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,135

شنبه 1400/2/11

100+ تومان

0.66%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,035

پنج شنبه 1400/2/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,035

چهارشنبه 1400/2/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

15,035

سه شنبه 1400/2/7

50+ تومان

0.33%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,985

دوشنبه 1400/2/6

60+ تومان

0.4%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,925

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,925

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,925

پنج شنبه 1400/2/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 اردیبهشت 1400

ساعت : 10:02
کیلوگرم

14,925

چهارشنبه 1400/2/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

31 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,925

سه شنبه 1400/1/31

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,925

دوشنبه 1400/1/30

180+ تومان

1.21%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,745

دوشنبه 1400/1/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,745

یکشنبه 1400/1/29

160+ تومان

1.09%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,585

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.69%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,485

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,485

چهارشنبه 1400/1/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,485

سه شنبه 1400/1/24

100+ تومان

0.69%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

14,385

دوشنبه 1400/1/23

180+ تومان

1.25%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,205

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,205

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,205

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,205

پنج شنبه 1400/1/19

80+ تومان

0.56%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,125

چهارشنبه 1400/1/18

60+ تومان

0.42%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,065

سه شنبه 1400/1/17

50+ تومان

0.36%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,015

دوشنبه 1400/1/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,015

یکشنبه 1400/1/15

250- تومان

-1.78%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,265

شنبه 1400/1/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,265

چهارشنبه 1400/1/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,265

سه شنبه 1400/1/10

110+ تومان

0.77%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 فروردین 1400

ساعت : 10:01
کیلوگرم

14,155

یکشنبه 1400/1/8

60+ تومان

0.42%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

14,095

شنبه 1400/1/7

200+ تومان

1.42%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,895

پنج شنبه 1399/12/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,895

چهارشنبه 1399/12/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,895

سه شنبه 1399/12/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,895

دوشنبه 1399/12/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,895

یکشنبه 1399/12/24

50+ تومان

0.36%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,845

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,845

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,845

سه شنبه 1399/12/19

50+ تومان

0.36%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

13,795

دوشنبه 1399/12/18

100+ تومان

0.72%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,695

دوشنبه 1399/12/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,695

یکشنبه 1399/12/17

250- تومان

-1.83%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,945

شنبه 1399/12/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,945

پنج شنبه 1399/12/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 اسفند 1399

ساعت : 16:12
کیلوگرم

13,945

چهارشنبه 1399/12/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,945

سه شنبه 1399/12/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 14:12
کیلوگرم

13,945

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,945

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

13,945

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,945

یکشنبه 1399/12/10

40+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 11:12
کیلوگرم

13,905

شنبه 1399/12/9

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,855

شنبه 1399/12/9

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

13,755

چهارشنبه 1399/12/6

280- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

14,035

سه شنبه 1399/12/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

14,035

دوشنبه 1399/12/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

14,035

یکشنبه 1399/12/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 اسفند 1399

ساعت : 10:12
کیلوگرم

14,035

شنبه 1399/12/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

14,035

پنج شنبه 1399/11/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

14,035

چهارشنبه 1399/11/29

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,985

سه شنبه 1399/11/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,985

دوشنبه 1399/11/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,985

یکشنبه 1399/11/26

40+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,945

شنبه 1399/11/25

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,645

پنج شنبه 1399/11/23

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,545

پنج شنبه 1399/11/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,545

سه شنبه 1399/11/21

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

13,495

دوشنبه 1399/11/20

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,415

دوشنبه 1399/11/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,315

یکشنبه 1399/11/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,315

شنبه 1399/11/18

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

پنج شنبه 1399/11/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

چهارشنبه 1399/11/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,615

سه شنبه 1399/11/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

دوشنبه 1399/11/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

یکشنبه 1399/11/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,615

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,615

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

13,615

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,615

دوشنبه 1399/11/6

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 بهمن 1399

ساعت : 14:11
کیلوگرم

13,585

یکشنبه 1399/11/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,585

شنبه 1399/11/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1399

ساعت : 10:11
کیلوگرم

13,585

پنج شنبه 1399/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 بهمن 1399

ساعت : 09:11
کیلوگرم

13,585

چهارشنبه 1399/11/1

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,535

سه شنبه 1399/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,535

دوشنبه 1399/10/29

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,785

شنبه 1399/10/27

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,985

شنبه 1399/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,985

پنج شنبه 1399/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,985

چهارشنبه 1399/10/24

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,285

چهارشنبه 1399/10/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,285

سه شنبه 1399/10/23

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,155

دوشنبه 1399/10/22

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,955

دوشنبه 1399/10/22

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,925

یکشنبه 1399/10/21

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,825

یکشنبه 1399/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,825

شنبه 1399/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,825

پنج شنبه 1399/10/18

400- تومان

-0.03%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,225

چهارشنبه 1399/10/17

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,425

سه شنبه 1399/10/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,425

دوشنبه 1399/10/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,325

دوشنبه 1399/10/15

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,275

یکشنبه 1399/10/14

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1399

ساعت : 09:10
کیلوگرم

14,195

یکشنبه 1399/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,195

شنبه 1399/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,195

پنج شنبه 1399/10/11

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,445

پنج شنبه 1399/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,445

چهارشنبه 1399/10/10

30+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,415

سه شنبه 1399/10/9

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,115

سه شنبه 1399/10/9

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,065

دوشنبه 1399/10/8

70+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,995

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,915

یکشنبه 1399/10/7

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,865

یکشنبه 1399/10/7

80+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,785

شنبه 1399/10/6

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,085

شنبه 1399/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,085

پنج شنبه 1399/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

14,085

چهارشنبه 1399/10/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

14,085

سه شنبه 1399/10/2

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,985

سه شنبه 1399/10/2

400+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,585

دوشنبه 1399/10/1

200+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,385

دوشنبه 1399/10/1

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

13,285

یکشنبه 1399/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

13,285

شنبه 1399/9/29

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

13,085

شنبه 1399/9/29

300+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,785

پنج شنبه 1399/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,785

چهارشنبه 1399/9/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,785

سه شنبه 1399/9/25

340+ تومان

0.03%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,445

دوشنبه 1399/9/24

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,745

دوشنبه 1399/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,745

یکشنبه 1399/9/23

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1399

ساعت : 09:09
کیلوگرم

12,945

شنبه 1399/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,945

پنج شنبه 1399/9/20

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,845

چهارشنبه 1399/9/19

200+ تومان

0.02%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,645

چهارشنبه 1399/9/19

130+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,515

سه شنبه 1399/9/18

90+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,425

سه شنبه 1399/9/18

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,375

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

17 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,275

دوشنبه 1399/9/17

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

16 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

12,175

یکشنبه 1399/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 13:09
کیلوگرم

12,175

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

12,075

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,975

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

15 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,875

شنبه 1399/9/15

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,775

پنج شنبه 1399/9/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,775

چهارشنبه 1399/9/12

120+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,655

سه شنبه 1399/9/11

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,555

سه شنبه 1399/9/11

520+ تومان

0.05%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

10 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,035

دوشنبه 1399/9/10

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,235

یکشنبه 1399/9/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

08 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,235

شنبه 1399/9/8

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,185

پنج شنبه 1399/9/6

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,135

پنج شنبه 1399/9/6

100+ تومان

0.01%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,035

چهارشنبه 1399/9/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,035

سه شنبه 1399/9/4

250- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,285

سه شنبه 1399/9/4

100- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,385

دوشنبه 1399/9/3

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,385

یکشنبه 1399/9/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 11:09
کیلوگرم

11,385

شنبه 1399/9/1

200- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 آذر 1399

ساعت : 10:09
کیلوگرم

11,585

شنبه 1399/9/1

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,885

پنج شنبه 1399/8/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,885

چهارشنبه 1399/8/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

11,885

سه شنبه 1399/8/27

50+ تومان

0%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 11:08
کیلوگرم

11,835

دوشنبه 1399/8/26

300- تومان

0%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 آبان 1399

ساعت : 10:08
کیلوگرم

12,135

دوشنبه 1399/8/26

400- تومان

0%